Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Lagere inkomens 2005

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Lagere inkomens 2005
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks lagere inkomen s Jaar 2005

PAGE 2

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks lagere inkomens : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 2005 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUN. VOEDING 2161 12 7.5 129.1 130.2 130.7 132.3 131.8 graanprodukten 384 130.3 130.2 131.6 131.3 131.7 131.3 vlees en vis 550 140.1 140.1 145.6 146.1 151.5 151.3 spijsvetten 80 104.8 104.5 110.2 110.2 109.1 110.2 zuivelprodukten (behalve boter) 236 112.9 112.9 115.2 116.1 113 .6 114.1 aardappelen, groenten en fruit 335 142.3 152.2 146.4 144.7 147.9 143.8 suiker en chocolade 71 92.7 91.5 89.6 97.4 98.0 102.1 kant en klare gerechten 84 102.0 100.9 101.2 102.7 102.5 103.2 verteringen buitenshuis 273 124.2 124.7 125.0 125.3 125.8 1 25.2 overige voedingsmiddelen 148 112.0 114.0 112.6 115.7 114.4 116.2 DRANKEN EN ROOKWAREN 440 118.5 118.3 118.2 113.7 112.6 113.0 dranken 366 117.8 117.6 117.5 112.0 110.7 111.2 rookwaren 74 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 76 5 103.3 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 kleding 587 103.4 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 schoeisel 178 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 102.9 WONEN 2651 113.7 114.0 114.3 114.7 115.1 115.6 woonkosten 1694 122.1 122.6 123.1 123.6 124.1 124.6 energieverbruik 515 96.3 96.3 96.3 96.3 97.1 97.7 woningonderhoud 123 103.5 103.6 103.7 103.7 103.8 103.8 tuinonderhoud 33 109.4 109.6 109.8 109.8 110.0 110.1 water 286 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 807 105.0 105.0 106.6 106.6 107.1 107.1 meubilair en verlichting 181 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 stoffering en woningtextiel 91 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 157 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 huishoudelijke artikelen 100 1 06.9 106.9 112.9 115.4 116.3 113.9 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 146 97.2 97.2 95.5 93.9 95.9 97.5 huishoudelijke diensten 56 131.2 131.6 148.2 148.3 148.7 148.6 woninginrichting n.e.g. 76 105.4 105.4 105.5 105.5 105.6 105.6 GEZONDHEIDSZORG 183 118.5 118.7 118.9 118.9 118.9 119.2 gezondheidszorg 183 118.5 118.7 118.9 118.9 118.9 119.2 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1431 136.0 135.7 135.7 135.8 135.9 135.9 vervoersmiddelen 307 109.1 108.1 108.1 108.1 108.6 108.6 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 424 144.5 14 4.5 144.5 144.5 144.5 144.5 vervoer 376 116.2 116.2 116.2 116.2 116.2 116.2 kommunikatie 324 173.2 173.2 173.2 173.2 173.2 173.2 REKREATIE EN ONTWIKKELING 823 108.2 108.2 108.2 108.2 108.3 108.3 rekreatie 605 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 amuseme nt en kultuur 20 111.8 112.1 112.4 112.4 112.7 112.7 boeken enz. 61 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 ontwikkeling 133 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 740 113.9 113.9 113.4 113.7 114.4 1 15.0 persoonlijke verzorging 250 120.0 119.7 118.1 118.9 119.9 121.4 verzekeringen 134 118.0 118.0 118.0 118.0 119.7 119.7 goederen en diensten n.e.g. 356 108.1 108.3 108.4 108.4 108.6 108.7 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 118.2 118.6 119.0 119.0 119.6 119.7