Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Mei 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Mei 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Mei 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijs stijging van 0 2 % i n de maand mei 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis oktober 20 06 = 100 is in de maand mei 200 9 met 0 2 procent gestegen ten opzichte van april 200 9 Het indexcijfer was 1 09 8 in april 20 0 9 en 1 10 0 in mei 200 9 2. Ten opzichte van april 200 9 werden in mei 200 9 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Woninginrichting en huisraad + 0, 7 % Kleding en schoeisel + 0,6% Vervoer en communicatie + 0,4% Wonen + 0,3% Overig + 0,2% Dranken en rookwaren + 0,1% Recreatie en ontwikkeling 0, 0 % Gezondheid szorg 0,0% Voeding 0, 4 % In mei 200 9 zijn de prijzen het meeste ge stegen in de sector en woninginrichting en huisraad De prijs prijsstijgingen in de groep s toffering en woningtextiel De prijzen in de overige sectoren zijn ook gestegen, met uitzondering van de sector en waarvan de prijzen gelijk zijn gebleven waarvan de prijzen zijn gedaald zijn de groep en zuivelproducten spijsvetten en graanproducten het meest in prijs gedaald 3 Tussen mei 200 8 en mei 200 9 liep het prijsindexcijfer op van 10 7 7 naar 1 10.0 wat een stijging in houdt van 2, 1 procent. De stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedr oe g 6 1 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de infl atie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumentenprijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2008 2009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT DEC. JAN FEB. MRT. APR. MEI VOEDING 1233 1 35,5 136,8 137,3 138,0 138,0 137,5 graanproducten 185 134,5 137,2 138,3 139,4 140,0 139,1 vlees en vis 251 141,2 143,9 143,6 145,4 146,3 146,3 spijsvetten 25 168,6 166,2 166,7 171,6 170,8 169,6 zuivelproducten (behalve boter) 96 189,4 190,0 189,7 187,3 181 ,0 176,6 aardappelen, groenten en fruit 163 134,3 135,3 136,6 137,0 138,3 138,5 suiker en chocolade 33 111,2 111,2 111,2 114,4 114,6 115,0 kant en klare gerechten 61 115,0 115,1 115,3 114,9 115,0 115,2 verteringen buitenshuis 339 123,1 123,9 124,4 124,8 12 4,8 124,7 overige voedingsmiddelen 80 125,1 126,0 126,8 127,8 128,3 128,5 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 112,2 112,6 113,5 113,6 114,3 114,4 dranken 136 111,6 112,0 112,9 112,7 113,5 113,6 rookwaren 21 116,0 116,5 116,8 119,2 119,5 119,9 KLEDING EN SCHOEISE L 476 103,4 103,4 104,7 104,6 104,7 105,3 kleding 401 103,2 103,2 104,5 104,4 104,5 105,2 schoeisel 75 104,6 104,7 105,9 105,5 105,5 105,5 WONEN 3084 110,4 108,7 103,7 103,5 103,7 104,0 woonkosten 1809 105,2 105,4 105,6 105,8 106,0 106,1 energieverbruik 588 129,6 120,7 111,0 109,2 109,8 111,0 woningonderhoud 258 114,3 113,6 113,2 113,2 113,3 112,7 tuinonderhoud 90 111,6 110,2 109,5 110,2 110,4 110,1 water 339 101,8 101,8 72,5 72,5 72,5 72,5 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 702 113,0 113,1 112,8 113,3 113,6 1 14,4 meubilair en verlichting 127 110,2 110,2 109,9 111,5 111,6 111,8 stoffering en woningtextiel 76 106,7 106,7 102,2 102,2 102,2 109,2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 106,5 106,5 106,5 106,8 106,8 106,9 huishoudelijke artikelen 60 111 ,6 112,2 112,5 113,8 114,0 114,1 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 114,6 116,0 116,4 116,9 118,0 118,2 huishoudelijke diensten 123 123,8 124,0 124,1 124,2 124,2 124,1 woninginrichting n.e.g. 139 113,7 113,0 113,5 113,5 114,2 114,1 GEZONDHEIDSZORG 127 104, 0 104,1 104,2 104,5 104,4 104,4 gezondheidszorg 127 104,0 104,1 104,2 104,5 104,4 104,4 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 111,6 104,4 106,0 105,6 105,6 106,0 vervoersmiddelen 577 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 123, 7 101,7 106,8 105,5 105,5 106,9 vervoer 510 102,3 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 communicatie 439 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,4 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 104,4 104,6 104,6 104,5 104,8 104,8 recreatie 371 102,4 103,0 102,9 102,9 103,2 103,3 amusem ent en cultuur 69 108,2 106,9 106,2 106,2 106,3 106,5 boeken enz. 62 104,1 104,4 104,4 104,6 106,3 106,3 ontwikkeling 242 104,5 104,5 104,5 104,4 104,4 104,0 hobby artikelen 21 129,1 129,9 129,9 128,7 128,7 128,7 OVERIG 1193 105,8 106,0 106,6 106,9 107,3 107,5 persoonlijke verzorging 333 104,9 105,5 105,6 106,0 106,4 106,6 verzekeringen 441 100,5 100,5 102,2 102,2 102,2 102,2 goederen en diensten n.e.g. 419 112,1 112,1 111,9 112,7 113,4 113,7 TOT AAL INDEXCIJFER 10000 112,6 110,6 109,6 109,6 109,8 110,0