Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2005
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking April 2005

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,4 in de maand april 2005 t. o.v. februari 2005. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in april 2005 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van februari 2005. Het indexcijfer was in de maand februari 118.3 en is 118.8 geworden in de maand april 2005. Het totaal prijsindexcijfer voor april 2005 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 is 134.7. 2. Ten opzichte van februari 2005 werden in april 2005 per sector de volgende prijswijzigingen waarge nomen: Voeding +1,1% Dranken en rookwaren 0,3% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad + 0,6% Gezondheidszorg +0,1% Vervoer en kommunikatie +0,1% Overig + 0,7% Binnen de sector "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Spijsve tten, Zuivelprodukten, Kant en klare gerechten en Overige voedingsmiddelen. De overige subgroepen binnen deze sector zijn gestegen. lijk bleven; de rest is gestegen. elektriciteit m.n. verhoging van de brandstof toeslag. 3. Tussen april 2004 en april 2005 liep het prijsindexcijfer op van 1 17.4 naar 118.8 wat een stijging betekent van 1.2%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,8%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 2005 OMSCHRIJV ING COEFFI CIENT JUNI. AUG. OKT. DEC. FEB. APR. VOEDING 1819 126.2 127.5 129.4 130.1 130.5 131.9 graanprodukten 309 127.3 128.2 128.2 129.5 129.2 129.5 vlees en vis 443 132.0 137.6 137.4 142.7 143.1 147.2 spijsvetten 55 103.5 105.1 104.8 110. 9 110.9 109.7 zuivelprodukten behalve boter) 175 112.5 114.0 114.2 116.0 117.2 115.5 aardappelen, groenten en fruit 290 149.4 145.5 157.0 150.3 148.9 152.4 suiker en chocolade 51 94.0 94.0 93.0 91.3 98.1 98.7 kant en klare gerechten 81 101.8 101.6 100.6 10 1.0 102.2 102.1 verteringen buitenshuis 304 125.2 125.4 125.8 125.9 126.1 126.4 overige voedingsmiddelen 111 107.3 110.0 111.8 110.4 113.4 112.4 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.4 118.4 118.1 118.1 113.2 112.9 dranken 272 117.7 117.6 117.4 117.3 111.5 111.1 r ookwaren 55 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.1 103.3 103.1 103.1 103.1 103.1 kleding 560 103.2 103.5 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 113.4 113.7 114.0 114.3 114.6 115 .0 woonkosten 1538 121.5 122.0 122.5 123.0 123.5 124.0 energieverbruik 456 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 97.4 woningonderhoud 188 107.0 107.1 107.3 107.4 107.4 107.6 tuinonderhoud 60 109.7 109.9 110.1 110.4 110.4 110.7 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 10 0.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 105.4 105.6 105.6 108.6 108.4 109.1 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 106.1 106.6 106.7 114.5 117.2 117.8 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 93.7 94.2 94.2 91.9 90.0 92.5 huishoudelijke diensten 124 131.7 131.8 132.1 151.5 151.5 151.7 woninginrichting n .e.g. 66 104.5 104.5 104.5 104.6 104.6 104.6 GEZONDHEIDSZORG 157 118.4 118.6 119.0 119.2 119.2 119.3 gezondheidszorg 157 118.4 118.6 119.0 119.2 119.2 119.3 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.7 130.7 130.3 130.4 130.4 130.5 vervoersmiddelen 544 109.0 109.0 107.9 108.0 108.0 108.5 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.7 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 10 7.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 111.7 111.9 112.2 112.4 112.4 112.8 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 10 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 113.0 113.1 113.2 112.9 113.1 113.9 persoonlijke verzorging 230 118.6 119.0 118.8 117.6 118.3 119.2 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 120.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.8 106.9 107.0 107.2 107.2 107.3 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 117.2 117.5 117.9 118.3 118.3 118.8