Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2004

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2004
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Februari 2004

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Het Consumenten Prijsindexcijfers is in de maand februa ri 2004 met 0,1% gestegen. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen december 2003 en februari 2004 met 0,1% gestegen. Het indexcijfer was 116.0 in december 20 03 en is 116.1 geworden in februari 2004. Het totaal prijsindexcijfer voor februari 2004 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 131.7. 2. Ten opzichte van december 2003 werden in februari 2004 per sector de volgende prijswijzigingen wa argenomen: Voeding 0,1% Dranken en rookwaren + 0,6% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad 0,6% Gezondheidszorg 0,3% Overig + 0,2% Binnen de sector "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Vlees en vis, Spijsvetten, Zu ivelproducten, Suiker en chocolade, Verteringen buitenshuis en Overige voedingmiddelen. De overige subgroepen binnen deze sector zijn allen gestegen. 3. Tussen februari 2003 en februari 2004 liep het prijsindexcijfer op van 114.5 naar 116.1 wat een stijging betekent van 1,4%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen t waalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,0 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMEN TEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2003 2004 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT APR. JUNI AUG. OKT. DEC. FEB. VOEDING 1819 120.4 121.2 122.0 121.8 123.7 123.6 graanprodukten 309 127.9 128.0 126.6 126.5 126.2 126.6 vlees en vis 443 115.5 117.6 118.2 118.3 125.5 121.5 spijsvetten 55 91.4 91.4 92.0 91.7 93.5 93.0 zuivelprodukten behalve boter) 175 112.8 116.3 116.7 117.8 114.1 113.4 aardappelen, groenten en fruit 290 137.4 137.7 142.7 140.9 143.8 149.2 suiker en chocolade 51 112.4 105.2 105.4 105.2 105.8 105.5 kant en klare gerechten 81 101.2 101.7 101.3 101.4 101.1 101.5 verteringen buitenshuis 304 125.3 125.4 125.6 125.6 125. 9 125.6 overige voedingsmiddelen 111 104.8 105.4 105.7 106.7 106.4 106.3 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 114.4 118.4 119.9 119.5 119.5 120.2 dranken 272 113.2 118.0 119.8 119.3 119.3 120.2 rookwaren 55 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 KLEDING EN SCHOEISEL 720 102.9 102.9 102.9 102.9 103.0 103.0 kleding 560 102.9 102.9 102.9 103.0 103.1 103.1 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 111.0 111.4 111.7 112.0 112.3 112.6 woonkosten 1538 118.1 118.6 119.1 119.5 120.0 120.5 energieverbrui k 456 96.5 96.5 96.6 96.5 96.5 96.5 woningonderhoud 188 106.0 106.2 106.3 106.3 106.5 106.6 tuinonderhoud 60 108.4 108.6 108.8 108.8 109.1 109.1 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 106.1 105.7 105.4 105.6 105.6 105.0 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 106.6 106.6 106.2 105.8 105.8 105.8 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 97.0 94.9 94.0 94.8 94.7 92.5 huishoudelijke diensten 124 131.0 131.1 131.2 131.2 131.4 131.4 woninginrichting n.e.g. 66 104.3 104.3 104.3 104.3 104.4 104.4 GEZONDHEIDSZORG 157 116.1 116.3 118.8 119.0 119.1 118.8 gezondheidszorg 157 116.1 116.3 118.8 119.0 119.1 118.8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 128.1 128.3 128.4 128.4 128.4 128.4 vervoersmiddelen 544 107.1 107.8 107.8 107.6 107.6 107.6 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 45 0 137.9 137.9 138.2 138.4 138.4 138.4 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 1076 107.6 107.6 107.6 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 110.1 110.3 110.5 110.5 110.9 110.9 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 111.3 111.8 111.4 111.9 112.6 112.8 persoonlijke verzorging 230 114.1 115.6 113.9 115.7 117.8 118.5 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.1 106.2 106.3 106.3 106.4 106.5 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 114.8 115.2 115.5 115.5 116.0 11 6.1