Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2005
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Augustus 2005

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,1% in de maand augustus 200 5 t.o.v. juni 2005. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in augustus 2005 met 0,1 procent gestegen ten opzichte van juni 2005. Het indexcijfer was in de maand juni 118.9 en is 119.0 geworden in de maand augustus 2005. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2005 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 is 134.9. 2. Ten opzichte van juni 2005 werden in augustus 2005 per sector de volgende prijswijzigingen waa rgenomen: Voeding + 1,4% Dranken en rookwaren 0,4% Wonen + 0,3% Woning inrichting en huisraad + 0,4% Gezondheidszorg + 0,1% Vervoer en Communicatie 1,8% Overig + 0,4% In augustus 2005 werd binnen de sector "Voeding" een prijsdaling waargenomen vo or de subgroep Spijsvetten; de overige subgroepen binnen deze sector zijn gestegen. n; de rest is tarieven voor chippie gesprekken gedaald. 3. Tussen augustus 2004 en augustus 2005 liep het prijsindexcijfer op van 117.5 naar 119.0 wat een stijg ing betekent van 1,3%. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,7%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de l ange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 2005 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUNI. AUG. VOEDING 1819 129.4 130.1 130.5 131.9 131.5 133.4 graanprodukten 309 128.2 129.5 129.2 129.5 129.1 129.5 vlees en vis 443 137.4 142.7 143.1 147.2 147.1 151.9 spijsvetten 55 104.8 110.9 110.9 109.7 110.8 110.6 zuivelprodukten behalve boter) 175 114.2 116.0 117.2 115.5 115.6 117.1 aardappelen, groenten en fruit 290 157.0 150.3 148.9 152.4 149.0 151.0 suiker en chocolade 51 93.0 91.3 98.1 98.7 102.5 102.9 kant en klare gerechten 81 100.6 101.0 102.2 102.1 102.7 103.0 verteringen buitenshuis 304 125.8 125.9 126.1 126.4 126.0 126.7 overige voedingsmiddelen 111 111.8 110.4 113.4 112.4 114.6 115.4 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.1 118.1 113.2 112.9 113.5 113.1 dranken 272 117.4 117.3 111.5 111.1 111.8 111.3 rookwaren 55 121.9 121.9 121. 9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 kleding 560 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 114.0 114.3 114.6 115.1 115.5 115.8 woonkosten 1538 122.5 123 .0 123.5 124.0 124.5 125.0 energieverbruik 456 96.9 96.9 96.9 97.7 98.3 98.3 woningonderhoud 188 107.3 107.4 107.4 107.6 107.7 107.7 tuinonderhoud 60 110.1 110.4 110.4 110.7 110.7 110.8 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUI SRAAD 886 105.6 108.6 108.4 109.1 109.1 109.5 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 10 2.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 106.7 114.5 117.2 117.8 114.3 113.3 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 94.2 91.9 90.0 92.5 94.0 95.9 huishoudelijke diensten 124 132.1 151.5 151.5 151.7 151.6 151.8 woninginrichting n.e.g. 66 104.5 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 GEZONDHEIDSZORG 157 119.0 119.2 119.2 119.3 119.7 119.8 gezondheidszorg 157 119.0 119.2 119.2 119.3 119.7 119.8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.3 130.4 130.4 130.5 130.5 128.2 vervoersmiddelen 544 107.9 108.0 108.0 108.5 108.5 108 .5 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.7 170.7 158.0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 65 6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.7 amusement en kultuur 25 112.2 112.4 112.4 112.8 112.9 112.9 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 113.2 112.9 113.1 113.9 114.3 114.8 persoonlijke verzorging 230 118.8 117.6 118.3 119.2 120.7 122.1 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 120.5 120.5 120.5 goederen en diensten n.e.g. 374 107.0 107.2 107.2 107.3 107.3 107.4 TOTAAL INDEXCIJFER 1 0000 117.9 118.3 118.3 118.8 118.9 119.0