Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers St.Maarten reeks totale bevolking Juni 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers St. Maarten reeks totale bevolking Prijsdalingen van 0,2% in de maand juni 2002 t.o.v. april 2002. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor St.Maarten voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in juni 2002 met 0,2% gedaald ten opzichte van april 2002. Het indexci jfer was 110.6 in april 2002 en is 110.4 geworden in juni 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor juni 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 123.1. 2. Ten opzichte van april 2002 werden in maand juni 2002 per sektor de volgende pr ijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0,4% Wonen 0,6% Woninginrichting en huisraad 0,1% Gezondheidszorg 0,2% Rekreatie en Ontwikkeling 0,2% Overig 0,1% Binnen de sektor "Voeding" werden in juni 2002 prijsdalingen geregistreerd voor d e groepen Vlees en vis, Suiker en chocolade en Overige voedingsmiddelen; Spijsvetten bleef ongewijzigd; de overige subgroepen zijn allen gestegen. elijk gebleven; de rest is gedaald. In de sektor "Wonen" zijn de electriciteitstarieven gestegen, terwijl het vastrecht voor waterverbruik tijdelijk is opgeschort. 3. Tussen juni 2001 en juni 2002 liep het prijsindexcijfer op van 109.9 naar 110.4 wat ee n stijging betekent van 0,5%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,2%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers St. Maarten; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2001 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AU G. OKT. DEC. FEB. APR. JUNI VOEDING 1377 107.3 109.9 110.9 110.7 112.3 112.7 graanprodukten 215 106.7 108.1 111.4 111.5 109.8 110.9 vlees en vis 313 100.0 102.3 103.5 103.9 106.6 106.5 spijsvetten 34 104.9 105.6 104.5 99.7 100.7 100.7 zuivelprodukten ( behalve boter) 157 102.5 102.5 103.1 103.5 104.1 104.5 aardappelen, groenten en fruit 241 122.2 122.1 123.1 121.1 125.7 125.8 suiker en chocolade 37 102.9 109.9 111.4 112.9 113.9 112.2 kant en klare gerechten 43 103.4 104.4 104.0 104.7 107.4 107.6 verterin gen buitenshuis 248 106.4 114.7 114.8 115.3 116.0 117.5 overige voedingsmiddelen 89 109.5 111.6 111.0 110.2 112.1 111.7 DRANKEN EN ROOKWAREN 243 109.6 109.6 112.3 112.5 111.8 111.8 dranken 230 109.6 109.5 112.4 112.4 111.9 111.8 rookwaren 13 110.9 110.6 111.0 113.0 110.4 110.6 KLEDING EN SCHOEISEL 689 101.6 101.6 101.5 101.4 101.0 101.0 kleding 548 101.7 101.7 101.7 101.1 100.9 100.9 schoeisel 141 101.1 101.1 100.6 102.6 101.2 101.2 WONEN 3053 113.3 113.8 112.9 113.2 114.0 113.3 woonkosten 2250 113. 2 113.7 114.2 114.7 115.2 115.7 energieverbruik 401 107.6 108.3 99.1 97.8 102.3 104.5 woningonderhoud 169 116.4 117.1 116.5 117.2 114.3 116.3 tuinonderhoud 62 109.5 110.1 109.7 109.2 109.9 110.1 water 171 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 100.0 WONINGINRICHT ING EN HUISRAAD 720 107.0 107.6 107.7 107.6 106.4 106.3 meubilair en verlichting 103 100.4 100.5 100.5 100.5 99.2 99.2 stoffering en woningtextiel 107 99.4 99.4 99.4 99.4 87.9 87.2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 99.4 99.4 99.4 99. 4 93.0 92.7 huishoudelijke artikelen 78 116.9 118.3 117.4 117.4 134.3 135.2 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 107 108.5 112.1 113.2 112.8 111.8 111.4 huishoudelijke diensten 162 112.2 112.3 112.3 112.3 112.4 112.4 woninginrichting n.e.g. 66 113.3 112.7 112. 3 112.8 111.3 111.1 GEZONDHEIDSZORG 235 106.3 106.5 106.6 106.6 106.6 106.4 gezondheidszorg 235 106.3 106.5 106.6 106.6 106.6 106.4 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2064 114.3 114.5 113.5 109.4 110.8 110.8 vervoersmiddelen 810 99.0 99.0 99.0 99.9 99.9 99.9 o nkosten t.b.v. vervoersmiddelen 536 109.7 109.9 106.0 104.5 109.4 109.3 vervoer 478 125.9 126.3 126.3 109.1 109.1 109.1 kommunikatie 240 153.4 153.4 153.4 153.4 154.2 154.2 REKREATIE EN ONTWIKKELING 894 107.6 107.6 107.6 107.6 107.6 107.4 rekreatie 545 1 03.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.2 amusement en kultuur 45 107.9 108.3 108.1 107.7 108.1 108.0 boeken enz. 96 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 ontwikkeling 205 120.6 120.6 120.6 120.6 120.6 120.6 hobby artikelen 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OV ERIG 725 108.2 108.4 108.4 109.8 109.9 109.8 persoonlijke verzorging 216 107.1 107.1 107.1 107.4 107.2 107.4 verzekeringen 184 110.0 110.0 110.0 115.7 115.7 115.7 goederen en diensten n.e.g. 325 107.8 108.4 108.3 108.0 108.4 108.0 TOTAAL INDEXCIJFER 1000 0 110.3 110.9 110.6 109.9 110.6 110.4