Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2006

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2006
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking December 2006

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,2% in de maand december 2006 t.o.v oktober 2006. 1. Het Consumenten Prijsind excijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006=100 is in de maand december 2006 met 0,2% gestegen ten opzichte van oktober 2006. Het indexcijfer was 100 0 in de maand oktober 2006 en is 100 2 geworden in december 2006. Het totaal prijsindexcij fer voor december 2006 gekoppeld aan de reeks op basis februari 1996 = 100 wordt 121 3. Ten opzichte van oktober 2006 werden in december 2006 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 0,6% Kledin g en schoeisel + 0,1% Wonen + 0,3% Overig + 0,1% In december 2006 werden binnen de sector "Voeding" prijsstijgingen geregistreerd voor alle subgroepen. De prijzen zijn het meest gestegen in d len, groenten prijzen in de overige sectoren bleven ongewijzigd. 2. Tussen december 2005 en december 2006 liep het prijsin dexcijfer op van 98.6 naar 100.2 wat een stijging betekent van 1,6%. 3. De gemiddel de stijging over de afgelopen tw aalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1,3%. De prijswijzigingen per sector zijn als volgt: Voeding + 3,4% Dranken en rookwaren + 0,8% Kleding en schoeisel + 0,0% Wonen + 1,7% Woninginrichting en huisraad + 2,2% Gezondheidszorg + 1,3% Vervoer en c ommunicatie 0,8% Recreatie en o ntwikkeling + 0,1% Overig + 1,4% c genomen. De prijsindex De grootste prijsstijging deed zich voor in de

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 1 00 WEGINGS 2006 2007 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUN. AUG. VOEDING 1493 100,0 100,6 graanprodukten 202 100,0 101,1 vlees en vis 219 1 00,0 101,2 spijsvetten 25 1 00,0 100,4 zuivelprodukten behalve boter 92 1 00,0 100,4 aardappelen, groenten en fruit 158 1 00,0 100,7 suiker en chocolade 24 1 00,0 100,1 kant en klare gerechten 51 1 00,0 100,1 verteringen buitenshuis 501 1 00,0 100,3 overige voedingsmiddelen 221 1 00,0 100,3 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 1 00,0 100,0 dra nken 137 1 00,0 100,1 rookwaren 17 1 00,0 100,0 KLEDING EN SCHOEISEL 575 1 00,0 100,1 kleding 473 1 00,0 100,1 schoeisel 102 1 00,0 100,3 WONEN 2535 1 00,0 100,3 woonkosten 1588 1 00,0 100,4 energieverbruik 551 1 00,0 100,0 woningonderhoud 143 1 00,0 100,2 tui nonderhoud 47 1 00,0 100,2 water 206 1 00,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 100,0 100,0 meubilair en verlichting 92 1 00,0 99,1 stoffering en woningtextiel 53 1 00,0 99,9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 1 00,0 100,0 huishoudeli jke artikelen 47 1 00,0 100,1 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 1 00,0 100,9 huishoudelijke diensten 86 1 00,0 100,0 woninginrichting n.e.g. 126 1 00,0 100,2 GEZONDHEIDSZORG 245 100,0 100,0 gezondheidszorg 245 1 00,0 100,0 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 1 00,0 100,0 vervoersmiddelen 461 1 00,0 100,0 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 1 00,0 100,0 vervoer 625 1 00,0 100,0 kommunikatie 521 1 00,0 100,0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 1 00,0 100,0 rekreatie 494 1 00,0 99,9 amusement en kultuur 56 1 00,0 100,1 boeken enz. 50 1 00,0 100,6 ontwikkeling 240 1 00,0 100,0 hobby artikelen 15 10 0,0 100,0 OVERIG 1242 100,0 100,1 persoonlijke verzorging 290 100,0 100,4 verzekeringen 482 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 100,0 100,1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 100,0 100 ,2