Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2005
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking December 2005

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3% in de maand december 2005 t.o.v. oktober 2005. 1. Het Consumenten Prijsind excijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis februari 1996=100 is in de maand december 2005 met 0,3% gestegen ten opzichte van oktober 2005. Het indexcijfer was 119.1 in de maand oktober 2005 en is 119.4 geworden in december 2005. Het totaal prijsindexcij fer voor december 2004 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 135.4. 2. Ten opzichte van oktober 2005 werden in december 2005 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 0,8% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad 0,2,% Gezondheidszorg + 0,3% Vervoer en kommunikatie + 0,2% Overig 0,3% In december 2005 werden binnen de sector "Voeding" prijsstijgingen geregistreerd voor bijna alle subgroepen, met uitzondering van de subgroepen Aardappelen, groenten en fruit en graanproducten die zijn gedaald Van de zijn gestegen. Tussen december 2004 en december 2005 waren de prijswij zigingen per sector als volgt: Voeding + 4,2% Dranken en rookwaren 4,6% Kleding en schoeisel + 0,0% Won en + 1,8% Woninginrichting en huisraad + 3,1% Gezondheidszorg + 0,7% Vervoer en Kommunikatie 0,5% Recreatie en Ontwikkeling + 0,0% Overig + 1,1% 3. Tussen december 2004 en december 2005 liep het prijsin dexcijfer op van 118.3 naar 119.4 wat een stijging betekent van 0,9%. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1,3%. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemidde l den geeft een indicatie van de lange ter mijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2005 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT FEB. APR. JUNI. AUG. OKT. DEC. VOEDING 1819 130.5 131.9 131.5 133.4 134.0 135.1 graanprodukten 309 129.2 129.5 129.1 129.5 130.3 130.0 vlees en vis 443 143.1 147.2 147.1 151.9 154.9 158.4 spijsvetten 55 110.9 1 09.7 110.8 110.6 108.3 108.5 zuivelprodukten behalve boter) 175 117.2 115.5 115.6 117.1 116.8 117.5 aardappelen, groenten en fruit 290 148.9 152.4 149.0 151.0 151.0 150.4 suiker en chocolade 51 98.1 98.7 102.5 102.9 97.5 101.1 kant en klare gerechten 81 10 2.2 102.1 102.7 103.0 103.2 103.9 verteringen buitenshuis 304 126.1 126.4 126.0 126.7 126.8 127.0 overige voedingsmiddelen 111 113.4 112.4 114.6 115.4 115.5 117.1 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 113.2 112.9 113.5 113.1 112.9 112.9 dranken 272 111.5 111.1 111.8 1 11.3 111.1 111.0 rookwaren 55 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 kleding 560 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 114.6 115.1 115 .5 115.8 116.1 116.4 woonkosten 1538 123.5 124.0 124.5 125.0 125.5 126.0 energieverbruik 456 96.9 97.7 98.3 98.3 98.3 98.3 woningonderhoud 188 107.4 107.6 107.7 107.7 107.7 107.9 tuinonderhoud 60 110.4 110.7 110.7 110.8 110.8 111.0 water 277 100.1 100.1 10 0.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 108.4 109.1 109.1 109.5 109.0 108.8 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 117.2 117.8 114.3 113.3 110.1 111.7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 90.0 92.5 94.0 95.9 95.1 93.5 huishoudelijke diensten 124 151.5 151.7 151.6 151.8 151.9 152.0 woninginrichting n.e.g. 66 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.7 GEZONDHEIDSZORG 157 119.2 119.3 119.7 119.8 119.5 119.9 gezondheidszorg 157 119.2 119.3 119.7 119.8 119.5 119.9 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.4 130.5 130.5 128.2 128.2 128.4 vervoers middelen 544 108.0 108.5 108.5 108.5 108.3 109.2 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.7 170.7 158.0 158.0 158.0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 10 7.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.7 104.7 104.7 amusement en kultuur 25 112.4 112.8 112.9 112.9 113.0 113.2 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby ar tikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 113.1 113.9 114.3 114.8 115.1 114.8 persoonlijke verzorging 230 118.3 119.2 120.7 122.1 123.4 122.1 verzekeringen 186 118.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 goederen en diensten n.e.g. 374 107.2 107.3 107.3 107.4 107.4 107.5 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 118.3 118.8 118.9 119.0 119.1 119.4