Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2009
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking April 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijs wijziging van 0 2 % i n de maand april 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis oktober 2006 = 100 is in de maand april 200 9 met 0 2 procent gestegen ten opzichte van maart 200 9 Het indexcijfer was 1 09 ,6 in maa r t 20 0 9 en 1 09 8 in april 200 9 2. Ten opzichte van maart 200 9 werden in april 200 9 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Dranken en rookwaren + 0,6% Overig + 0,4% Woninginrichting en huisraad + 0, 3 % Recreatie en ontwikkeling + 0, 3 % W onen + 0 2 % Kleding en schoeisel + 0,1% Voeding 0,0% Vervoer en communicatie 0, 0 % Gezondheidszorg 0,1% In april 200 9 zijn de prijzen het meeste ge stegen dranken en rookwaren In deze sector is de groep dranken het sterkst in prijs gestegen De prijzen in de overige sectoren zijn ook gestegen, met e sector en waarvan de prijzen gelijk zijn gebleven In de s de groep zuivelproducten het meest in prijs gedaald terwijl de groep aardappelen groenten en fruit het meest in prijs is gestegen 3 Tussen april 200 8 en april 200 9 liep het prijsindexcijfer op van 10 6 8 naar 1 09 8 wat een stijging in houdt van 2,8 procent. De stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van tw aalf maanden bedr oe g 6 4 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumentenprijsind excijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2008 2009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT NOV. DEC. JAN FEB. MRT. APR. VOEDING 1233 134,0 135,5 136,8 137,3 138,0 138,0 graanproducten 1 85 131,6 134,5 137,2 138,3 139,4 140,0 vlees en vis 251 138,9 141,2 143,9 143,6 145,4 146,3 spijsvetten 25 168,8 168,6 166,2 166,7 171,6 170,8 zuivelproducten (behalve boter) 96 188,0 189,4 190,0 189,7 187,3 181,0 aardappelen, groenten en fruit 163 132,9 1 34,3 135,3 136,6 137,0 138,3 suiker en chocolade 33 111,3 111,2 111,2 111,2 114,4 114,6 kant en klare gerechten 61 115,5 115,0 115,1 115,3 114,9 115,0 verteringen buitenshuis 339 122,3 123,1 123,9 124,4 124,8 124,8 overige voedingsmiddelen 80 124,2 125,1 126,0 126,8 127,8 128,3 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 110,7 112,2 112,6 113,5 113,6 114,3 dranken 136 110,3 111,6 112,0 112,9 112,7 113,5 rookwaren 21 113,5 116,0 116,5 116,8 119,2 119,5 KLEDING EN SCHOEISEL 476 103,6 103,4 103,4 104,7 104,6 104,7 kleding 4 01 103,4 103,2 103,2 104,5 104,4 104,5 schoeisel 75 104,6 104,6 104,7 105,9 105,5 105,5 WONEN 3084 110,3 110,4 108,7 103,7 103,5 103,7 woonkosten 1809 105,0 105,2 105,4 105,6 105,8 106,0 energieverbruik 588 129,6 129,6 120,7 111,0 109,2 109,8 woningonder houd 258 114,2 114,3 113,6 113,2 113,2 113,3 tuinonderhoud 90 111,4 111,6 110,2 109,5 110,2 110,4 water 339 101,8 101,8 101,8 72,5 72,5 72,5 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 702 112,4 113,0 113,1 112,8 113,3 113,6 meubilair en verlichting 127 109,7 110,2 110, 2 109,9 111,5 111,6 stoffering en woningtextiel 76 106,4 106,7 106,7 102,2 102,2 102,2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 105,4 106,5 106,5 106,5 106,8 106,8 huishoudelijke artikelen 60 110,2 111,6 112,2 112,5 113,8 114,0 huishoudelijke ui tgaven n.e.g. 80 112,7 114,6 116,0 116,4 116,9 118,0 huishoudelijke diensten 123 123,6 123,8 124,0 124,1 124,2 124,2 woninginrichting n.e.g. 139 113,9 113,7 113,0 113,5 113,5 114,2 GEZONDHEIDSZORG 127 104,2 104,0 104,1 104,2 104,5 104,4 gezondheidszorg 127 104,2 104,0 104,1 104,2 104,5 104,4 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 112,6 111,6 104,4 106,0 105,6 105,6 vervoersmiddelen 577 107,6 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 130,8 123,7 101,7 106,8 105,5 105,5 vervoer 510 102,3 102,3 101,8 101,8 101,8 101,8 communicatie 439 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 104,4 104,4 104,6 104,6 104,5 104,8 recreatie 371 102,3 102,4 103,0 102,9 102,9 103,2 amusement en cultuur 69 108,1 108,2 106,9 106,2 106,2 10 6,3 boeken enz. 62 104,1 104,1 104,4 104,4 104,6 106,3 ontwikkeling 242 104,5 104,5 104,5 104,5 104,4 104,4 hobby artikelen 21 129,1 129,1 129,9 129,9 128,7 128,7 OVERIG 1193 105,4 105,8 106,0 106,6 106,9 107,3 persoonlijke verzorging 333 104,3 104,9 105 ,5 105,6 106,0 106,4 verzekeringen 441 100,5 100,5 100,5 102,2 102,2 102,2 goederen en diensten n.e.g. 419 111,3 112,1 112,1 111,9 112,7 113,4 TOT AAL INDEXCIJFER 10000 112,5 112,6 110,6 109,6 109,6 109,8