Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking December 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijsstijging van 0 1 procent i n de maand dec ember 200 8 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basi s oktober 2006 = 100 is in de maand dec ember 200 8 met 0, 1 procent gestegen ten opzichte van novem ber 200 8 Het indexcijfer was 1 1 2 5 in novem ber 200 8 en 1 1 2 6 i n dec ember 200 8 2. Ten opzichte van novem ber 200 8 werden in dec ember 200 8 per sector de volge nde prijswijzigingen waargenomen: Dranken en rookwaren + 1,4% Voeding + 1 1 % Woninginrichting en huisraad + 0,5% Overig + 0,4% Wonen + 0, 1 % Recreatie en ontwikkeling 0, 0 % Gezondheidszorg 0, 2 % Kleding en schoeisel 0, 2 % Vervoer en communicatie 0,9% In dec ember 200 8 zijn de prijzen terwijl de sector vervoer en co mmuni c atie het sterks t in prij s is gedaald. De prijsstijging in de sector dranken en rookwaren werd veroorzaakt doordat de prij zen van zowel rookwaren als dranken zijn gestegen. In de sector voeding zijn de prijzen het meest gestegen in de groepen graanproducten en vlees en vis. De prijsdaling in de sector vervoer en communicatie is toe te schrijven aan de prijsdaling van benzine en diesel 3. Tussen december 2007 en december 2008 waren de prijswijzigingen per sector als volgt: Voeding + 20 2 % Woninginrichting en huisraad + 9,1% Dranken en rookwaren + 8.0% Vervo er en communicatie + 7 ,6% Wonen + 6 4 % Overig + 3 6 % Recreatie en ontwikkeling + 2,9% Gezondheidszorg + 2,5% Kleding en schoeis el + 1, 2 % Gedurende het jaar 2008 zijn de prijzen in alle sectoren gestegen. De sector die het meest zijn gestegen is

PAGE 3

In deze sector zijn de prijzen van de groepen zuivelproducten, vlees en vis en verteringen buitenshuis het meest g estegen. 4 Tussen dec ember 200 7 en dec ember 200 8 liep het prijsindexcijfer op van 10 4 4 naar 1 1 2 6 wat een stijging in houdt van 7 9 procent. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaan de periode van twaalf maanden bedr oe g 6 9 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 4

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JUL. AUG SEP. OKT. NOV. DEC. VOEDING 1233 125,4 128.9 130.5 132,1 134,0 135,5 graanproducten 185 119,9 123.8 127.1 129,1 131,6 134,5 vlees en vis 251 130.1 134.4 135.7 137,0 138,9 141,2 spijsvetten 25 153,9 154.4 159.0 161,4 168,8 168,6 zuivelpr oducten (behalve boter) 96 180,6 184.2 185.7 186,6 188,0 189,4 aardappelen, groenten en fruit 163 120,1 127.1 129.0 131,3 132,9 134,3 suiker en chocolade 33 107,8 109.4 109.7 110,5 111,3 111,2 kant en klare gerechten 61 111,1 111.4 111.4 111,8 115,5 115,0 verteringen buitenshuis 339 115,8 118.0 119.2 120,7 122,3 123,1 overige voedingsmiddelen 80 118,1 120.3 121.4 123,0 124,2 125,1 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 108,5 109.5 109.7 110,3 110,7 112,2 dranken 136 108,1 109.1 109.4 109,9 110,3 111,6 rookwaren 21 111 ,3 111.8 111.9 113,2 113,5 116,0 KLEDING EN SCHOEISEL 476 103,2 103.5 103.6 103,6 103,6 103,4 kleding 401 102,9 103.0 103.2 103,4 103,4 103,2 schoeisel 75 105,1 105.8 105.9 105,0 104,6 104,6 WONEN 3084 109,2 109.4 109.5 109,8 110,3 110,4 woonkosten 180 9 104,2 104.4 104.6 104,8 105,0 105,2 energieverbruik 588 127,6 127.6 127.6 127,8 129,6 129,6 woningonderhoud 258 112,2 112.7 112.9 114,3 114,2 114,3 tuinonderhoud 90 109,4 109.8 110.2 111,0 111,4 111,6 water 339 101,8 101.8 101.8 101,8 101,8 101,8 WONING INRICHTING EN HUISRAAD 702 107,8 108.5 111.6 112,0 112,4 113,0 meubilair en verlichting 127 108,4 109.3 109.3 109,7 109,7 110,2 stoffering en woningtextiel 76 105,6 105.2 106.0 106,0 106,4 106,7 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 104,3 105. 1 104.9 105,4 105,4 106,5 huishoudelijke artikelen 60 108,4 109.3 108.9 109,4 110,2 111,6 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 107,7 109.9 110.5 111,2 112,7 114,6 huishoudelijke diensten 123 108,7 109.1 123.2 123,4 123,6 123,8 woninginrichting n.e.g. 139 109 ,8 110.5 112.9 113,7 113,9 113,7 GEZONDHEIDSZORG 127 103,2 103.6 103.6 104,0 104,2 104,0 gezondheidszorg 127 103,2 103.6 103.6 104,0 104,2 104,0 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 113,0 113.0 113.2 113,3 112,6 111,6 vervoersmiddelen 577 107,6 107.6 107.6 1 07,6 107,6 112,9 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 132,4 132.4 132.8 133,1 130,8 123,7 vervoer 510 102,3 102.3 102.3 102,3 102,3 102,3 communicatie 439 100,2 100.2 100.4 100,4 100,4 100,5 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 103,3 103.4 103.8 103,9 104,4 104, 4 r ecreatie 371 101,5 101.5 101.4 101,4 102,3 102,4 amusement en cultuur 69 106,8 107.2 107.6 107,9 108,1 108,2 boeken enz. 62 103,1 103.1 103.8 103,8 104,1 104,1 ontwikkeling 242 103,5 103.5 104.5 104,5 104,5 104,5 hobby artikelen 21 123,7 123.7 127.1 129 ,1 129,1 129,1 OVERIG 1193 104,1 104.4 104.8 105,1 105,4 105,8 persoonlijke verzorging 333 103,1 103.3 103.8 104,0 104,3 104,9 verzekeringen 441 100,5 100.5 100.5 100,5 100,5 100,5 goederen en diensten n.e.g. 419 108,8 109.3 110.0 110,9 111,3 112,1 TOTA AL INDEXCIJFER 10000 110,5 111.1 111.7 112,1 112,5 112,6