Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2004

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2004
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking A ugustus 2004

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3% in de maand augustus 2004 t.o. v. juni 2004. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in de maand augustus 2004 met 0,3% gestegen ten opzichte van juni 2004. Het indexcijfer was 117.2 in juni 2004 en is 117.5 geworden in augustus 2004. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2004 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 133.2. 2. Ten opzichte van juni 2004 werden in augustus 2004 per sector de volgende prijswijzigingen waargenome n: Voeding + 1,0% Kleding en schoeisel + 0,2% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad + 0,2% Gezondheidszorg + 0,2% Overig +0,1% Binnen de sector "Voeding" werden prijsverlagingen waargenomen voor de subgroepen Aardappelen, groenten en fruit en Kant en klare gerechten. De groep suiker en chocolade bleef ongewijzigd; de overige subgroepen zijn gestegen. t bleef ongewijzigd. 3. Tussen augustus 2003 en augustus 2004 liep het prijsindexcijfer op van 115.5 naar 117.5 wat een stijging betekent van 1,7%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,6 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire ; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2003 2004 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUNI. AUG. VOEDING 1819 121.8 123.7 123.6 128.0 126.2 127.5 graanpro dukten 309 126.5 126.2 126.6 127.1 127.3 128.2 vlees en vis 443 118.3 125.5 121.5 138.2 132.0 137.6 spijsvetten 55 91.7 93.5 93.0 94.8 103.5 105.1 zuivelprodukten behalve boter) 175 117.8 114.1 113.4 113.4 112.5 114.0 aardappelen, groenten en fruit 290 140 .9 143.8 149.2 149.8 149.4 145.5 suiker en chocolade 51 105.2 105.8 105.5 100.1 94.0 94.0 kant en klare gerechten 81 101.4 101.1 101.5 101.5 101.8 101.6 verteringen buitenshuis 304 125.6 125.9 125.6 126.4 125.2 125.4 overige voedingsmiddelen 111 106.7 106. 4 106.3 108.4 107.3 110.0 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 119.5 119.5 120.2 118.9 118.4 118.4 dranken 272 119.3 119.3 120.2 118.3 117.7 117.6 rookwaren 55 120.4 120.4 120.4 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 103.0 103.0 103.1 103.1 103.3 kledi ng 560 103.0 103.1 103.1 103.2 103.2 103.5 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 112.0 112.3 112.6 113.1 113.4 113.7 woonkosten 1538 119.5 120.0 120.5 121.0 121.5 122.0 energieverbruik 456 96.5 96.5 96.5 96.9 96.9 96.9 woningonder houd 188 106.3 106.5 106.6 107.1 107.0 107.1 tuinonderhoud 60 108.8 109.1 109.1 109.9 109.7 109.9 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 105.6 105.6 105.0 105.0 105.4 105.6 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 105.8 105.8 105.8 105.6 106.1 106.6 huisho udelijke uitgaven n.e.g. 211 94.8 94.7 92.5 92.1 93.7 94.2 huishoudelijke diensten 124 131.2 131.4 131.4 131.9 131.7 131.8 woninginrichting n.e.g. 66 104.3 104.4 104.4 104.5 104.5 104.5 GEZONDHEIDSZORG 157 119.0 119.1 118.8 118.2 118.4 118.6 gezondheid szorg 157 119.0 119.1 118.8 118.2 118.4 118.6 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 128.4 128.4 128.4 130.7 130.7 130.7 vervoersmiddelen 544 107.6 107.6 107.6 109.0 109.0 109.0 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 138.4 138.4 138.4 146.2 146.2 146.2 vervoer 5 30 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.6 107.7 107.7 107.7 107.7 170.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 110.5 110.9 110.9 111. 8 111.7 111.9 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.9 112.6 112.8 113.0 113.0 113.1 persoonlijke verzorging 230 115.7 117.8 118.5 118.4 118.6 119.0 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.3 106.4 106.5 106.9 106.8 106.9 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 115.5 116.0 116.1 117.4 117.2 117.5