Citation
Conjunctuurenquete 2009

Material Information

Title:
Conjunctuurenquete 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Bonaire, Kaya Governador Debrot 41. Telefoon: (0717) 8676; Telefax: (0717) 8406; E-mail: cbs.bon@telbonet.an Bezoek ook onze website www.cbs.an Investeringsbelemmeringen Bijna 52 procent van de bedrijven heeft aangegeven te hebben genvesteerd in 2009. In 2008 was dit 67 procent. Een zelfde percentage als een jaar daarvoor, ruim 29 procent van de bedrijven, heeft daarbij n of meerdere investeringsbelemmeringen ondervonden. De belangrijkste investeringsbelemmering, het tekort aan financile middelen, is in vergelijking met juni 2009 toegenomen van 16 naar 19 procent. De overheid is de tweede belangrijkste belemmering geworden; dit is van 7 toegenomen naar 16 procent. Investeringsbelemmeringen 2009 Bonaire in %0 5 10 15 20T e k o r t f i n m i d d S l e c h t e m a r k t v e r w R e n d e m v e r w R e n t e n i v e a u V e r k r i j g e n w e r k v e r g O v e r h b e l e i d O v e r i g% bedrijven juni '08 dec '08 juni '09 dec '09 Verandering vertrouwen in de economie Minder ondernemers (33%) hebben aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd in vergelijking met juni 2009 (38%). Het aantal ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven is van 44 naar 48 procent gestegen. Bijna 19 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verbeterd (was 18%). Vertrouwen toekomst iets afgenomen Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst is afgenomen van 63 naar 57 procent. Gn vertrouwen in de toekomst heeft 18 procent van de bedrijven (was 17%). Een hoger percentage als voorgaande periode, bijna 26 procent, heeft aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag (was 20%). Vertrouwen toekomst Bonaire0 10 20 30 40 50 60 70junidec '05 junidec '06 junidec '07 junidec '08 junidec '09% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat minder positief Minder bedrijven, 19 procent, hebben aangegeven dat het klimaat goed is (was 30%), het laagste percentage van de afgelopen 5 jaar. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het investeringsklimaat slecht is, is licht afgenomen van 20 naar 17 procent. Veruit de meeste bedrijven oordelen zoals gebruikelijk het investeringsklimaat als matig: dit percentage is met 14 procentpunten toegenomen van 50 naar 64 procent. Bedrijfsresultaten verbeterd Bijna 69 procent van de bedrijven heeft over 2009 een positief bedrijfsresultaat behaald (winst voor afdracht van belastingen). Een relatief hoog percentage (op Curaao is dit 72%, op St. Maarten 65%) en 4 procentpunten meer dan in december 2008. In december 2004, lag dit percentage nog op 58 procent. Ruim 31 procent van de bedrijven heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2009 te hebben behaald. Bedrijfsresultaten Bonaire 2003 200950 58 61 54 68 65 690 10 20 30 40 50 60 702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009% bedrijven pos neg voor een veelheid aan statistische informatie.

PAGE 2

Conjunctuur Enqute Bonaire 2009, Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam Curaao. Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an Kaya Gobernador Debrot 41, Bonaire Tel. (599 7) 178676 Fax (599 7) 178406 E-mail cbs.bon@telbonet.an W.G. Buncamper Road 33, St. Maarten Tel (599 5) 422355 Fax (599 5) 422355 E-mail cbsinfosxm@gmail.com ______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Bonaire, Kaya Governador Debrot 41. Telefoon: (0717) 8676; Telefax: (0717) 8406; E-mail: cbs.bon@telbonet.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie.