Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2007

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2007
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
cnsumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking A ugustus 2007

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0, 2 % in de maand augustus 2007 t.o.v de maand juni 2007. 1. Het Consumenten P rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand augustus 2007 met 0, 2 procent gestegen ten opzichte van juni 2007. Het indexcijfer was 10 1 1 in juni 2007 en is 10 1 3 geworden in augustus 200 7. 2. Ten opzichte van juni 2007 werden in augustus 2007 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 0 3 % Dranken en rookwaren + 0,1% Wonen + 0, 3 % Woninginrichting en huisraad + 0, 5 % Recreatie en ontwikkeling 0 ,1% Overig + 0, 1 % In augustus 200 In deze sector zijn de prijzen in de groep h uishoudelijke apparaten en gereedschappen het meest gestegen. De prijzen van alle groepen in de sector V oeding zijn gestegen, met uitzondering van de groep vlees en vis welke is gedaald en overige voedingsmiddelen die gelijk is gebleven. De prijzen in de sectoren Wonen D ranken en rookwaren en Overig zijn gestegen, terwijl die van de sector Recreatie en ontwikkeling zijn gedaald. De prijzen in de overige sectoren zijn gelijk gebleven. 3. Tussen augustus 2006 en augustus 2007 liep het prijsin dexcijfer op van 99, 5 naar 10 1 3 wat een stijging betekent van 1, 8 procent. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1, 7 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling va n de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2006 2007 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUN. AUG. VOEDING 1493 100,0 100,6 100,8 101, 7 102.0 102,3 graanprodukten 202 100,0 101,1 101,3 102,3 102.4 102,7 vlees en vis 219 1 00,0 101,2 101,4 102,8 103.4 103,3 spijsvetten 25 1 00,0 100,4 100,7 103,0 102.7 104,8 zuivelprodukten behalve boter 92 1 00,0 100,4 100,4 10 0,8 101.4 102,6 aardappelen, groenten en fruit 158 1 00,0 100,7 101,1 103,2 104.1 104,6 suiker en chocolade 24 1 00,0 100,1 100,0 100,6 101.2 101,9 kant en klare gerechten 51 1 00,0 100,1 100,1 100,4 101.3 101,4 verteringen buitenshuis 501 1 00,0 100,3 100,5 1 01,2 101.5 101,8 overige voedingsmiddelen 221 1 00,0 100,3 100, 3 101, 5 100.5 100,5 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 1 00,0 100,0 100,0 100,5 100.5 100,6 dranken 137 1 00,0 100,1 100,0 100,4 100.4 100,5 rookwaren 17 1 00,0 100,0 100,0 101,0 101.1 101,1 KLEDING EN S CHOEISEL 575 1 00,0 100,1 100,2 100,3 100.4 100,4 kleding 473 1 00,0 100,1 100,2 100,3 100.4 100,4 schoeisel 102 1 00,0 100,3 100,3 100,3 100.3 100,3 WONEN 2535 1 00,0 100,3 100, 8 10 1 1 101.6 101,9 woonkosten 1588 1 00,0 100,4 100,8 101,2 101.6 102,0 energie verbruik 551 1 00,0 100,0 100, 4 100, 4 100.6 100,6 woningonderhoud 143 1 00,0 100,2 100, 3 100,8 102.1 102,5 tuinonderhoud 47 1 00,0 100,2 100,4 100,7 101.2 101,4 water 206 1 00,0 100,0 10 2 9 10 2 9 103.8 104,2 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 100,0 100,0 100,4 100, 6 100.7 101, 2 meubilair en verlichting 92 1 00,0 99,1 98.5 98,7 98.5 98,5 stoffering en woningtextiel 53 1 00,0 99,9 99,9 100,1 99.6 99,6 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 1 00,0 100,0 101,0 101,1 101.1 103, 2 huishoudelijke artikel en 47 1 00,0 100,1 100,2 100,5 101.3 101,3 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 1 00,0 100,9 101,0 101,7 101.8 101,9 huishoudelijke diensten 86 1 00,0 100,0 101,3 101,3 101.3 101,3 woninginrichting n.e.g. 126 1 00,0 100,2 100, 5 101, 7 101.1 101,1 GEZONDHEIDSZOR G 245 100,0 100,0 100,0 99,8 100.1 100,1 gezondheidszorg 245 1 00,0 100,0 100,0 99,8 100.1 100,1 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 1 00,0 100,0 100,4 101,0 101.0 101,0 vervoersmiddelen 461 1 00,0 100,0 100,7 100,7 100.7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 1 00,0 100,0 100,6 102,6 102.6 102,6 vervoer 625 1 00,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 kommunikatie 521 1 00,0 100,0 100,4 100,4 100.4 100,4 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 1 00,0 100,0 100,0 100,0 100.0 99,9 rekreatie 494 1 00,0 99,9 99,9 100,1 100.1 100,0 a musement en kultuur 56 1 00,0 100,1 100,3 100,6 100.7 100,9 boeken enz. 50 1 00,0 100,6 100,6 100,6 100.6 100,6 ontwikkeling 240 1 00,0 100,0 100,0 99,4 99.4 99,0 hobby artikelen 15 10 0,0 100,0 100,0 103,1 103.1 103,1 OVERIG 1242 100,0 100,1 100,2 101,0 101 .1 101,2 persoonlijke verzorging 290 100,0 100,4 100,4 102,9 103.1 103,2 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 100,0 100,1 100,2 100,8 101.1 101,2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 100,0 100,2 100, 5 100,9 101.1 101,3