Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2006

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2006
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Augustus 2006

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,2% in de maand augustus 2006 t.o.v. juni 2006. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 =100 is in de maand augustus 2006 met 0,2% gestegen ten opzichte van juni 2006. Het indexcijfer was 120,2 in de maand juni 2006 en is 120,5 in augustus 2006. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2006 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 136,6. 2. Ten opzichte van juni 2006 werden in augustus 2006 per sector de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0,7% Dranken en rookwaren + 0,9% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad 0,3% Gezondheidszorg +0,5% In augustus 2006 werden binnen de sector Voeding" prijsdalingen waargenomen in de subgroepen suiker en chocolade, aardappelen, groenten en fruit, en kant en klare gerechten. De prijzen in de overige subgroepen binnen deze sector zijn allemaal gestegen. Van de overige sectoren zijn de prijzen in de sector, Woninginrichting en huisraad gedaald, terwijl de prijzen van de sectoren dranken en rookwaren, Wonen en Gezondheidszorg zijn gestegen. De prijzen in de overige sectoren bleven ongewijzigd. 3. Tussen augustus 2005 en augustus 2006 liep het prijsindexcijfer op van 119,0 naar 120,5 wat een stijging betekent van 1,3%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,1%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS C onsumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2005 2006 OMSCHRIJVING COEFFICIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUN. AUG. VOEDING 1819 134,0 135,1 135,1 134,9 135,9 136,8 graanprodukten 309 130,3 130,0 129,5 130,0 132,9 133,5 vlees en vis 443 154,9 158,4 157,2 151,0 149,4 150,0 spijsvetten 55 108,3 108,5 108,5 106,5 106,5 107,1 zuivelprodukten behalve boter 175 116,8 117,5 118,9 127,0 128,8 135,7 aardappelen, groenten en fruit 290 151,0 150,4 152,0 153,7 155,3 154,7 suiker en chocolade 51 97,5 101,1 99,3 104,8 120,7 118,3 kant en klare gerechten 81 103,2 103,9 103,9 103,4 103,8 103,6 verteringen buitenshuis 304 126,8 127,0 127,1 127,0 127,8 128,2 overige voedingsmiddelen 111 115,5 117,1 118,6 119,5 118,1 118,7 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 112,9 112,9 112,9 114,7 114,7 115,7 dranken 272 111,1 111,0 111,1 113,3 113,2 114,5 rookwaren 55 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103,1 103,1 103,1 103,1 103,0 103,0 kleding 560 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 schoeisel 160 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 WONEN 2519 116,1 116,4 116,7 117,0 117,4 117,7 woonkosten 1538 125,5 126,0 126,5 127,0 127,5 128,0 energieverbruik 456 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 woningonderhoud 188 107,7 107,9 108,1 108,1 108,2 108,3 tuinonderhoud 60 110,8 111,0 111,3 111,3 111,4 111,6 water 277 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 109,0 108,8 111,9 111,7 111,7 111,4 meubilair en verlichting 188 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 stoffering en woningtextiel 68 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 huishoudelijke apparaten en gereedschappen 142 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 huishoudelijke artikelen 87 110,1 111,7 111,7 113,7 113,7 112,3 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 95,1 93,5 105,7 103,7 103,7 103,1 huishoudelijke diensten 124 151,9 152,0 153,8 153,8 153,9 154,0 woninginrichting n.e.g. 66 104,6 104,7 104,7 104,7 104,7 104,8 GEZONDHEIDSZORG 157 119,5 119,9 121,2 120,9 120,8 121,4 gezondheidszorg 157 119,5 119,9 121,2 120,9 120,8 121,4 VERVOER EN COMMUNICATIE 1860 128,2 128,4 128,4 128,4 128,5 128,5 vervoersmiddelen 544 108,3 109,2 109,2 109,1 109,3 109,3 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146,2 146,2 146,2 146,2 146,2 146,2 vervoer 530 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 communikatie 336 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 RECREATIE EN ONTWIKKELING 922 107,7 107,7 107,7 107,7 107,8 107,8 recreatie 656 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 amusement en kultuur 25 113,0 113,2 113,5 113,5 113,7 113,9 boeken enz. 68 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 ontwikkeling 169 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 hobby artikelen 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 OVERIG 790 115,1 114,8 115,6 115,8 115,8 115,8 persoonlijke verzorging 230 123,4 122,1 123,4 124,1 123,7 123,6 verzekeringen 186 120,5 120,5 122,1 122,1 122,1 122,1 goederen en diensten n.e.g. 374 107,4 107,5 107,7 107,7 107,8 107,9 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 119,1 119,4 119,9 119,9 120,2 120,5