Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2005
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Juni 2005

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,1% in de maand juni 2005 t. o.v. april 2005. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in juni 2005 met 0,1 procent gestegen ten opzichte van april 2005. Het indexcijfer was in de maand april 118.8 en is 11 8.9 geworden in de maand juni 2005. Het totaal prijsindexcijfer voor juni 2005 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 is 134.8. 2. Ten opzichte van april 2005 werden in juni 2005 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voedin g 0,3% Dranken en rookwaren + 0,5% Wonen + 0,3% Gezondheidszorg + 0,3% Overig + 0,4% Binnen de sector "Voeding" werden prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Graanproducten, Vlees en vis, Aardappelen, groenten en fruit en Verteringen buite nshuis. De overige subgroepen binnen deze sector zijn gestegen. hrijven aan de gestegen tarieven van elektriciteit m.n. verhoging van de brandstof toeslag. 3. Tussen juni 2004 en juni 2005 liep het prijsindexcijfer op van 117.2 naar 118.9 wat een stijging betekent van 1,5%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,7%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTE N PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 2005 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUNI. VOEDING 1819 127.5 129.4 130.1 130.5 131.9 131.5 graanprodukten 309 128.2 128.2 129.5 129.2 129.5 129.1 vlees en vis 443 137.6 137.4 142.7 143.1 147.2 147.1 spijsvetten 55 105.1 104.8 110.9 110.9 109.7 110.8 zuivelprodukten behalve boter) 175 114.0 114.2 116.0 117.2 115.5 115.6 aardappelen, groenten en fruit 290 145.5 157.0 150.3 148.9 152.4 149.0 suiker en chocolade 51 94.0 93.0 91.3 98.1 98.7 102.5 kant en klare gerechten 81 101.6 100.6 101.0 102.2 102.1 102.7 verteringen buitenshuis 304 125.4 125.8 125.9 126.1 126.4 126.0 overige voedings middelen 111 110.0 111.8 110.4 113.4 112.4 114.6 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.4 118.1 118.1 113.2 112.9 113.5 dranken 272 117.6 117.4 117.3 111.5 111.1 111.8 rookwaren 55 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.3 103.1 103.1 10 3.1 103.1 103.1 kleding 560 103.5 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 113.7 114.0 114.3 114.6 115.1 115.5 woonkosten 1538 122.0 122.5 123.0 123.5 124.0 124.5 energieverbruik 456 96.9 96.9 96.9 96.9 9 7.7 98.3 woningonderhoud 188 107.1 107.3 107.4 107.4 107.6 107.7 tuinonderhoud 60 109.9 110.1 110.4 110.4 110.7 110.7 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 105.6 105.6 108.6 108.4 109.1 109.1 meubilair en verlicht ing 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 106.6 106.7 114.5 117.2 117.8 114.3 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 94.2 94.2 91.9 90.0 92.5 94.0 huishoudelijke diensten 124 131.8 132.1 151.5 151.5 151.7 151.6 woninginrichting n.e.g. 66 104.5 104.5 104.6 104.6 104.6 104.6 GEZONDHEIDSZORG 157 118.6 119.0 119.2 119.2 119. 3 119.7 gezondheidszorg 157 118.6 119.0 119.2 119.2 119.3 119.7 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.7 130.3 130.4 130.4 130.5 130.5 vervoersmiddelen 544 109.0 107.9 108.0 108.0 108.5 108.5 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146. 2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.7 170.7 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 111.9 112.2 112.4 112.4 112.8 112.9 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 113.1 113.2 112.9 113.1 113.9 114.3 persoonlijke verzor ging 230 119.0 118.8 117.6 118.3 119.2 120.7 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 120.5 120.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.9 107.0 107.2 107.2 107.3 107.3 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 117.5 117.9 118.3 118.3 118.8 118.9