Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Februari 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijs daling van 0 9 % i n de maand februari 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis oktober 2006 = 100 is in de maand februari 200 9 met 0 9 % ge daald ten opzichte van januari 200 9 Het indexcijfer was 1 1 0 ,6 in januari 200 9 en 1 09 6 in februari 200 9 2. Ten opzichte van januari 200 9 werden in februar i 200 9 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Vervoer en communicatie + 1, 5 % Kleding en schoeisel + 1 3 % Dranken en rookwaren + 0,8% Overig + 0, 6 % Voeding + 0,4% Gezondheidszorg + 0,1% Recreatie en ontwikkeling 0, 0 % Won in ginrichting en huisraad 0 3 % Wonen 4 6 % In februar i 200 9 zijn de prijzen het meeste e n het meest gestegen in de sector v De sterke prijsdaling in de secto r w onen is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van water en elektriciteit s tarieven. De prijs stijging in de sector ervoer en communicatie is te wijten aan de prij sstijging en va n benzine en diesel. 3 Tussen februari 200 8 en februari 200 9 liep het prijsindexcijfer op van 10 5 8 naar 1 09 6 wat een stijging in houdt van 3 6 procent. De stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedr oe g 6 8 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inf latie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumentenprijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2008 2009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT SEP. OKT. NO V. DEC. JAN FEB. VOEDING 1233 130.5 132,1 134,0 135,5 136,8 137 3 graanproducten 185 127.1 129,1 131,6 134,5 137,2 138 3 vlees en vis 251 135.7 137,0 138,9 141,2 143,9 143 6 spijsvetten 25 159.0 161,4 168,8 168,6 166,2 166 7 zuivelproducten (behalve boter) 96 185.7 186,6 188,0 189,4 190,0 189 7 aardappelen, groenten en fruit 163 129.0 131,3 132,9 134,3 135,3 136 6 suiker en chocolade 33 109.7 110,5 111,3 111,2 111,2 111 2 kant en klare gerechten 61 111.4 111,8 115,5 115,0 115,1 115 3 verteringen buit enshuis 339 119.2 120,7 122,3 123,1 123,9 124 4 overige voedingsmiddelen 80 121.4 123,0 124,2 125,1 126,0 126 8 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 109.7 110,3 110,7 112,2 112,6 113 5 dranken 136 109.4 109,9 110,3 111,6 112,0 112,9 rookwaren 21 111.9 113,2 113,5 1 16,0 116,5 116,8 KLEDING EN SCHOEISEL 476 103.6 103,6 103,6 103,4 103,4 104, 7 kleding 401 103.2 103,4 103,4 103,2 103,2 10 4 5 schoeisel 75 105.9 105,0 104,6 104,6 104,7 105,9 WONEN 3084 109.5 109,8 110,3 110,4 108,7 103, 7 woonkosten 1809 104.6 104,8 10 5,0 105,2 105,4 105,6 energieverbruik 588 127.6 127,8 129,6 129,6 120,7 11 1 0 woningonderhoud 258 112.9 114,3 114,2 114,3 113,6 113,2 tuinonderhoud 90 110.2 111,0 111,4 111,6 110,2 109,5 water 339 101.8 101,8 101,8 101,8 101,8 72,5 WONINGINRICHTING EN HUI SRAAD 702 111.6 112,0 112,4 113,0 113,1 112,8 meubilair en verlichting 127 109.3 109,7 109,7 110,2 110,2 109,9 stoffering en woningtextiel 76 106.0 106,0 106,4 106,7 106,7 102,2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 104.9 105,4 105,4 106,5 106 ,5 106,5 huishoudelijke artikelen 60 108.9 109,4 110,2 111,6 112,2 112,5 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 110.5 111,2 112,7 114,6 116,0 116,4 huishoudelijke diensten 123 123.2 123,4 123,6 123,8 124,0 124,1 woninginrichting n.e.g. 139 112.9 113,7 113,9 11 3,7 113,0 113,5 GEZONDHEIDSZORG 127 103.6 104,0 104,2 104,0 104,1 104,2 gezondheidszorg 127 103.6 104,0 104,2 104,0 104,1 104,2 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 113.2 113,3 112,6 111,6 104,4 10 6 0 vervoersmiddelen 577 107.6 107,6 107,6 112,9 112,9 112,9 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 132.8 133,1 130,8 123,7 101,7 106, 8 vervoer 510 102.3 102,3 102,3 102,3 101,8 101,8 communicatie 439 100.4 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 103.8 103,9 104,4 104,4 104,6 104,6 recreatie 371 1 01.4 101,4 102,3 102,4 103,0 102,9 amusement en cultuur 69 107.6 107,9 108,1 108,2 106,9 106, 2 boeken enz. 62 103.8 103,8 104,1 104,1 104,4 104,4 ontwikkeling 242 104.5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 hobby artikelen 21 127.1 129,1 129,1 129,1 129,9 129,9 OVERIG 1193 104.8 105,1 105,4 105,8 106,0 106, 6 persoonlijke verzorging 333 103.8 104,0 104,3 104,9 105,5 105,6 verzekeringen 441 100.5 100,5 100,5 100,5 100,5 102,2 goederen en diensten n.e.g. 419 110.0 110,9 111,3 112,1 112,1 111,9 TOTAAL INDEXCIJFER 10 000 111.7 112,1 112,5 112,6 110,6 109, 6