Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Juni 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijs stijging van 0 7 % i n de maand juni 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis oktober 2 006 = 100 is in de maand juni 200 9 met 0 7 procent gestegen ten opzichte van mei 200 9 Het indexcijfer was 1 10 0 in mei 2 0 0 9 en 1 10 8 in juni 200 9 2. Ten opzichte van mei 200 9 werden in juni 200 9 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Vervoer en communicatie + 2 6 % Gezondheidszorg + 1,0% Overig + 0,4% Voeding + 0,3% Wonen + 0, 2 % Recreatie en ontwikkeling + 0,2% Woninginrichting en huisraad + 0,1% Kleding en schoeisel + 0,1% Dranken en rookwaren 0,1% In juni 200 9 zijn de prijzen r ookwaren welke in prijs zijn gedaald. De prij zen van en zijn het sterkst gestegen. D e prijs stijging in de sector en vervoer en communicatie prijsstijgingen van benzine diesel De prijzen in de overige sectoren zijn ook gestegen In d e sector vo edingsmiddelen gedaald, terwijl de prijzen van vlees en vis gelijk zijn gebleven; de prijzen van alle andere groepen voedings m iddelen zijn gestegen. De groepen die het meest in prijs zijn gestegen, zijn suiker en c hocolade en aardappelen, groenten en fruit 3 Tussen juni 200 8 en juni 200 9 liep het prijsindexcijfer op van 10 9 7 naar 1 10. 8 wat een stijging in houdt van 1 0 procent. De stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedr oe g 5 5 procent. V ergel ijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumentenprijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktobe r 2006 = 100 WEGING 2 009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JAN FEB. MRT. APR. MEI JUN VOEDING 1233 136,8 137,3 138,0 138,0 137,5 137,9 graanproducten 185 137,2 138,3 139,4 140,0 139,1 139,2 vlees en vis 251 143 ,9 143,6 145,4 146,3 146,3 146,3 spijsvetten 25 166,2 166,7 171,6 170,8 169,6 169,2 zuivelproducten (behalve boter) 96 190,0 189,7 187,3 181,0 176,6 176,3 aardappelen, groenten en fruit 163 135,3 136,6 137,0 138,3 138,5 140,1 suiker en chocolade 33 111,2 1 11,2 114,4 114,6 115,0 116,6 kant en klare gerechten 61 115,1 115,3 114,9 115,0 115,2 115,4 verteringen buitenshuis 339 123,9 124,4 124,8 124,8 124,7 125,1 overige voedingsmiddelen 80 126,0 126,8 127,8 128,3 128,5 128,3 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 112,6 11 3,5 113,6 114,3 114,4 114,3 dranken 136 112,0 112,9 112,7 113,5 113,6 113,3 rookwaren 21 116,5 116,8 119,2 119,5 119,9 120,3 KLEDING EN SCHOEISEL 476 103,4 104,7 104,6 104,7 105,3 105,4 kleding 401 103,2 104,5 104,4 104,5 105,2 105,4 schoeisel 75 104,7 1 05,9 105,5 105,5 105,5 105,8 WONEN 3084 108,7 103,7 103,5 103,7 104,0 104,2 woonkosten 1809 105,4 105,6 105,8 106,0 106,1 106,3 energieverbruik 588 120,7 111,0 109,2 109,8 111,0 110,9 woningonderhoud 258 113,6 113,2 113,2 113,3 112,7 113,0 tuinonderhoud 90 110,2 109,5 110,2 110,4 110,1 110,7 water 339 101,8 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 702 113,1 112,8 113,3 113,6 114,4 114,5 meubilair en verlichting 127 110,2 109,9 111,5 111,6 111,8 112,2 stoffering en woningtextiel 76 106,7 102, 2 102,2 102,2 109,2 109,2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 106,5 106,5 106,8 106,8 106,9 106,5 huishoudelijke artikelen 60 112,2 112,5 113,8 114,0 114,1 114,0 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 116,0 116,4 116,9 118,0 118,2 118,5 huishoud elijke diensten 123 124,0 124,1 124,2 124,2 124,1 124,2 woninginrichting n.e.g. 139 113,0 113,5 113,5 114,2 114,1 114,3 GEZONDHEIDSZORG 127 104,1 104,2 104,5 104,4 104,4 105,4 gezondheidszorg 127 104,1 104,2 104,5 104,4 104,4 105,4 VERVOER EN COMMUNI CATIE 2263 104,4 106,0 105,6 105,6 106,0 108,8 vervoersmiddelen 577 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 115,4 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 101,7 106,8 105,5 105,5 106,9 113,3 vervoer 510 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 communicatie 439 100,5 100,5 10 0,5 100,5 100,4 100,4 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 104,6 104,6 104,5 104,8 104,8 105,0 recreatie 371 103,0 102,9 102,9 103,2 103,3 103,6 amusement en cultuur 69 106,9 106,2 106,2 106,3 106,5 107,6 boeken enz. 62 104,4 104,4 104,6 106,3 106,3 106,3 ontwik keling 242 104,5 104,5 104,4 104,4 104,0 103,9 hobby artikelen 21 129,9 129,9 128,7 128,7 128,7 128,7 OVERIG 1193 106,0 106,6 106,9 107,3 107,5 107,9 persoonlijke verzorging 333 105,5 105,6 106,0 106,4 106,6 106,8 verzekeringen 441 100,5 102,2 102,2 102, 2 102,2 102,2 goederen en diensten n.e.g. 419 112,1 111,9 112,7 113,4 113,7 114,7 TOT AAL INDEXCIJFER 10000 110,6 109,6 109,6 109,8 110,0 110,8