Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2006

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2006
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Februari 2006

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,4% in de maand februari 2006 t.o.v. december 2005. 1. Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonai re voor de reeks totale bevol king op basis februari 1996=100 is in de maand februari 2006 met 0,4% gestegen ten opzichte van december 2005. Het indexcijfer was 119.4 in de maand december 2005 en is 119.9 geworden in februari 2006. Het to taal prijsindexcij fer voor februari 2006 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 136.0. 2. Ten opzichte van december 2005 werden in februari 2006 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Wonen + 0,3 % Woninginrichting en huisraad + 2,8% Gezondheidszorg + 1,1% Overig + 0,7% In februari 2006 werden binnen de sector "Voeding" prijsdalingen waargenomen voor de kant en De stijging van de sector voor huishoudelijke diensten. 3. Tussen februari 2005 en februari 2006 liep het prijsin dexcijfer op van 118.3 naar 119.9 wat een s tijging betekent van 1,4%. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1,2%. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange ter mijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2005 2006 OMSCHRIJVING COEFF I CIENT APR. JUNI. AUG. OKT. DEC. FEB. VOEDING 1819 131.9 131.5 133.4 134.0 135.1 135.1 graanprodukten 309 129.5 129.1 129.5 130.3 130.0 129.5 vlees en vis 443 147.2 147.1 151.9 154.9 158.4 157.2 spijsvetten 55 109.7 110.8 110.6 108.3 108.5 108.5 zuivelprodukten behalve boter) 175 115.5 115.6 117.1 116.8 117.5 118.9 aardappelen, groenten en fruit 290 152.4 149.0 151.0 151.0 150.4 152.0 suiker en chocolade 51 98.7 102.5 102.9 97.5 101.1 99.3 kant en klare gerechten 81 102.1 102.7 103.0 103.2 1 03.9 103.9 verteringen buitenshuis 304 126.4 126.0 126.7 126.8 127.0 127.1 overige voedingsmiddelen 111 112.4 114.6 115.4 115.5 117.1 118.6 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 112.9 113.5 113.1 112.9 112.9 112.9 dranken 272 111.1 111.8 111.3 111.1 111.0 111.1 rookwa ren 55 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 kleding 560 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 115.1 115.5 115.8 116.1 116.4 116.7 wo onkosten 1538 124.0 124.5 125.0 125.5 126.0 126.5 energieverbruik 456 97.7 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 woningonderhoud 188 107.6 107.7 107.7 107.7 107.9 108.1 tuinonderhoud 60 110.7 110.7 110.8 110.8 111.0 111.3 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 109.1 109.1 109.5 109.0 108.8 111.9 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 1 42 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 117.8 114.3 113.3 110.1 111.7 111.7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 92.5 94.0 95.9 95.1 93.5 105.7 huishoudelijke diensten 124 151.7 151.6 151.8 151.9 152.0 153.8 woninginrichting n.e.g 66 104.6 104.6 104.6 104.6 104.7 104.7 GEZONDHEIDSZORG 157 119.3 119.7 119.8 119.5 119.9 121.2 gezondheidszorg 157 119.3 119.7 119.8 119.5 119.9 121.2 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.5 130.5 128.2 128.2 128.4 128.4 vervoersmiddelen 544 108.5 108 .5 108.5 108.3 109.2 109.2 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.7 170.7 158.0 158.0 158.0 158.0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.7 104.7 104.7 104.7 amusement en kultuur 25 112.8 112.9 112.9 113.0 113.2 113.5 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 113.9 114.3 114.8 115.1 114.8 115.6 persoonlijke verzorging 230 119.2 120.7 122.1 123.4 122.1 123.4 verzekeringen 186 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 122.1 goederen en diensten n.e.g. 374 107.3 107.3 107.4 107.4 107.5 107 .7 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 118.8 118.9 119.0 119.1 119.4 119.9