Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juli 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juli 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Juli 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten p rijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijs stijging van 0 9 % i n de maand ju l i 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis oktober 2 006 = 100 is in de maand ju l i 200 9 met 0 9 procent gestegen ten opzichte van juni 200 9 Het indexcijfer was 1 10 8 in juni 2 0 0 9 en 1 1 1 8 in ju l i 200 9 2. Ten opzichte van jun i 200 9 werden in ju l i 200 9 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Vervoer en communicatie + 3 0 % Wonen + 0,4% Gezondheidszorg + 0 2 % Voeding + 0, 1 % Kleding en schoeisel + 0,1% Woninginrichting en huisraad + 0,1% Recreatie en ontwikkeling + 0,1% Overig + 0,1 % Dranken en rookwaren 0,1% In ju l i 200 9 zijn de prijzen r ookwaren die in prijs is gedaald. De prij zen van zijn het sterkst gestegen en zijn vooral toe te schrijven aan de prijsstijgingen van benzine en diesel In de sector prijzen van de groepen spijsvetten, vlees en vis en graanproducten gedaald terwijl de prijzen va n kant en klare gerechten gelijk zijn gebleven; de prijzen van alle andere groepen voedings m iddelen zijn gestegen. De groepen die het meest in prijs zijn gestegen, zijn aardappelen, groenten en fruit en suiker en chocolade 3 Tussen ju l i 200 8 en ju l i 200 9 liep het prijsindexcijfer op van 1 10,5 naar 1 1 1 8 wat een stijging in houdt van 1 2 procent. De stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedr oe g 4 9 procent. V ergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumentenprijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : Oktober 2006 = 100 WEGING 2 009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT FEB. MRT. APR. ME I JUN JUL. VOEDING 1233 137,3 138,0 138,0 137,5 137,9 138,1 graanproducten 185 138,3 139,4 140,0 139,1 139,2 139,1 vlees en vis 251 143,6 145,4 146,3 146,3 146,3 145,9 spijsvetten 25 166,7 171,6 170,8 169,6 169,2 168,5 zuivelproducten (beha lve boter) 96 189,7 187,3 181,0 176,6 176,3 176,6 aardappelen, groenten en fruit 163 136,6 137,0 138,3 138,5 140,1 141,6 suiker en chocolade 33 111,2 114,4 114,6 115,0 116,6 117,4 kant en klare gerechten 61 115,3 114,9 115,0 115,2 115,4 115,4 verteringen b uitenshuis 339 124,4 124,8 124,8 124,7 125,1 125,2 overige voedingsmiddelen 80 126,8 127,8 128,3 128,5 128,3 129,1 DRANKEN EN ROOKWAREN 157 113,5 113,6 114,3 114,4 114,3 114,2 dranken 136 112,9 112,7 113,5 113,6 113,3 113,2 rookwaren 21 116,8 119,2 119, 5 119,9 120,3 120,7 KLEDING EN SCHOEISEL 476 104,7 104,6 104,7 105,3 105,4 105,5 kleding 401 104,5 104,4 104,5 105,2 105,4 105,4 schoeisel 75 105,9 105,5 105,5 105,5 105,8 105,8 WONEN 3084 103,7 103,5 103,7 104,0 104,2 104,6 woonkosten 1809 105,6 105,8 106,0 106,1 106,3 106,5 energieverbruik 588 111,0 109,2 109,8 111,0 110,9 111,8 woningonderhoud 258 113,2 113,2 113,3 112,7 113,0 114,2 tuinonderhoud 90 109,5 110,2 110,4 110,1 110,7 111,7 water 339 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 WONINGINRICHTING EN HUISR AAD 702 112,8 113,3 113,6 114,4 114,5 114,6 meubilair en verlichting 127 109,9 111,5 111,6 111,8 112,2 111,9 stoffering en woningtextiel 76 102,2 102,2 102,2 109,2 109,2 109,3 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 106,5 106,8 106,8 106,9 106,5 106,8 huishoudelijke artikelen 60 112,5 113,8 114,0 114,1 114,0 114,5 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 80 116,4 116,9 118,0 118,2 118,5 118,4 huishoudelijke diensten 123 124,1 124,2 124,2 124,1 124,2 124,2 woninginrichting n.e.g. 139 113,5 113,5 114,2 114, 1 114,3 114,9 GEZONDHEIDSZORG 127 104,2 104,5 104,4 104,4 105,4 105,6 gezondheidszorg 127 104,2 104,5 104,4 104,4 105,4 105,6 VERVOER EN COMMUNICATIE 2263 106,0 105,6 105,6 106,0 108,8 112,1 vervoersmiddelen 577 112,9 112,9 112,9 112,9 115,4 115,4 on kosten t.b.v. vervoersmiddelen 737 106,8 105,5 105,5 106,9 113,3 122,9 vervoer 510 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 102,7 communicatie 439 100,5 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 RECREATIE EN ONTWIKKELING 765 104,6 104,5 104,8 104,8 105,0 105,1 recreatie 371 102 ,9 102,9 103,2 103,3 103,6 103,7 amusement en cultuur 69 106,2 106,2 106,3 106,5 107,6 108,3 boeken enz. 62 104,4 104,6 106,3 106,3 106,3 106,8 ontwikkeling 242 104,5 104,4 104,4 104,0 103,9 104,0 hobby artikelen 21 129,9 128,7 128,7 128,7 128,7 128,7 OV ERIG 1193 106,6 106,9 107,3 107,5 107,9 108,0 persoonlijke verzorging 333 105,6 106,0 106,4 106,6 106,8 106,8 verzekeringen 441 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 goederen en diensten n.e.g. 419 111,9 112,7 113,4 113,7 114,7 115,2 TOT AAL INDEXCIJFER 1000 0 109,6 109,6 109,8 110,0 110,8 111,8