Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2005
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Oktober 2005

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,1% in de maand oktober 2005 t.o.v. augustus 2005. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in oktober 2005 met 0,1 procent gestegen ten opzichte van augustus 2005. Het indexcijfer was in de maand augustus 119.0 en is 119.1 geworden in de maand oktober 2005. Het totaal prijsindexcijfer voor oktober 2005 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 is 135.1. 2. Ten opzichte van augustus 2005 werden in oktober 2005 per sector de volgende prijswijzig ingen waargenomen: Voeding + 0,4% Dranken en rookwaren 0,2% Wonen + 0,3% Woning inrichting en huisraad 0,5% Gezondheidszorg 0,3% Overig + 0,3% In oktober 2005 werden binnen de sector "Voeding" prijsdalingen waargenomen voor de subgroe pen Suiker en chocolade, Spijsvetten en Zuivelproducten. De overige subgroepen binnen deze sector zijn gestegen, met uitzondering van de subgroep Aardappelen, groenten en fruit die ongewijzigd bleef. 3. Tussen oktober 2004 en oktober 2005 liep het prijsindexcijfer op van 117.9 naar 119.1 wat een stijging betekent van 1,0 %. De gemiddelde prijsmutatie over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,5%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikk eling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 2005 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT DEC. FEB. APR. JUNI. AUG. OKT. VOEDING 1819 130.1 130.5 131.9 131.5 133.4 134.0 graanprodukten 309 129.5 129.2 129.5 129.1 129.5 130.3 vlees en vis 443 142.7 143.1 147.2 147.1 151.9 154.9 spijsvetten 55 110.9 110.9 109.7 110.8 110.6 108.3 zuivelprodukten behalve boter) 175 1 16.0 117.2 115.5 115.6 117.1 116.8 aardappelen, groenten en fruit 290 150.3 148.9 152.4 149.0 151.0 151.0 suiker en chocolade 51 91.3 98.1 98.7 102.5 102.9 97.5 kant en klare gerechten 81 101.0 102.2 102.1 102.7 103.0 103.2 verteringen buitenshuis 304 125. 9 126.1 126.4 126.0 126.7 126.8 overige voedingsmiddelen 111 110.4 113.4 112.4 114.6 115.4 115.5 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 118.1 113.2 112.9 113.5 113.1 112.9 dranken 272 117.3 111.5 111.1 111.8 111.3 111.1 rookwaren 55 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 kleding 560 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 114.3 114.6 115.1 115.5 115.8 116.1 woonkosten 1538 123.0 123.5 124.0 124.5 125.0 125.5 energieverbruik 456 96.9 96.9 97.7 98.3 98.3 98.3 woningonderhoud 188 107.4 107.4 107.6 107.7 107.7 107.7 tuinonderhoud 60 110.4 110.4 110.7 110.7 110.8 110.8 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 108.6 108 .4 109.1 109.1 109.5 109.0 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huis houdelijke artikelen 87 114.5 117.2 117.8 114.3 113.3 110.1 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 91.9 90.0 92.5 94.0 95.9 95.1 huishoudelijke diensten 124 151.5 151.5 151.7 151.6 151.8 151.9 woninginrichting n.e.g. 66 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 GEZONDHEIDSZORG 157 119.2 119.2 119.3 119.7 119.8 119.5 gezondheidszorg 157 119.2 119.2 119.3 119.7 119.8 119.5 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.4 130.4 130.5 130.5 128.2 128.2 vervoersmiddelen 544 108.0 108.0 108.5 108.5 108.5 108.3 onkosten t.b.v. v ervoersmiddelen 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.7 170.7 158.0 158.0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.7 104.7 amusement en kultuur 25 112.4 112.4 112.8 112.9 112.9 113.0 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 112.9 1 13.1 113.9 114.3 114.8 115.1 persoonlijke verzorging 230 117.6 118.3 119.2 120.7 122.1 123.4 verzekeringen 186 118.5 118.5 120.5 120.5 120.5 120.5 goederen en diensten n.e.g. 374 107.2 107.2 107.3 107.3 107.4 107.4 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 118.3 118.3 118 .8 118.9 119.0 119.1