Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers St.Maarten reeks totale bevolking Augustus 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers St. Maarten reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0, 1% in de maand augustus 2002 t.o.v. juni 2002. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor St.Maarten voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in augustus 2002 met 0,1 % gestegen ten opzichte van juni 2002. Het indexcijfer was 110.4 in juni 2002 en is 110. 5 geworden in augustus 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 123. 2. 2. Ten opzichte van juni 2002 werden in maand augustus 2002 pe r sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding 0,2% Dranken en rookwaren + 0,1% Wonen + 0,4% Woninginrichting en huisraad 0,3% Gezondheidszorg + 0,4% Rekreatie en Ontwikkeling + 0,1% Binnen de sektor "Voeding" werden in augustus 20 02 prijsdalingen geregistreerd voor de subgroepen Graanprodukten, Vlees en vis, Suiker en chocolade en Verteringen buitenshuis; Kant en klare gerechten en Overige voedingsmiddelen bleven ongewijzigd; de overige subgroepen zijn allen gestegen. Van de ove In de sektor "Wonen" zijn de electriciteitstarieven gestegen. 3. Tussen augustus 2001 e n augustus 2002 liep het prijsindexcijfer op van 110.3 naar 110.5 wat een stijging betekent van 0,2 %. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,0%. Vergelijking v an twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers St. Maarten; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGIN GS 2001 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUNI AUG. VOEDING 1377 109.9 110.9 110.7 112.3 112.7 112.5 graanprodukten 215 108.1 111.4 111.5 109.8 110.9 110.3 vlees en vis 313 102.3 103.5 1 03.9 106.6 106.5 105.4 spijsvetten 34 105.6 104.5 99.7 100.7 100.7 101.0 zuivelprodukten (behalve boter) 157 102.5 103.1 103.5 104.1 104.5 104.8 aardappelen, groenten en fruit 241 122.1 123.1 121.1 125.7 125.8 126.9 suiker en chocolade 37 109.9 111.4 112.9 113.9 112.2 111.3 kant en klare gerechten 43 104.4 104.0 104.7 107.4 107.6 107.6 verteringen buitenshuis 248 114.7 114.8 115.3 116.0 117.5 117.2 overige voedingsmiddelen 89 111.6 111.0 110.2 112.1 111.7 111.7 DRANKEN EN ROOKWAREN 243 109.6 112.3 112.5 111.8 111.8 111.9 dranken 230 109.5 112.4 112.4 111.9 111.8 112.0 rookwaren 13 110.6 111.0 113.0 110.4 110.6 110.1 KLEDING EN SCHOEISEL 689 101.6 101.5 101.4 101.0 101.0 101.0 kleding 548 101.7 101.7 101.1 100.9 100.9 100.9 schoeisel 141 101.1 100.6 102 .6 101.2 101.2 101.2 WONEN 3053 113.8 112.9 113.2 114.0 113.3 113.8 woonkosten 2250 113.7 114.2 114.7 115.2 115.7 116.2 energieverbruik 401 108.3 99.1 97.8 102.3 104.5 105.6 woningonderhoud 169 117.1 116.5 117.2 114.3 116.3 116.4 tuinonderhoud 62 110.1 1 09.7 109.2 109.9 110.1 110.2 water 171 126.8 126.8 126.8 126.8 100.0 100.0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 720 107.6 107.7 107.6 106.4 106.3 106.0 meubilair en verlichting 103 100.5 100.5 100.5 99.2 99.2 99.2 stoffering en woningtextiel 107 99.4 99.4 99.4 87.9 87.2 87.2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 99.4 99.4 99.4 93.0 92.7 92.7 huishoudelijke artikelen 78 118.3 117.4 117.4 134.3 135.2 134.6 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 107 112.1 113.2 112.8 111.8 111.4 109.9 huishoudelijke dien sten 162 112.3 112.3 112.3 112.4 112.4 112.4 woninginrichting n.e.g. 66 112.7 112.3 112.8 111.3 111.1 111.2 GEZONDHEIDSZORG 235 106.5 106.6 106.6 106.6 106.4 106.8 gezondheidszorg 235 106.5 106.6 106.6 106.6 106.4 106.8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2064 114.5 113.5 109.4 110.8 110.8 110.8 vervoersmiddelen 810 99.0 99.0 99.9 99.9 99.9 99.5 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 536 109.9 106.0 104.5 109.4 109.3 110.0 vervoer 478 126.3 126.3 109.1 109.1 109.1 109.1 kommunikatie 240 153.4 153.4 153.4 154.2 154.2 154.2 REKREATIE EN ONTWIKKELING 894 107.6 107.6 107.6 107.6 107.4 107.5 rekreatie 545 103.5 103.5 103.5 103.5 103.2 103.2 amusement en kultuur 45 108.3 108.1 107.7 108.1 108.0 108.0 boeken enz. 96 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 ontwikkeling 205 120. 6 120.6 120.6 120.6 120.6 120.9 hobby artikelen 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 725 108.4 108.4 109.8 109.9 109.8 109.8 persoonlijke verzorging 216 107.1 107.1 107.4 107.2 107.4 107.4 verzekeringen 184 110.0 110.0 115.7 115.7 115.7 115.7 goe deren en diensten n.e.g. 325 108.4 108.3 108.0 108.4 108.0 108.1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 110.9 110.6 109.9 110.6 110.4 110.5