Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2003

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2003
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers St.Maarten reeks totale bevolking Juni 2003

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers St. Maarten reeks totale bevolking Prijsdalingen van 0,6 in de maand juni 2003 t.o.v. april 2003. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor St.Maarten voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is in juni 2003 met 0,6 % gedaald ten opzichte van april 2003. Het indexcijfer was 112.8 in april 2003 en is 112. 1 geworden in juni 2003. Het totaal prijsindexcijfer voor juni 2003 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 =100 wordt 125.0. 2. Ten opzichte van april 2003 werden in maand juni 2003 per sektor de volge nde prijswijzigingen waargenomen: Voeding 0,1% Dranken en rookwaren 1,1% Kleding en schoeisel + 0,1% Wonen 1,0% Woninginrichting en huisraad 0,3% Vervoer en Kommunikatie 1,2% Rekreatie en Ontwikkeling 0,2% Over ig 0,1% Binnen de sektor "Voeding" werden in juni 2003 prijsdalingen geregistreerd voor de subgroepen Aardappelen, groenten en fruit en Kant en klare gerechten; Verteringen buitenshuis bleef ongewijzigd. De overige subgroepen zijn gestegen. De sektor Kledi ng en schoeisel is gestegen, terwijl Gezondheidszorg gelijk is gebleven. De overige sektoren zijn allen gedaald. In de sektor Vervoer en Kommunikatie zijn voornamelijk de benzineprijzen gedaald, terwijl de daling in de sektor "Wonen" hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de gedaalde elektriciteitstarieven. 3. Tussen juni 2002 en juni 2003 liep het prijsindexcijfer op van 110.4 naar 112.1 wat een stijging betekent van 1,5%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de d aaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,9 %. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn on twikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers St. Maarten; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2002 2003 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUNI VOEDING 1377 112.5 112.8 112.7 112.7 113.5 113.4 graanprodukten 215 110.3 110.3 110.2 110.6 110.3 110.5 vlees en vis 313 105.4 105.3 104.8 104.6 102.7 103.2 spijsvetten 34 101.0 101.5 104.5 104.1 104.8 105.5 zuivelprodukten (behalve boter) 157 104.8 105.3 105.3 105.3 105.8 106.4 aardapp elen, groenten en fruit 241 126.9 128.6 128.3 128.0 135.0 132.8 suiker en chocolade 37 111.3 111.4 111.1 111.9 113.3 114.6 kant en klare gerechten 43 107.6 107.6 107.1 107.1 107.7 107.1 verteringen buitenshuis 248 117.2 117.3 117.4 117.4 117.2 117.2 overige voedingsmiddelen 89 111.7 111.4 110.6 111.2 111.2 111.4 DRANKEN EN ROOKWAREN 243 111.9 112.5 112.3 112.3 113.2 111.9 dranken 230 112.0 112.6 112.4 112.5 113.3 111.9 rookwaren 13 110.1 110.2 110.2 110.2 111.8 111.8 KLEDING EN SCHOEISEL 689 101 .0 101.0 101.0 101.0 100.9 101.0 kleding 548 100.9 100.9 `101.0 101.0 100.9 100.9 schoeisel 141 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 WONEN 3053 113.8 114.8 115.0 118.1 118.8 117.6 woonkosten 2250 116.2 116.7 117.2 117.6 118.1 118.6 energieverbruik 401 105.6 111.0 108.2 117.9 119.4 107.7 woningonderhoud 169 116.4 116.5 118.6 119.0 119.7 121.0 tuinonderhoud 62 110.2 110.4 110.4 111.2 112.0 111.4 water 171 100.0 100.0 100.0 126.8 126.8 126.8 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 720 106.0 106.0 106.0 106.0 108.1 107.8 meubilair en verlichting 103 99.2 99.2 99.0 99.0 99.0 99.0 stoffering en woningtextiel 107 87.2 87.2 87.2 87.2 87.4 87.4 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 97 92.7 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 huishoudelijke artikelen 78 134.6 135.2 1 35.5 135.6 135.6 134.1 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 107 109.9 110.4 110.3 110.2 107.4 107.2 huishoudelijke diensten 162 112.4 112.4 112.4 112.4 122.8 122.8 woninginrichting n.e.g. 66 111.2 111.3 111.3 111.6 112.2 112.0 GEZONDHEIDSZORG 235 106.8 106.8 106.9 106.9 107.5 107.5 gezondheidszorg 235 106.8 106.8 106.9 106.9 107.5 107.5 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2064 110.8 110.4 110.2 110.2 112.3 110.9 vervoersmiddelen 810 99.5 99.5 99.0 99.0 99.3 100.8 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 536 110.0 109.7 109.8 109.8 117.3 109.7 vervoer 478 109.1 107.7 107.7 107.7 107.6 107.6 kommunikatie 240 154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 154.2 REKREATIE EN ONTWIKKELING 894 107.5 107.3 107.4 107.5 108.1 107.9 rekreatie 545 103.2 102.8 102.7 102.7 103.1 103.1 amusement en kultuur 45 108.0 108.2 108.2 108.7 109.2 106.0 boeken enz. 96 103.6 103.6 105.3 105.3 108.3 108.3 ontwikkeling 205 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 120.9 hobby artikelen 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 725 109.8 110.1 110.0 110.3 110.9 110.8 persoonlijke verzorging 216 107.4 107.7 107.6 107.7 108.7 108.5 verzekeringen 184 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 goederen en diensten n.e.g. 325 108.1 108.5 108.4 108.9 109.7 109.5 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 110.5 110.8 110.8 111.8 112.8 112.1