Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2006

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2006
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatiecijfer
inflatie
prijsindexcijfer
indexcjfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Juni 2006

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3% in de maand juni 2006 t.o.v. april 2006. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 =100 is in de maand juni 2006 met 0,3% gestegen ten opzichte van april 2006. Het indexcijfer was 119,9 in de maand april 2006 en is 120,2 in juni 2006. Het totaal prijsindexcijfer voor juni 2006 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 136,3. 2. Ten opzichte van april 2006 werden in juni 2006 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0,7% Kleding en schoeisel 0,1% Wonen + 0,3% Gezondheidszorg 0,1% Vervoer en Communicatie + 0,1% Rekreatie en ontwikkeling + 0,1% In juni 2006 werden binnen de sektor "Voeding" prijsdalingen waargenomen in de subgroepen vlees en vis en overige voedingsmiddelen. De prijzen in de subgroep spijsvetten bleef ongewijzigd. De prijzen in de overige subgroepen binnen deze sektor zijn allemaal gestegen. Van de overige sektoren zijn de prijzen in de sektoren Dranken en rookwaren, Woninginrichting en huisraad en Overig ongewijzigd gebleven, terwijl de prijzen in de sektoren Kleding en schoeisel en Gezondheidszorg zijn gedaald. De prijzen in de overige sektoren zijn allemaal gestegen. 3. Tussen juni 2005 en juni 2006 liep het prijsindexcijfer op van 118,9 naar 120,2 wat een stijging betekent van 1,1%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,1%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS C onsumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2005 2006 OMSCHRIJVING COEFFICIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUN. VOEDING 1819 133,4 134,0 135,1 135,1 134,9 135,9 graanprodukten 309 129,5 130,3 130,0 129,5 130,0 132,9 vlees en vis 443 151,9 154,9 158,4 157,2 151,0 149,4 spijsvetten 55 110,6 108,3 108,5 108,5 106,5 106,5 zuivelprodukten behalve boter) 175 117,1 116,8 117,5 118,9 127,0 128,8 aardappelen, groenten en fruit 290 151,0 151,0 150,4 152,0 153,7 155,3 suiker en chocolade 51 102,9 97,5 101,1 99,3 104,8 120,7 kant en klare gerechten 81 103,0 103,2 103,9 103,9 103,4 103,8 verteringen buitenshuis 304 126,7 126,8 127,0 127,1 127,0 127,8 overige voedingsmiddelen 111 115,4 115,5 117,1 118,6 119,5 118,1 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 113,1 112,9 112,9 112,9 114,7 114,7 dranken 272 111,3 111,1 111,0 111,1 113,3 113,2 rookwaren 55 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,0 kleding 560 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 schoeisel 160 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 WONEN 2519 115,8 116,1 116,4 116,7 117,0 117,4 woonkosten 1538 125,0 125,5 126,0 126,5 127,0 127,5 energieverbruik 456 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 woningonderhoud 188 107,7 107,7 107,9 108,1 108,1 108,2 tuinonderhoud 60 110,8 110,8 111,0 111,3 111,3 111,4 water 277 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 109,5 109,0 108,8 111,9 111,7 111,7 meubilair en verlichting 188 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 stoffering en woningtextiel 68 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 huishoudelijke apparaten en gereedschappen 142 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 huishoudelijke artikelen 87 113,3 110,1 111,7 111,7 113,7 113,7 huishoudelijke uitgaven n,e,g, 211 95,9 95,1 93,5 105,7 103,7 103,7 huishoudelijke diensten 124 151,8 151,9 152,0 153,8 153,8 153,9 woninginrichting n,e,g, 66 104,6 104,6 104,7 104,7 104,7 104,7 GEZONDHEIDSZORG 157 119,8 119,5 119,9 121,2 120,9 120,8 gezondheidszorg 157 119,8 119,5 119,9 121,2 120,9 120,8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 128,2 128,2 128,4 128,4 128,4 128,5 vervoersmiddelen 544 108,5 108,3 109,2 109,2 109,1 109,3 onkosten t,b,v, vervoersmiddelen 450 146,2 146,2 146,2 146,2 146,2 146,2 vervoer 530 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 kommunikatie 336 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,8 rekreatie 656 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 amusement en kultuur 25 112,9 113,0 113,2 113,5 113,5 113,7 boeken enz, 68 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 ontwikkeling 169 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 hobby artikelen 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 OVERIG 790 114,8 115,1 114,8 115,6 115,8 115,8 persoonlijke verzorging 230 122,1 123,4 122,1 123,4 124,1 123,7 verzekeringen 186 120,5 120,5 120,5 122,1 122,1 122,1 goederen en diensten n,e,g, 374 107,4 107,4 107,5 107,7 107,7 107,8 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 119,0 119,1 119,4 119,9 119,9 120,2