Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2005
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Februari 2005

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in februari 2005 ongewijzigd gebleven ten opzichte van december 2004. Het indexcijfer bleef 118.3 in de maand februari 2005. Het totaal prijsindexcijfer voor februari 2005 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 blijft 134.2. 2. Ten opzichte van december 2004 werden in februari 2005 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0,3% Dranken en rookwaren 4,1% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad 0, 2% Overig + 0,2% Binnen de sector "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Graanproducten en Aardappelen, groenten en fruit. De overige subgroepen binnen deze sector zijn gestegen. 3. Tussen februari 2004 en februari 2005 liep het prijsindexcijfer op van 116.1 naar 118.3 wat een stijging betekent van 1.9%. De gemi ddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,9 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling v an de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 2005 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT APR. JUNI. AUG. OKT. DEC. FEB. VO EDING 1819 128.0 126.2 127.5 129.4 130.1 130.5 graanprodukten 309 127.1 127.3 128.2 128.2 129.5 129.2 vlees en vis 443 138.2 132.0 137.6 137.4 142.7 143.1 spijsvetten 55 94.8 103.5 105.1 104.8 110.9 110.9 zuivelprodukten behalve boter) 175 113.4 112.5 11 4.0 114.2 116.0 117.2 aardappelen, groenten en fruit 290 149.8 149.4 145.5 157.0 150.3 148.9 suiker en chocolade 51 100.1 94.0 94.0 93.0 91.3 98.1 kant en klare gerechten 81 101.5 101.8 101.6 100.6 101.0 102.2 verteringen buitenshuis 304 126.4 125.2 125.4 125.8 125.9 126.1 overige voedingsmiddelen 111 108.4 107.3 110.0 111.8 110.4 113.4 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.9 118.4 118.4 118.1 118.1 113.2 dranken 272 118.3 117.7 117.6 117.4 117.3 111.5 rookwaren 55 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.1 103.1 103.3 103.1 103.1 103.1 kleding 560 103.2 103.2 103.5 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 113.1 113.4 113.7 114.0 114.3 114.6 woonkosten 1538 121.0 121.5 122.0 122.5 123.0 123.5 energie verbruik 456 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 woningonderhoud 188 107.1 107.0 107.1 107.3 107.4 107.4 tuinonderhoud 60 109.9 109.7 109.9 110.1 110.4 110.4 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 105.0 105.4 105.6 105.6 108.6 108.4 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke art ikelen 87 105.6 106.1 106.6 106.7 114.5 117.2 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 92.1 93.7 94.2 94.2 91.9 90.0 huishoudelijke diensten 124 131.9 131.7 131.8 132.1 151.5 151.5 woninginrichting n.e.g. 66 104.5 104.5 104.5 104.5 104.6 104.6 GEZONDHEIDSZOR G 157 118.2 118.4 118.6 119.0 119.2 119.2 gezondheidszorg 157 118.2 118.4 118.6 119.0 119.2 119.2 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.7 130.7 130.7 130.3 130.4 130.4 vervoersmiddelen 544 109.0 109.0 109.0 107.9 108.0 108.0 onkosten t.b.v. vervoersmiddele n 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 10 4.6 amusement en kultuur 25 111.8 111.7 111.9 112.2 112.4 112.4 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 113.0 113.0 113.1 113 .2 112.9 113.1 persoonlijke verzorging 230 118.4 118.6 119.0 118.8 117.6 118.3 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.9 106.8 106.9 107.0 107.2 107.2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 117.4 117.2 117.5 117.9 118.3 118.3