Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2006

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2006
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking April 2006

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996=100 is ongewijzigd gebleven in de maand april 2006. Het indexcijfer bleef 119.9 in de maand april 2006. Het totaal prijsindexcijfer voor april 2006 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 136.0. 2. Ten opzichte van februari 2006 werden in april 2006 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding 0,1% Dranken en rookwaren + 1,6% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad 0,2% Gezondheidszorg 0,2% Overig + 0,2% In april 2006 werden binnen de sector "Voeding" prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen vlees en vis, spijsvetten, kant en klare gerechten en verteringen buitenshuis. De overige subgroepen binnen deze sector zijn gestegen. Van de overige sectoren zijn Dranken en rookwaren, Wonen en Overig gestegen, terwijl de sektoren Woninginrichting en huisraad en Gezondheidszorg zijn gedaald. De rest bleef ongewijzigd. 3. Tussen april 2005 en april 2006 liep het prijsindexcijfer op van 118.8 naar 119.9 wat een stijging betekent van 0,9%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,2%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS C onsumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2005 2006 OMSCHRIJVING COEFFICIENT JUNI. AUG. OKT. DEC. FEB. APR. VOEDING 1819 131.5 133.4 134.0 135.1 135.1 134.9 graanprodukten 309 129.1 129.5 130.3 130.0 129.5 130.0 vlees en vis 443 147.1 151.9 154.9 158.4 157.2 151.0 spijsvetten 55 110.8 110.6 108.3 108.5 108.5 106.5 zuivelprodukten behalve boter) 175 115.6 117.1 116.8 117.5 118.9 127.0 aardappelen, groenten en fruit 290 149.0 151.0 151.0 150.4 152.0 153.7 suiker en chocolade 51 102.5 102.9 97.5 101.1 99.3 104.8 kant en klare gerechten 81 102.7 103.0 103.2 103.9 103.9 103.4 verteringen buitenshuis 304 126.0 126.7 126.8 127.0 127.1 127.0 overige voedingsmiddelen 111 114.6 115.4 115.5 117.1 118.6 119.5 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 113.5 113.1 112.9 112.9 112.9 114.7 dranken 272 111.8 111.3 111.1 111.0 111.1 113.3 rookwaren 55 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 kleding 560 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 115.5 115.8 116.1 116.4 116.7 117.0 woonkosten 1538 124.5 125.0 125.5 126.0 126.5 127.0 energieverbruik 456 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 woningonderhoud 188 107.7 107.7 107.7 107.9 108.1 108.1 tuinonderhoud 60 110.7 110.8 110.8 111.0 111.3 111.3 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 109.1 109.5 109.0 108.8 111.9 111.7 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en gereedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 114.3 113.3 110.1 111.7 111.7 113.7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 94.0 95.9 95.1 93.5 105.7 103.7 huishoudelijke diensten 124 151.6 151.8 151.9 152.0 153.8 153.8 woninginrichting n.e.g. 66 104.6 104.6 104.6 104.7 104.7 104.7 GEZONDHEIDSZORG 157 119.7 119.8 119.5 119.9 121.2 120.9 gezondheidszorg 157 119.7 119.8 119.5 119.9 121.2 120.9 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 130.5 128.2 128.2 128.4 128.4 128.4 vervoersmiddelen 544 108.5 108.5 108.3 109.2 109.2 109.1 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.7 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 amusement en kultuur 25 112.9 112.9 113.0 113.2 113.5 113.5 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 114.3 114.8 115.1 114.8 115.6 115.8 persoonlijke verzorging 230 120.7 122.1 123.4 122.1 123.4 124.1 verzekeringen 186 120.5 120.5 120.5 120.5 122.1 122.1 goederen en diensten n.e.g. 374 107.3 107.4 107.4 107.5 107.7 107.7 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 118.9 119.0 119.1 119.4 119.9 119.9