Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2004

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2004
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcjfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking April 2004

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 1,1% in de maand april 2004 t.o.v. februari 2004. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in de maand april 2004 met 1,1% gestegen ten opzichte van februari 2004. Het indexcijfer was 116.1 in februar i 2004 en is 117.4 geworden in april 2004. Het totaal prijsindexcijfer voor februari 2004 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 133.1. 2. Ten opzichte van februari 2004 werden in april 2004 per sector de volgende prijswijzigingen waarg enomen: Voeding + 3,6% Dranken en rookwaren 1,1% Wonen + 0,4% Gezondheidszorg 0,5% Vervoer en Kommunikatie + 1.8% Overig + 0,2% Binnen de sector "Voeding" werden prijsverhogingen waargenomen voor de subgroepen Graanprodukten,Vlees en vis, Spijs vetten, Aardappelen, Groenten en Fruit, Verteringen buitenshuis en Overige voedingsmiddelen. Van de overige subgroepen binnen deze sector is Suiker en Chocolade gedaald en de rest bleef ongewijzigd. rest bleef ongewijzigd. 3. Tussen april 2003 en april 2004 liep het prijsindexcijfer op van 114.8 naar 117.4 wat een stijging beteke nt van 2.3%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,3 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange term ijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2003 2004 OMSCHR IJVING COEFFI CIENT JUNI AUG. OKT. DEC. FEB. APR. VOEDING 1819 121.2 122.0 121.8 123.7 123.6 128.0 graanprodukten 309 128.0 126.6 126.5 126.2 126.6 127.1 vlees en vis 443 117.6 118.2 118.3 125.5 121.5 138.2 spijsvetten 55 91.4 92.0 91.7 93.5 93.0 94.8 zuivelprodukten behalve boter) 175 116.3 116.7 117.8 114.1 113.4 113.4 aardappelen, groenten en fruit 290 137.7 142.7 140.9 143.8 149.2 149.8 suiker en chocolade 51 105.2 105.4 105.2 105.8 105.5 100.1 kant en klare gerechten 81 101.7 101.3 101.4 101.1 101.5 101.5 verteringen buitenshuis 304 125.4 125.6 125.6 125.9 125.6 126.4 overige voedingsmiddelen 111 105.4 105.7 106.7 106.4 106.3 108.4 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.4 119.9 119.5 119.5 120.2 118.9 dranken 272 118.0 119.8 119.3 119.3 120.2 118.3 roo kwaren 55 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 103.0 103.0 103.1 kleding 560 102.9 102.9 103.0 103.1 103.1 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 111.4 111.7 112.0 112.3 112.6 113 .1 woonkosten 1538 118.6 119.1 119.5 120.0 120.5 121.0 energieverbruik 456 96.5 96.6 96.5 96.5 96.5 96.9 woningonderhoud 188 106.2 106.3 106.3 106.5 106.6 107.1 tuinonderhoud 60 108.6 108.8 108.8 109.1 109.1 109.9 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 10 0.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 105.7 105.4 105.6 105.6 105.0 105.0 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 106.6 106.2 105.8 105.8 105.8 105.6 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 94.9 94.0 94.8 94.7 92.5 92.1 huishoudelijke diensten 124 131.1 131.2 131.2 131.4 131.4 131.9 woninginrichting n.e.g. 66 104.3 104.3 104.3 104.4 104.4 104.5 GEZONDHEIDSZORG 157 116.3 118.8 119.0 119.1 118.8 118.2 gezondheidszorg 157 116.3 118.8 119.0 119.1 118.8 118.2 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 128.3 128.4 128.4 128.4 128.4 130.7 vervoersmiddelen 544 10 7.8 107.8 107.6 107.6 107.6 109.0 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 137.9 138.2 138.4 138.4 138.4 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.6 107. 6 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 110.3 110.5 110.5 110.9 110.9 111.8 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.8 111.4 111.9 112.6 112.8 113.0 persoonlijke verzorging 230 115.6 113.9 115.7 117.8 118.5 118.4 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.2 106.3 106.3 106.4 106.5 106.9 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 115.2 115.5 115.5 116.0 116.1 117.4