Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Januari 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Januari 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Januari 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijs daling van 1,8 % i n de maand januari 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis oktober 2006 = 100 is in de maand januari 200 9 met 1 8 % ge daald ten opzichte van dec em ber 200 8 Het indexcijfer was 1 12,6 in dec em ber 200 8 en 1 10 6 in januari 200 9 2. Ten opzichte van dec ember 200 8 werden in januari 200 9 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 1 0 % Dranken en rookwaren + 0,4% Recreatie en ontwikkeling + 0,2% Overig + 0,2% Won inginrichting en huisraad + 0 1 % Gezondheidszorg + 0,1% Kleding en schoeisel 0, 0 % Wone n 1,5% Vervoer en communicatie 6 5 % In januari 200 9 zijn de prijzen het meeste het meest gestegen in de sector de prijzen het meest gestegen in de groepen graanproducten en vlees en vis. De sterke prijsdaling in de sector vervoer en communicatie is voornamelijk toe te schrijven aan de prijsdaling van benzine en diesel. 3 Tusse n januari 200 8 en januari 200 9 liep het prijsindexcijfer op van 10 5 1 naar 1 10 6 wat een stijging in houdt van 5 2 procent. De stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedr oe g 6 9 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumentenprijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2008 2009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN VOEDING 1233 128.9 130.5 132,1 134,0 135,5 136,8 graanproducten 185 123.8 127.1 129,1 131,6 134,5 137,2 vlees en vis 251 134.4 135.7 137,0 138,9 141,2 143,9 spijsvetten 25 154.4 159.0 161,4 168,8 168,6 166,2 zuivelproducten (behalve boter) 96 1 84.2 185.7 186,6 188,0 189,4 190,0 aardappelen, groenten en fruit 163 127.1 129.0 131,3 132,9 134,3 135,3 suiker en chocolade 33 109.4 109.7 110,5 111,3 111,2 111,2 kant en klare gerechten 61 111.4 111.4 111,8 115,5 115,0 115,1 verteringen buitenshuis 339 118.0 119.2 120,7 122,3 123,1 123,9 overige voedingsmiddelen 80 120.3 121.4 123,0 124,2 125,1 126,0 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 109.5 109.7 110,3 110,7 112,2 112,6 dranken 136 109.1 109.4 109,9 110,3 111,6 112,0 rookwaren 21 111.8 111.9 113,2 113,5 116,0 1 16,5 KLEDING EN SCHOEISEL 476 103.5 103.6 103,6 103,6 103,4 103, 4 kleding 401 103.0 103.2 103,4 103,4 103,2 10 3 2 schoeisel 75 105.8 105.9 105,0 104,6 104,6 104,7 WONEN 3084 109.4 109.5 109,8 110,3 110,4 108,7 woonkosten 1809 104.4 104.6 104,8 105,0 10 5,2 105,4 energieverbruik 588 127.6 127.6 127,8 129,6 129,6 120,7 woningonderhoud 258 112.7 112.9 114,3 114,2 114,3 113,6 tuinonderhoud 90 109.8 110.2 111,0 111,4 111,6 110,2 water 339 101.8 101.8 101,8 101,8 101,8 101,8 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 702 1 08.5 111.6 112,0 112,4 113,0 113,1 meubilair en verlichting 127 109.3 109.3 109,7 109,7 110,2 110,2 stoffering en woningtextiel 76 105.2 106.0 106,0 106,4 106,7 106,7 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 105.1 104.9 105,4 105,4 106,5 106,5 hu ishoudelijke artikelen 60 109.3 108.9 109,4 110,2 111,6 112,2 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 109.9 110.5 111,2 112,7 114,6 116,0 huishoudelijke diensten 123 109.1 123.2 123,4 123,6 123,8 124,0 woninginrichting n.e.g. 139 110.5 112.9 113,7 113,9 113,7 1 13,0 GEZONDHEIDSZORG 127 103.6 103.6 104,0 104,2 104,0 104,1 gezondheidszorg 127 103.6 103.6 104,0 104,2 104,0 104,1 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 113.0 113.2 113,3 112,6 111,6 104, 4 vervoersmiddelen 577 107.6 107.6 107,6 107,6 112,9 112,9 onkosten t. b.v. vervoersmiddelen 737 132.4 132.8 133,1 130,8 123,7 101, 7 vervoer 510 102.3 102.3 102,3 102,3 102,3 101,8 communicatie 439 100.2 100.4 100,4 100,4 100,5 100,5 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 103.4 103.8 103,9 104,4 104,4 104,6 recreatie 371 101.5 101.4 101,4 102,3 102,4 103,0 amusement en cultuur 69 107.2 107.6 107,9 108,1 108,2 106,9 boeken enz. 62 103.1 103.8 103,8 104,1 104,1 104,4 ontwikkeling 242 103.5 104.5 104,5 104,5 104,5 104,5 hobby artikelen 21 123.7 127.1 129,1 129,1 129,1 129,9 OVERIG 1193 104.4 104.8 105,1 105,4 105,8 106,0 persoonlijke verzorging 333 103.3 103.8 104,0 104,3 104,9 105,5 verzekeringen 441 100.5 100.5 100,5 100,5 100,5 100,5 goederen en diensten n.e.g. 419 109.3 110.0 110,9 111,3 112,1 112,1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 111.1 1 11.7 112,1 112,5 112,6 110,6