Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Augustus 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor d e reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is ongewijzigd gebleven in de maand augustus 2002. Het indexcijfer bleef 114.2 in de maand augustus 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 10 0 blijft 129.5. 2. Ten opzichte van juni 2002 werden in augustus 2002 per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding 0,6% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad + 0,7% Vervoer en Kommunikatie + 0,2% Overig 0,2% Binnen de sekto r "Voeding" werd een prijsstijging waargenomen voor de subgroep Aardappelen, groenten en fruit; Verteringen buitenshuis bleef ongewijzigd. Voor de overige subgroepen binnen deze sektor zijn prijsdalingen geregistreerd. gasci 3. Tussen augustus 2001 en augustus 2002 daalde het prijsindexcijfer van 115.1 naar 114.2 wat een daling betekent van 0,8%. De gemiddelde stijging over de afgelope n twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,5%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENT EN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2001 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUNI AUG. VOEDING 1819 116.9 117.1 117.1 118.3 118.1 117.4 graanprodukten 309 126.8 126.8 126.8 127.0 127.4 127.2 vlees en vis 443 108.3 109.9 108.4 109.4 109.2 106.5 spijsvetten 55 98.6 98.6 94.5 94.5 94.5 91.9 zuivelprodukten behalve boter) 175 106.7 105.0 108. 9 110.6 110.1 109.4 aardappelen, groenten en fruit 290 131.1 129.2 129.4 134.8 135.0 137.2 suiker en chocolade 51 111.0 111.1 109.1 111.9 112.0 111.8 kant en klare gerechten 81 102.7 104.2 103.9 101.6 101.6 101.2 verteringen buitenshuis 304 124.7 124.7 12 4.7 124.9 124.8 124.8 overige voedingsmiddelen 111 103.8 107.4 109.3 107.7 104.4 101.1 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 121.5 120.0 118.2 118.4 118.3 118.3 dranken 272 121.9 120.1 118.0 118.2 118.1 118.2 rookwaren 55 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 KLEDIN G EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 kleding 560 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 108.3 108.6 108.6 109.1 109.4 109.7 woonkosten 1538 113.7 114.1 114.6 115.1 115.6 116.1 energieverbruik 456 96.0 96.0 95.0 95.7 95.7 96.1 woningonderhoud 188 106.2 106.2 105.8 105.9 105.8 105.8 tuinonderhoud 60 108.7 108.7 108.0 108.2 108.0 108.0 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 106.5 106.6 106 .9 104.0 103.7 104.4 meubilair en verlichting 188 102.0 101.9 102.2 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudel ijke artikelen 87 108.7 108.4 107.6 107.2 107.7 107.7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 109.5 110.0 111.0 99.4 97.8 101.1 huishoudelijke diensten 124 111.2 111.2 111.2 111.4 111.4 111.3 woninginrichting n.e.g. 66 104.3 104.3 104.2 104.2 104.2 104.2 GE ZONDHEIDSZORG 157 114.5 114.6 114.7 115.0 114.8 114.8 gezondheidszorg 157 114.5 114.6 114.7 115.0 114.8 114.8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 136.7 136.3 129.6 130.6 129.9 130.2 vervoersmiddelen 544 117.6 116.5 116.5 116.5 114.3 114.3 onkosten t.b.v. v ervoersmiddelen 450 137.3 137.3 132.0 135.9 135.9 136.7 vervoer 530 134.6 134.6 115.4 115.2 115.2 115.2 kommunikatie 336 169.9 169.9 169.9 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 110.4 110.4 109.6 109.8 109.7 109.7 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.6 111.6 112.3 112.2 111.3 111.1 persoonlijke verzorging 230 117.3 117.2 117.9 117.4 114.4 113.6 verzekeringen 186 115.4 115.4 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.2 106.2 105.8 105.9 105.9 105.9 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 115.3 115.3 1 14.1 114.4 114.2 114.2