Citation
Censuspublikatie B.12 Ekonomische en sociaal-ekonomische karakteristieken van de bevolkingen van Saba en St.Eustatius

Material Information

Title:
Censuspublikatie B.12 Ekonomische en sociaal-ekonomische karakteristieken van de bevolkingen van Saba en St.Eustatius
Series Title:
SENSO '81: Tweede algemene volks- en woningtelling Nederlandse Antillen Toestand per 1 februari 1981

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.