Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Juni 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsdalingen van 0,2% in de maand juni 2002 t.o.v. april 2002 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen april 2002 en juni 2002 met 0,2% gedaald. Het indexcijfer was 114.4 in de maand april 2002 en is 114.2 geworden in juni 2002. Het tot aal prijsindexcijfer voor juni 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 129.5. 2. Ten opzichte van april 2002 werden in juni 2002 per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding 0,2% Dranken en rookwaren 0,1% Wone n + 0,3% Woninginrichting en huisraad 0,3% Gezondheidszorg 0,2% Vervoer en Kommunikatie 0,5% Overig 0,8% Binnen de sektor "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Vlees en vis, Zuivelprodukten, Verteringen buitenshuis e n Overige voedingsmiddelen; Spijsvetten en Kant en klare gerechten bleven ongewijzigd. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn gestegen. 3. Tussen juni 2001 en juni 2002 daalde het prijsindexcijfer van 114.9 naar 114.2 wat een daling betekent van 0, 6%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,9%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkelin g van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2001 2002 OMSCHRIJVIN G COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUNI VOEDING 1819 116.3 116.9 117.1 117.1 118.3 118.1 graanprodukten 309 126.4 126.8 126.8 126.8 127.0 127.4 vlees en vis 443 106.0 108.3 109.9 108.4 109.4 109.2 spijsvetten 55 98.6 98.6 98.6 94.5 94.5 94.5 zu ivelprodukten behalve boter) 175 107.1 106.7 105.0 108.9 110.6 110.1 aardappelen, groenten en fruit 290 130.3 131.1 129.2 129.4 134.8 135.0 suiker en chocolade 51 112.8 111.0 111.1 109.1 111.9 112.0 kant en klare gerechten 81 102.9 102.7 104.2 103.9 101.6 101.6 verteringen buitenshuis 304 124.6 124.7 124.7 124.7 124.9 124.8 overige voedingsmiddelen 111 105.3 103.8 107.4 109.3 107.7 104.4 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.0 121.5 120.0 118.2 118.4 118.3 dranken 272 117.8 121.9 120.1 118.0 118.2 118.1 rookwaren 55 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 kleding 560 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 108.2 108.3 108.6 108.6 109.1 109.4 woon kosten 1538 113.2 113.7 114.1 114.6 115.1 115.6 energieverbruik 456 97.0 96.0 96.0 95.0 95.7 95.7 woningonderhoud 188 106.2 106.2 106.2 105.8 105.9 105.8 tuinonderhoud 60 108.6 108.7 108.7 108.0 108.2 108.0 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WO NINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 107.6 106.5 106.6 106.9 104.0 103.7 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 101.9 102.2 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 117.5 108.7 108.4 107.6 107.2 107.7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 110.2 109.5 110.0 111.0 99.4 97.8 huishoudelijke diensten 124 111.2 111.2 111.2 111.2 111.4 111.4 woninginrichting n.e. g. 66 104.3 104.3 104.3 104.2 104.2 104.2 GEZONDHEIDSZORG 157 114.2 114.5 114.6 114.7 115.0 114.8 gezondheidszorg 157 114.2 114.5 114.6 114.7 115.0 114.8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 136.3 136.7 136.3 129.6 130.6 129.9 vervoersmiddelen 544 117.6 117.6 116.5 116.5 116.5 114.3 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 138.1 137.3 137.3 132.0 135.9 135.9 vervoer 530 132.6 134.6 134.6 115.4 115.2 115.2 kommunikatie 336 169.9 169.9 169.9 169.9 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.6 107.6 10 7.6 107.6 107.6 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 110.3 110.4 110.4 109.6 109.8 109.7 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 10 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.5 111.6 111.6 112.3 112.2 111.3 persoonlijke verzorging 230 117.1 117.3 117.2 117.9 117.4 114.4 verzekeringen 186 115.4 115.4 115.4 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.1 106.2 106.2 105.8 105. 9 105.9 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 115.1 115.3 115.3 114.1 114.4 114.2