Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2003

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2003
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Augustus 2003

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3 % in de maand augustus 2003 t.o.v. juni 2003 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in augustus 2003 met 0,3% gestegen ten opzichte van juni 2003 Het indexcijfer was 115.2 in de maand juni 2003 en is 115.5 geworden in augustus 2003. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2003 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 131.0. 2. Ten opzichte van juni 2003 werden in augustus 2003 per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0,7% Dran ken en rookwaren + 1,3% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad 0,3% Gezondheidszorg + 2,1% Vervoer en Kommunikatie + 0,1% Overig 0,4% Binnen de sektor "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Graanprodukten en Kant en kla re gerechten. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn allen gestegen. 3. Tussen augustus 2002 en augustus 2003 liep het prijsindexcijfer op van 114.2 naar 115.5 wat een stijging betekent van 1,1%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden b edraagt 0,1 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolk ing : februari 1996 = 100 WEGINGS 2002 2003 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUNI AUG. VOEDING 1819 117.1 118.7 119.0 120.4 121.2 122.0 graanprodukten 309 127.0 127.3 127.7 127.9 128.0 126.6 vlees en vis 443 104.7 109.2 110.8 115.5 117.6 118.2 spijsvetten 55 91.7 91.3 91.3 91.4 91.4 92.0 zuivelprodukten behalve boter) 175 109.9 111.2 112.4 112.8 116.3 116.7 aardappelen, groenten en fruit 290 137.9 139.4 136.3 137.4 137.7 142. 7 suiker en chocolade 51 111.8 112.5 113.3 112.4 105.2 105.4 kant en klare gerechten 81 98.9 100.3 100.6 101.2 101.7 101.3 verteringen buitenshuis 304 124.8 125.1 125.1 125.3 125.4 125.6 overige voedingsmiddelen 111 103.5 103.5 105.2 104.8 105.4 105.7 DRA NKEN EN ROOKWAREN 327 113.8 113.8 113.3 114.4 118.4 119.9 dranken 272 112.7 112.7 112.1 113.2 118.0 119.8 rookwaren 55 119.3 119.3 119.3 120.4 120.4 120.4 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 kleding 560 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 `110.1 110.4 110.8 111.0 111.4 111.7 woonkosten 1538 116.6 117.1 117.6 118.1 118.6 119.1 energieverbruik 456 96.4 96.4 96.7 96.5 96.5 96.6 woningonderhoud 188 105.7 105.9 105.9 10 6.0 106.2 106.3 tuinonderhoud 60 107.9 108.2 108.2 108.4 108.6 108.8 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 103.0 103.1 103.2 106.1 105.7 105.4 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stof fering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 105.9 105.6 106.6 106.6 106.6 106.2 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 95..8 96.1 96.1 97.0 94.9 94.0 huishoudelijke diensten 124 111.2 111.4 111.5 131.0 131.1 131.2 woninginrichting n.e.g. 66 104.2 104.2 104.2 104.3 104.3 104.3 GEZONDHEIDSZORG 157 115.5 115.6 115.7 116.1 116.3 118.8 gezondheidszorg 157 115.5 115.6 11 5.7 116.1 116.3 118.8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.0 130.3 130.2 128.1 128.3 128.4 vervoersmiddelen 544 112.2 113.3 113.3 107.1 107.8 107.8 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 139.7 139.7 139.3 137.9 137.9 138.2 vervoer 530 114.2 114.2 114.2 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.6 107.6 1076 107.6 107.6 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 109.5 109.8 109.9 110.1 110.3 110.5 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.2 110.9 111.3 111.3 111.8 111.4 persoonlijke verzorging 230 114.1 112.8 114.1 114.1 115.6 113. 9 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 105.8 105.9 106.0 106.1 106.2 106.3 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 114.0 114.4 114.5 114.8 115.2 115.5