Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Maart 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Maart 2009
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Maart 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prij zen onveranderd i n de maand maart 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis oktober 2006 = 100 is in de maand maart 200 9 niet veranderd ten opzichte van februari 200 9 Het indexcijfer was 1 09 ,6 in zowel februari als maart 200 9 2. Ten opzichte van februari 200 9 werden in maart 200 9 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0 ,5% Woninginrichting en huisraad + 0,4% Overig + 0,3% Gezondheidszorg + 0,3% Dranken en rookwaren + 0,1% Kleding en schoeisel 0,1% Recreatie en ontwikkeling 0,1% Wonen 0,2% Vervoer en communicatie 0,4% In maart 2009 zijn de pr prijzen het meest gestegen in de groepen spijsvetten en suiker en choco lade de prijsdalingen van benzine en diesel. 3. Tussen maart 200 8 en maart 200 9 liep het prijsindexcijfer op van 10 6 2 naar 1 09 6 wat een stijging in houdt van 3 2 procent. De s tijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedr oe g 6 6 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumentenprijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2008 2009 OMSCHRIJVING CO EFFI CIENT OKT. NOV. DEC. JAN FEB. MRT. VOEDING 1233 132,1 134,0 135,5 136,8 137,3 138,0 graanproducten 185 129,1 131,6 134,5 137,2 138,3 139,4 vlees en vis 251 137,0 138,9 141,2 143,9 143,6 145,4 spijsvetten 25 161,4 168,8 168,6 166,2 1 66,7 171,6 zuivelproducten (behalve boter) 96 186,6 188,0 189,4 190,0 189,7 187,3 aardappelen, groenten en fruit 163 131,3 132,9 134,3 135,3 136,6 137,0 suiker en chocolade 33 110,5 111,3 111,2 111,2 111,2 114,4 kant en klare gerechten 61 111,8 115,5 115,0 115,1 115,3 114,9 verteringen buitenshuis 339 120,7 122,3 123,1 123,9 124,4 124,8 overige voedingsmiddelen 80 123,0 124,2 125,1 126,0 126,8 127,8 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 110,3 110,7 112,2 112,6 113,5 113,6 dranken 136 109,9 110,3 111,6 112,0 112,9 112 ,7 rookwaren 21 113,2 113,5 116,0 116,5 116,8 119,2 KLEDING EN SCHOEISEL 476 103,6 103,6 103,4 103,4 104,7 104,6 kleding 401 103,4 103,4 103,2 103,2 104,5 104,4 schoeisel 75 105,0 104,6 104,6 104,7 105,9 105,5 WONEN 3084 109,8 110,3 110,4 108,7 103,7 1 03,5 woonkosten 1809 104,8 105,0 105,2 105,4 105,6 105,8 energieverbruik 588 127,8 129,6 129,6 120,7 111,0 109,2 woningonderhoud 258 114,3 114,2 114,3 113,6 113,2 113,2 tuinonderhoud 90 111,0 111,4 111,6 110,2 109,5 110,2 water 339 101,8 101,8 101,8 101,8 72,5 72,5 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 702 112,0 112,4 113,0 113,1 112,8 113,3 meubilair en verlichting 127 109,7 109,7 110,2 110,2 109,9 111,5 stoffering en woningtextiel 76 106,0 106,4 106,7 106,7 102,2 102,2 huishoudelijke apparaten en ge reedschap pen 97 105,4 105,4 106,5 106,5 106,5 106,8 huishoudelijke artikelen 60 109,4 110,2 111,6 112,2 112,5 113,8 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 111,2 112,7 114,6 116,0 116,4 116,9 huishoudelijke diensten 123 123,4 123,6 123,8 124,0 124,1 124,2 woninginrichti ng n.e.g. 139 113,7 113,9 113,7 113,0 113,5 113,5 GEZONDHEIDSZORG 127 104,0 104,2 104,0 104,1 104,2 104,5 gezondheidszorg 127 104,0 104,2 104,0 104,1 104,2 104,5 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 113,3 112,6 111,6 104,4 106,0 105,6 vervoersmiddelen 577 10 7,6 107,6 112,9 112,9 112,9 112,9 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 133,1 130,8 123,7 101,7 106,8 105,5 vervoer 510 102,3 102,3 102,3 101,8 101,8 101,8 communicatie 439 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 103,9 104,4 104,4 104,6 104,6 104,5 recreatie 371 101,4 102,3 102,4 103,0 102,9 102,9 amusement en cultuur 69 107,9 108,1 108,2 106,9 106,2 106,2 boeken enz. 62 103,8 104,1 104,1 104,4 104,4 104,6 ontwikkeling 242 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,4 hobby artikelen 21 129, 1 129,1 129,1 129,9 129,9 128,7 OVERIG 1193 105,1 105,4 105,8 106,0 106,6 106,9 persoonlijke verzorging 333 104,0 104,3 104,9 105,5 105,6 106,0 verzekeringen 441 100,5 100,5 100,5 100,5 102,2 102,2 goederen en diensten n.e.g. 419 110,9 111,3 112,1 112,1 111,9 112,7 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 112,1 112,5 112,6 110,6 109,6 109,6