Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatiecijfer
inflatie
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Februari 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 0, 5 procent in de maand februari 200 8 t.o.v de maand december 2007. 1. Het c onsu menten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand februari 200 8 met 0, 5 procent gestegen ten opzichte van december 2007. Het indexcijfer was 10 2 3 in decem ber 2007 en 10 2 8 in februari 200 8 2. Ten opzichte van december 2007 werden in februari 200 8 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Woninginrichting en huisraad + 1,3% V oeding + 1 0 % Dranken en rookwaren + 0, 5 % Vervoer en communicatie + 0, 5 % Wonen + 0 4 % Kleding en schoeisel + 0,2% Recreatie en ontwikkeling 0 1 % Gezondheidszorg 0,0% Overig 0 0% In februari 200 8 zijn de prijzen het sterkst gestegen in de sector en woninginrichting en huisraad en De prijsstijging in de se c to r woninginrichting en huisraad is onder andere toe te schrijven aan de stijging van h e t loon voor huishoudelijke diensten. In de sector zijn de prijzen in bijna alle groepen gestegen met uitzondering van de groep kant en klare gerechten waarvan de prijzen zijn gedaald. De prijzen zijn het meest gestegen in de groep en zuivelproducten 8 %) en 3. Tussen februari 200 7 en februari 200 8 liep het prijsin dexcijfer op van 100, 5 naar 102, 8 wat een stijging betekent van 2, 3 procent D e stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1, 9 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel de n geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2007 2008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT APR. JUN. AUG. OKT. DEC. FEB. VOEDING 1493 101, 7 102.0 102,3 10 4 ,0 105,2 106,3 graanprodukten 202 102,3 102.4 102,7 103,3 104,2 105,3 vlees en vis 219 102,8 103.4 103,3 105,5 107,3 108,8 spijsvetten 25 103,0 102.7 104,8 106,3 107,1 110,5 zu ivelprodukten behalve boter 92 100,8 101.4 102,6 108,1 112,9 118,3 aardappelen, groenten en fruit 158 103,2 104.1 104,6 107,4 106,9 107,4 suiker en chocolade 24 100,6 101.2 101,9 102,1 103,2 103,9 kant en klare gerechten 51 100,4 101.3 101,4 101,3 101,7 10 1,5 verteringen buitenshuis 501 101,2 101.5 101,8 103,6 104,8 105,7 overige voedingsmiddelen 221 101, 5 100.5 100,5 100,8 101,1 101,2 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 100,5 100.5 100,6 100,7 101,4 101,9 dranken 137 100,4 100.4 100,5 100,6 101,4 102,0 rookwaren 17 101,0 101.1 101,1 101,1 101,1 101,1 KLEDING EN SCHOEISEL 575 100,3 100.4 100,4 99,3 99,7 99,9 kleding 473 100,3 100.4 100,4 99,5 100,6 100,6 schoeisel 102 100,3 100.3 100,3 98,3 95,5 96,5 WONEN 2535 10 1 1 101.6 101,9 102,2 102,6 103,0 woonkosten 1588 101,2 101.6 102,0 102,4 102,8 103,2 energieverbruik 551 100, 4 100.6 100,6 100,8 101,1 101,1 woningonderhoud 143 100,8 102.1 102,5 102,8 104,0 104,1 tuinonderhoud 47 100,7 101.2 101,4 101,8 102,1 102,4 water 206 10 2 9 103.8 104,2 104,8 104,8 105,9 WONINGIN RICHTING EN HUISRAAD 628 100, 6 100.7 101, 2 101,9 102,6 103,9 meubilair en verlichting 92 98,7 98.5 98,5 98,6 98,0 98,0 stoffering en woningtextiel 53 100,1 99.6 99,6 99,6 105,8 105,8 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 101,1 101.1 103, 2 105,3 105,5 108,8 huishoudelijke artikelen 47 100,5 101.3 101,3 101,9 102,7 103,7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 101,7 101.8 101,9 101,8 101,6 102,1 huishoudelijke diensten 86 101,3 101.3 101,3 101,4 101,4 103,3 woninginrichting n.e.g. 126 101, 7 101. 1 101,1 101,4 102,2 102,3 GEZONDHEIDSZORG 245 99,8 100.1 100,1 100,1 100,1 100,1 gezondheidszorg 245 99,8 100.1 100,1 100,1 100,1 100,1 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 101,0 101.0 101,0 101,0 101, 7 102,2 vervoersmiddelen 461 100,7 100.7 100,7 100,7 100, 7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 102,6 102.6 102,6 102,5 104, 9 106,8 vervoer 625 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,4 100.4 100,4 100,4 100,4 100,6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 100,0 100.0 99,9 100,9 101,3 101,2 rekreati e 494 100,1 100.1 100,0 100,0 100,3 100,0 amusement en kultuur 56 100,6 100.7 100,9 101,2 101,6 101,9 boeken enz. 50 100,6 100.6 100,6 100,6 104,2 104,2 ontwikkeling 240 99,4 99.4 99,0 102,6 102,6 102,7 hobby artikelen 15 103,1 103.1 103,1 103,1 103,1 103, 4 OVERIG 1242 101,0 101.1 101,2 101,6 101,7 101,7 persoonlijke verzorging 290 102,9 103.1 103,2 103,3 103,4 103,4 verzekeringen 482 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 100,8 101.1 101,2 102,2 102,3 102,5 TOTAAL INDEXCIJFE R 10000 100,9 101.1 101,3 101,8 102,3 102,8