Citation
Consumenten Prijsindexcijfers November 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers November 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking November 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijsstijging van 0 4 procent i n de maand november 200 8 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basi s oktober 2006 = 100 is in de maand november 200 8 met 0, 4 procent gestegen ten opzichte van oktober 200 8 Het indexcijfer was 1 1 2 1 in oktober 200 8 en 1 1 2 5 i n november 200 8 2. Ten opzichte van oktober 200 8 werden in november 200 8 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 1 4 % Wonen + 0,5% Recreatie en ontwikkeling + 0,5% Dran ken en rookwaren + 0, 4 % Woninginrichting en huisraad + 0,4% Overig + 0,3% Gezondheidszorg + 0, 2 % Kleding en schoeisel 0,0% Vervoer en communicatie 0, 6 % In november 200 8 zijn de prijzen in bijna alle sector en gestegen met uitzondering van de se c tor en w aarvan de prijzen gelijk zij n gebleven en vervoer en co mmuni c atie waarvan de prijzen zijn gedaald. De sector waarvan de prijzen het meest zijn g estegen is voeding In de sector voeding zijn de prijzen in alle groepen gestegen; de groepen spijsvetten en kant en klare gerechten zijn het meest gestegen in prijs respectievelijk 4 6 en 3 3 pr ocent 3 Tussen november 200 7 en november 200 8 liep het prijsindexcijfer op van 10 4 1 naar 1 1 2 5 wat een stijging in houdt van 8 1 procent. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedr oe g 6 6 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geef t een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2 008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. VOEDING 1233 124,1 125,4 128.9 130.5 132,1 134, 0 graanproducten 185 117,4 119,9 123.8 127.1 129,1 131,6 vlees en vis 251 130,1 130.1 134.4 135.7 137,0 138,9 s pijsvetten 25 148,5 153,9 154.4 159.0 161,4 168,8 zuivelproducten (behalve boter) 96 175,7 180,6 184.2 185.7 186,6 188,0 aardappelen, groenten en fruit 163 119,2 120,1 127.1 129.0 131,3 132,9 suiker en chocolade 33 107,2 107,8 109.4 109.7 110,5 111,3 kant en klare gerechten 61 110,8 111,1 111.4 111.4 111,8 115,5 verteringen buitenshuis 339 115,0 115,8 118.0 119.2 120,7 122,3 overige voedingsmiddelen 80 117,5 118,1 120.3 121.4 123,0 124,2 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 107,8 108,5 109.5 109.7 110,3 110,7 dranke n 136 107,3 108,1 109.1 109.4 109,9 110,3 rookwaren 21 111,2 111,3 111.8 111.9 113,2 113,5 KLEDING EN SCHOEISEL 476 103,2 103,2 103.5 103.6 103,6 103,6 kleding 401 102,9 102,9 103.0 103.2 103,4 103,4 schoeisel 75 105,1 105,1 105.8 105.9 105,0 104,6 WON EN 3084 108,3 109,2 109.4 109.5 109,8 110,3 woonkosten 1809 104,0 104,2 104.4 104.6 104,8 105,0 energieverbruik 588 123,9 127,6 127.6 127.6 127,8 129,6 woningonderhoud 258 111,0 112,2 112.7 112.9 114,3 114,2 tuinonderhoud 90 108,7 109,4 109.8 110.2 111,0 1 11,4 water 339 101,8 101,8 101.8 101.8 101,8 101,8 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 702 107,2 107,8 108.5 111.6 112,0 112,4 meubilair en verlichting 127 107,4 108,4 109.3 109.3 109,7 109,7 stoffering en woningtextiel 76 105,6 105,6 105.2 106.0 106,0 106,4 hui shoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 103,7 104,3 105.1 104.9 105,4 105,4 huishoudelijke artikelen 60 108,5 108,4 109.3 108.9 109,4 110,2 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 107,4 107,7 109.9 110.5 111,2 112,7 huishoudelijke diensten 123 108,5 108 ,7 109.1 123.2 123,4 123,6 woninginrichting n.e.g. 139 108,3 109,8 110.5 112.9 113,7 113,9 GEZONDHEIDSZORG 127 103,2 103,2 103.6 103.6 104,0 104,2 gezondheidszorg 127 103,2 103,2 103.6 103.6 104,0 104,2 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 111,5 113,0 113.0 113.2 113,3 112,6 vervoersmiddelen 577 107,6 107,6 107.6 107.6 107,6 107,6 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 127,9 132,4 132.4 132.8 133,1 130,8 vervoer 510 102,3 102,3 102.3 102.3 102,3 102,3 communicatie 439 100,2 100,2 100.2 100.4 100,4 100,4 RECREA TIE EN ONTWIKKELING 765 103,1 103,3 103.4 103.8 103,9 104,4 r ecreatie 371 101,3 101,5 101.5 101.4 101,4 102,3 amusement en cultuur 69 106,2 106,8 107.2 107.6 107,9 108,1 boeken enz. 62 102,7 103,1 103.1 103.8 103,8 104,1 ontwikkeling 242 103,2 103,5 103.5 104.5 104,5 104,5 hobby artikelen 21 124,1 123,7 123.7 127.1 129,1 129,1 OVERIG 1193 103,9 104,1 104.4 104.8 105,1 105,4 persoonlijke verzorging 333 103,0 103,1 103.3 103.8 104,0 104,3 verzekeringen 441 100,5 100,5 100.5 100.5 100,5 100,5 goederen en die nsten n.e.g. 419 108,3 108,8 109.3 110.0 110,9 111,3 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 109,7 110,5 111.1 111.7 112,1 112,5