Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2003

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2003
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking April 2003

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3 % in de maand april 2003 t.o.v. februari 2003 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in april 2003 met 0,3% gestegen ten opzichte van februari 2003 Het indexcijfer was 114.5 in de maand februari 2003 en is 114.8 gew orden in april 2003. Het totaal prijsindexcijfer voor april 2003 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 130.2. 2. Ten opzichte van februari 2003 werden in april 2003 per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 1,2% Dranken en rookwaren + 1,0% Wonen + 0,2% Woninginrichting en huisraad + 2,8% Gezondheidszorg + 0,3% Vervoer en Kommunikatie 1,6% Binnen de sektor "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Suiker en chocolade en Overige voedin gsmiddelen. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn allen gestegen. In de sekt het loon voor huishoudelijke diensten. gedaalde prijzen van benzine en vervoersmi ddelen. 3. Tussen april 2002 en april 2003 liep het prijsindexcijfer op van 114.4 naar 114.8 wat een stijging betekent van 0,3%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maande n komt uit op een daling van 0,4 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 4

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2002 2003 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JUNI AUG. OKT. DEC. FEB. APR. VOEDING 1819 118.1 117.4 117.1 118.7 119.0 120.4 gr aanprodukten 309 127.4 127.2 127.0 127.3 127.7 127.9 vlees en vis 443 109.2 106.5 104.7 109.2 110.8 115.5 spijsvetten 55 94.5 91.9 91.7 91.3 91.3 91.4 zuivelprodukten behalve boter) 175 110.1 109.4 109.9 111.2 112.4 112.8 aardappelen, groenten en fruit 290 135.0 137.2 137.9 139.4 136.3 137.4 suiker en chocolade 51 112.0 111.8 111.8 112.5 113.3 112.4 kant en klare gerechten 81 101.6 101.2 98.9 100.3 100.6 101.2 verteringen buitenshuis 304 124.8 124.8 124.8 125.1 125.1 125.3 overige voedingsmiddelen 111 104.4 101.1 103.5 103.5 105.2 104.8 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.3 118.3 113.8 113.8 113.3 114.4 dranken 272 118.1 118.2 112.7 112.7 112.1 113.2 rookwaren 55 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 120.4 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 kleding 560 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 109.4 109.7 `110.1 110.4 110.8 111.0 woonkosten 1538 115.6 116.1 116.6 117.1 117.6 118.1 energieverbruik 456 95.7 96.1 96.4 96.4 96.7 96.5 woni ngonderhoud 188 105.8 105.8 105.7 105.9 105.9 106.0 tuinonderhoud 60 108.0 108.0 107.9 108.2 108.2 108.4 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 103.7 104.4 103.0 103.1 103.2 106.1 meubilair en verlichting 188 102. 0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 107.7 107.7 105.9 105.6 106.6 106.6 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 97.8 101.1 95..8 96.1 96.1 97.0 huishoudelijke diensten 124 111.4 111.3 111.2 111.4 111.5 131.0 woninginrichting n.e.g. 66 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 104.3 GEZONDHEIDSZORG 157 114.8 114.8 115.5 115.6 115.7 116.1 g ezondheidszorg 157 114.8 114.8 115.5 115.6 115.7 116.1 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 129.9 130.2 130.0 130.3 130.2 128.1 vervoersmiddelen 544 114.3 114.3 112.2 113.3 113.3 107.1 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 135.9 136.7 139.7 139.7 139.3 137.9 vervoer 530 115.2 115.2 114.2 114.2 114.2 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 1076 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 109.7 109.7 10 9.5 109.8 109.9 110.1 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.3 111.1 111.2 110.9 111.3 111.3 persoonlijke verzorging 23 0 114.4 113.6 114.1 112.8 114.1 114.1 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 105.9 105.9 105.8 105.9 106.0 106.1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 114.2 114.2 114.0 114.4 114.5 114.8