Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2003

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2003
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Juni 2003

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3 % in de maand juni 2003 t.o.v. april 2003 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in juni 2003 met 0,3% gestegen ten opzichte van april 2003 Het indexcijfer was 114.8 in de maand april 2003 en is 115.2 geworden in juni 2003. Het totaal prijsindexcijfer voor juni 2003 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 130.6. 2. Ten opzichte van april 2003 werden in juni 2003 per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0,7% Dranken en rookwaren + 3,5% Wonen + 0,4% Woninginrichting en huisraad 0,4% Gezondheidszorg + 0,2% Vervoer en Kommunikatie + 0,2% Overig + 0,4% Binnen de sektor "Voeding" werd een prijsdaling waargenomen voor de subgroep Suiker en chocolade; Spijsvetten bleef ongewijzi gd. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn allen gestegen. 3. Tussen juni 2002 e n juni 2003 liep het prijsindexcijfer op van 114.2 naar 115.2 wat een stijging betekent van 0,9%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden komt uit op een daling van 0,3 % Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2002 2003 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUNI VOEDING 1819 117.4 117.1 118.7 119.0 120.4 121.2 graanprodukten 309 127.2 127.0 127.3 127.7 127 .9 128.0 vlees en vis 443 106.5 104.7 109.2 110.8 115.5 117.6 spijsvetten 55 91.9 91.7 91.3 91.3 91.4 91.4 zuivelprodukten behalve boter) 175 109.4 109.9 111.2 112.4 112.8 116.3 aardappelen, groenten en fruit 290 137.2 137.9 139.4 136.3 137.4 137.7 suiker en chocolade 51 111.8 111.8 112.5 113.3 112.4 105.2 kant en klare gerechten 81 101.2 98.9 100.3 100.6 101.2 101.7 verteringen buitenshuis 304 124.8 124.8 125.1 125.1 125.3 125.4 overige voedingsmiddelen 111 101.1 103.5 103.5 105.2 104.8 105.4 DRANKEN EN R OOKWAREN 327 118.3 113.8 113.8 113.3 114.4 118.4 dranken 272 118.2 112.7 112.7 112.1 113.2 118.0 rookwaren 55 119.3 119.3 119.3 119.3 120.4 120.4 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 kleding 560 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 10 2.9 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 109.7 `110.1 110.4 110.8 111.0 111.4 woonkosten 1538 116.1 116.6 117.1 117.6 118.1 118.6 energieverbruik 456 96.1 96.4 96.4 96.7 96.5 96.5 woningonderhoud 188 105.8 105.7 105.9 105.9 106.0 106.2 tuinonderhoud 60 108.0 107.9 108.2 108.2 108.4 108.6 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 104.4 103.0 103.1 103.2 106.1 105.7 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 107.7 105.9 105.6 106.6 106.6 106.6 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 101.1 95. .8 96.1 96.1 97.0 94.9 huishoudelijke diensten 124 111.3 111.2 111.4 111.5 131.0 131.1 woninginrichting n.e.g. 66 104.2 104.2 104.2 104.2 104.3 104.3 GEZONDHEIDSZORG 157 114.8 115.5 115.6 115.7 116.1 116.3 gezondheidszorg 157 114.8 115.5 115.6 115.7 116.1 116.3 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.2 130.0 130.3 130.2 128.1 128.3 vervoersmiddelen 544 114.3 112.2 113.3 113.3 107.1 107.8 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 136.7 139.7 139.7 139.3 137.9 137.9 vervoer 530 115.2 114.2 114.2 114.2 114.4 114 .4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.6 107.6 107.6 1076 107.6 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 109.7 109.5 109.8 109.9 110.1 110.3 boeken enz. 68 137.2 13 7.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.1 111.2 110.9 111.3 111.3 111.8 persoonlijke verzorging 230 113.6 114.1 112.8 114.1 114.1 115.6 verzeke ringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 105.9 105.8 105.9 106.0 106.1 106.2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 114.2 114.0 114.4 114.5 114.8 115.2