Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2004

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2004
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Oktober 2004

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3% in de maand oktober 2004 t.o.v augustus 2004. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in de maand oktober 2004 met 0,3% gestegen ten opzichte van augustus 2004. Het indexcijfer was 117.5 in augu stus 2004 en is 117.9 geworden in oktober 2004. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2004 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 133.7. 2. Ten opzichte van augustus 2004 werden in oktober 2004 per sector de volgende prijswijzigin gen waargenomen: Voeding + 1,5% Dranken en rookwaren 0,3% Kleding en schoeisel 0,2% Wonen + 0,3% Gezondheidszorg + 0,3% Vervoer en kommunikatie 0,3% Overig +0,1% Binnen de sector "Voeding" werden prijsstijgingen waargenomen voor de subgroepen Zuivelproducten, Aardappelen, groenten en fruit, Verteringen buitenshuis en Overige voedingsmiddelen; Graanproducten bleef ongewijzigd. De overige subgroepen binnen deze sector zijn gedaald. de rest bleef ongewijzigd. 3. Tussen oktober 2003 en oktober 2004 liep het prijsindexcijfer op van 115.5 naar 117.9 wat een stijging betek ent van 2.1%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,7 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange ter mijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2003 2004 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT DEC. FEB. APR. JUNI. AUG. OKT. VOEDING 1819 123.7 123.6 128.0 126.2 127.5 129.4 graanprodukten 309 126.2 126.6 127.1 127.3 128.2 128.2 vlees en vis 443 125.5 121.5 138.2 132.0 137.6 137.4 spijsvetten 55 93.5 93.0 94.8 103.5 105.1 104.8 zuivelp rodukten behalve boter) 175 114.1 113.4 113.4 112.5 114.0 114.2 aardappelen, groenten en fruit 290 143.8 149.2 149.8 149.4 145.5 157.0 suiker en chocolade 51 105.8 105.5 100.1 94.0 94.0 93.0 kant en klare gerechten 81 101.1 101.5 101.5 101.8 101.6 100.6 ve rteringen buitenshuis 304 125.9 125.6 126.4 125.2 125.4 125.8 overige voedingsmiddelen 111 106.4 106.3 108.4 107.3 110.0 111.8 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 119.5 120.2 118.9 118.4 118.4 118.1 dranken 272 119.3 120.2 118.3 117.7 117.6 117.4 rookwaren 55 120.4 120.4 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.0 103.0 103.1 103.1 103.3 103.1 kleding 560 103.1 103.1 103.2 103.2 103.5 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 112.3 112.6 113.1 113.4 113.7 114.0 woonkosten 1 538 120.0 120.5 121.0 121.5 122.0 122.5 energieverbruik 456 96.5 96.5 96.9 96.9 96.9 96.9 woningonderhoud 188 106.5 106.6 107.1 107.0 107.1 107.3 tuinonderhoud 60 109.1 109.1 109.9 109.7 109.9 110.1 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRI CHTING EN HUISRAAD 886 105.6 105.0 105.0 105.4 105.6 105.6 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 105.8 105.8 105.6 106.1 106.6 106.7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 94.7 92.5 92.1 93.7 94.2 94.2 huishoudelijke diensten 124 131.4 131.4 131.9 131.7 131.8 132.1 woninginrichting n.e.g. 66 104. 4 104.4 104.5 104.5 104.5 104.5 GEZONDHEIDSZORG 157 119.1 118.8 118.2 118.4 118.6 119.0 gezondheidszorg 157 119.1 118.8 118.2 118.4 118.6 119.0 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 128.4 128.4 130.7 130.7 130.7 130.3 vervoersmiddelen 544 107.6 107.6 109.0 109.0 109.0 107.9 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 138.4 138.4 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 1 07.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 110.9 110.9 111.8 111.7 111.9 112.2 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 1 00.0 100.0 100.0 OVERIG 790 112.6 112.8 113.0 113.0 113.1 113.2 persoonlijke verzorging 230 117.8 118.5 118.4 118.6 119.0 118.8 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.4 106.5 106.9 106.8 106.9 107.0 TO TAAL INDEXCIJFER 10000 116.0 116.1 117.4 117.2 117.5 117.9