Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2002
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking December 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,4% in de maand december 2002 t.o.v. oktober 2002. 1. Het Consumenten Prijsindexci jfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis februari 1996 = 100 is in tussen oktober 2002 en december 2002 met 0,4% gestegen. Het indexcijfer was 114.0 in de maand oktober 2002 en is 114.4 geworden in december 2002. Het totaal prijsindexc ij fer voor december 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 129.7. 2. Ten opzichte van oktober 2002 werden in december 2002 per sektor de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding +1,4% Wonen +0,3% Woninginricht ing en huisraad +0,1% Gezondheidszorg +0,1% Vervoer en Kommunikatie +0,2% Overig 0,3% In december 2002 werd binnen de sektor "Voeding" een prijs daling waargenomen voor de subgroep Spijsvetten; Overige voedingsmiddelen bleef ongewijzigd. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn gestegen. Tussen december 2001 en dec ember 2002 waren de prijswij zigingen per sektor als volgt : Voeding + 1,4% Dranken en rookwaren 5,2% Kleding en schoeisel --Wonen + 1,7% Woninginrichting en huisraad 3,3% Gezondheidszorg + 0,9% Vervoer en Kommunikatie 4,4% Rekreatie en Ontwikkeling --Overig 0,6% 3. Tussen december 2001 en december 2002 daalde het prijsin dexcijfer van 115.3 naar 114.4, wat een daling betekent van 0,8%. De gemiddel de stijging over de afgelop en twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 0,3%. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONS UMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGING 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JULI AUG. SEP OKT. NOV DEC. VOEDING 1466 122.5 123.0 123.4 123.6 123.2 123.3 graanprodukten 232 117.8 118.2 118.7 118.6 118.5 119.6 vlees en vis 369 108.4 108.3 108.6 109.0 108.4 108.4 spijsvetten 42 101.5 101.6 102.1 102.4 103.3 103.3 zuivelprodukten (behalve boter) 124 114.3 116.5 117.9 118.8 118.6 118.2 aardappelen, groenten en fruit 232 169.3 170.9 171.2 171.3 170.6 169.6 suiker en chocolade 45 118.6 118.8 118.8 119.2 118.5 119.0 kant en klare gerechten 72 100.4 100.5 100.6 100.6 100.7 100.7 verteringen buitenshuis 260 121.4 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 overige voedingsmiddelen 90 115.3 115.5 115.9 115.9 115.8 116.3 DRANKEN EN ROOKWAREN 233 122.1 121.7 121.5 121.3 121.0 121.3 dranken 192 119.3 118.7 118.5 118.3 117.8 118.2 rookwaren 41 135.5 135.5 135.5 135.4 135.9 135.9 KLEDING EN SCHOEISEL 754 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 99.5 kleding 607 102.8 102.7 102.8 102.7 102.8 102.8 schoeisel 147 85.8 85.8 85.7 85.7 85.7 85.7 WONEN 2647 123.1 123.2 123.4 123.6 127.2 127.3 woonkosten 1740 115.3 115.5 115.7 115.9 116.1 116.2 energieverbruik 371 138.9 1 38.9 139.0 139.5 150.2 150.2 woningonderhoud 217 95.1 95.1 95.0 95.3 95.6 95.6 tuinonderhoud 68 107.4 107.4 107.2 107.4 107.9 108.0 water 251 182.7 182.7 182.7 182.7 202.6 202.6 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 879 103.3 103.5 103.4 103.0 103.0 102.9 meubil air en verlichting 162 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 stoffering en woningtextiel 87 101.7 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 158 76.1 77.4 77.4 75.4 75.4 75.4 huishoudelijke artikelen 82 112.1 112.2 112.0 1 11.5 109.6 110.0 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 118 127.5 127.3 126.8 126.7 127.2 126.8 huishoudelijke diensten 141 113.9 113.9 113.9 114.0 113.9 113.9 woninginrichting n.e.g. 131 101.2 101.2 101.1 101.4 101.7 101.7 GEZONDHEIDSZORG 203 121.2 121.1 121.1 121.3 121.3 121.4 gezondheidszorg 203 121.2 121.1 121.1 121.3 121.3 121.4 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1991 115.5 115.1 113.6 114.4 114.4 114.7 vervoersmiddelen 571 111.2 111.2 109.2 109.2 109.2 110.3 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 755 128.7 128.7 127 .0 129.1 129.1 129.1 vervoer 311 113.1 113.1 111.8 111.8 111.8 111.8 kommunikatie 354 96.2 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 REKREATIE EN ONTWIKKELING 818 104.5 104.6 104.5 104.8 104.7 104.7 rekreatie 451 101.0 100.9 100.9 101.0 100.9 100.9 amusement en kultuur 6 4 113.3 113.3 113.2 113.4 113.9 113.9 boeken enz. 80 127.1 125.8 125.5 125.0 124.7 125.3 ontwikkeling 220 101.1 101.8 101.8 102.9 102.9 102.5 hobby artikelen 3 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 OVERIG 1009 117.2 117.2 117.4 117.4 117.8 117.8 persoonlijke v erzorging 264 119.1 119.1 119.2 119.2 119.3 119.4 verzekeringen 244 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 goederen en diensten n.e.g. 501 115.1 115.2 115.5 115.5 116.2 116.1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 115.8 115.8 115.6 115.9 116.8 116.9