Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Hogere inkomens 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Hogere inkomens 2005
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks hogere inkomen Jaar 2005

PAGE 2

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks hogere inkomens : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 2005 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUN. VOEDING 1636 127.6 129.7 130.2 1 30.5 131.8 131.5 graanprodukten 268 126.7 126.8 128.0 127.7 128.0 127.6 vlees en vis 386 135.9 135.6 140.8 141.1 144.4 144.3 spijsvetten 41 105.4 105.1 111.6 111.6 110.2 111.3 zuivelprodukten (behalve boter) 143 115.1 115.4 117.0 118.3 117.5 117.3 aardappe len, groenten en fruit 266 147.5 160.3 152.9 151.9 155.4 152.5 suiker en chocolade 40 96.4 95.8 94.4 100.2 100.8 103.9 kant en klare gerechten 79 101.2 100.5 100.8 101.8 101.8 102.3 verteringen buitenshuis 322 126.0 126.3 126.3 126.6 126.8 126.4 overige vo edingsmiddelen 91 108.5 110.1 108.7 111.6 111.1 113.6 DRANKEN EN ROOKWAREN 267 118.5 118.2 118.1 113.1 113.5 114.1 dranken 222 117.8 117.5 117.4 111.3 111.8 112.5 rookwaren 45 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 696 103.3 103.1 1 03.1 103.1 103.1 103.1 kleding 546 103.5 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 150 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 102.4 WONEN 2449 113.7 114.0 114.3 114.6 115.0 115.4 woonkosten 1454 122.0 122.5 123.0 123.5 124.0 124.5 energieverbruik 425 97.4 97.4 97.4 97.4 98.2 98.8 woningonderhoud 223 108.1 108.2 108.4 108.4 108.7 108.7 tuinonderhoud 74 110.0 110.2 110.5 110.5 110.8 110.8 water 273 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 928 106.0 106.0 109.5 109.2 110.0 110.1 meubilair en verlichting 191 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 stoffering en woningtextiel 56 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 135 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 huishoudelijke artikelen 80 106.7 106.6 115.6 1 18.3 118.7 114.6 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 246 93.4 93.4 90.9 88.8 91.6 93.0 huishoudelijke diensten 160 132.0 132.2 152.1 152.1 152.2 152.2 woninginrichting n.e.g. 60 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 GEZONDHEIDSZORG 143 118.4 118.8 119.1 119.1 1 19.2 119.7 gezondheidszorg 143 118.4 118.8 119.1 119.1 119.2 119.7 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2089 128.7 128.7 128.4 128.4 128.6 128.6 vervoersmiddelen 671 109.0 109.0 108.0 108.0 108.5 108.5 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 464 147.1 147.1 147.1 147.1 147 .1 147.1 vervoer 612 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 kommunikatie 342 169.4 169.4 169.4 169.4 169.5 169.5 REKREATIE EN ONTWIKKELING 975 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 rekreatie 683 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 amusement en kultuur 27 112. 1 112.3 112.7 112.7 113.0 113.1 boeken enz. 72 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 137.9 ontwikkeling 189 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 817 112.8 112.8 112.6 112.8 113.7 114.1 persoonlijke verz orging 219 118.2 118.3 117.3 117.8 118.8 120.3 verzekeringen 215 118.7 118.7 118.7 118.7 120.9 120.9 goederen en diensten n.e.g. 383 106.3 106.4 106.6 106.6 106.7 106.7 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 117.2 117.5 118.0 118.0 118.5 118.6