Citation
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao Year 2008

Material Information

Title:
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao Year 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Investeringsbelemmeringen Door bijna 19 procent van de respondenten is aangegeven dat ze investeringsbelemmeringen hebben ondervonden in het jaar 2008. Dit is bijna een procentpunt meer dan in december 2007. Het tekort aan financile middelen wordt, zoals meestal het geval, als belangrijkste investeringsbelemmering aangemerkt. Het percentage is toegenomen van 3 naar 10 procent. Verder spelen alleen de werking van de markt en het overheidsbeleid een rol van betekenis; de percentages van de belemmeringen zijn beide toegenomen van 1 naar 5 procent. Investeringsbelemmeringen Curaao in %0 2 4 6 8 10 juni 07 dec '07 juni 08 dec '08 Lichte afname vertrouwen in de economie Bijna 21 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie het voorgaande halfjaar is verminderd (was 17%). Een lager percentage, 14 procent van de bedrijven, heeft aangegeven dat het vertrouwen verbeterd is. Hierdoor is een situatie ontstaan die goed vergelijkbaar is met december 2005. In vergelijking met juni 2008 hebben meer ondernemers aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven; het percentage stijgt van 59 naar 65. Vertrouwen toekomst iets toegenomen Er is nauwelijks sprake geweest van een verandering van het vertrouwen in de toekomst. Dit blijkt nogal stabiel te zijn en is iets toegenomen van 68 naar 71 procent. Het percentage bedrijven dat gn vertrouwen heeft in de toekomst is iets afgenomen en wel van 11 naar 9 procent. Een zelfde percentage als voorgaande periode, 21 procent, heeft aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag. Vertrouwen toekomst Curaao0 10 20 30 40 50 60 70 dec 04 junidec 05 junidec 06 junidec 07 juni'dec 08% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat gewijzigd De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is wat minder positief geworden: minder bedrijven, 40 procent, hebben aangegeven dat het klimaat goed is (was 32%). Daarmee is aan de trend van groei van een gunstige perceptie vooralsnog een einde gekomen. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het slecht is, is met 10 procent echter ongewijzigd gebleven. De meeste bedrijven oordelen zoals gebruikelijk het investeringsklimaat als matig: 58 procent (was 50%). Investeringsklimaat Curaao 0 10 20 30 40 50 60 70 dec 04 junidec 05 junidec 06 junidec 07 juni'dec 08% bedrijven goed matig slecht Meer bedrijven positief bedrijfsresultaat Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 72 procent van de bedrijven over 2008 een positief bedrijfsresultaat heeft behaald (winst voor afdracht van belastingen), het hoogste percentage ooit gemeten en 1 procentpunt meer ten opzichte van 2007. Vijf jaar geleden, in 2003, lag dit percentage nog op slechts 48 procent. 28 Procent heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2008 te verwachten, een afname van 1 procentpunt. Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611031; Telefax: 4611696; E-mail: info@cbs.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie.

PAGE 2

Conjunctuur Enqute Curaao 2008 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam Willemstad Curaao. Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an Kaya Gobernador Debrot 41, Bonaire Tel. (599 7) 178676 Fax (599 7) 178406 E-mail cbs.bon@telbonet.an W.G. Buncamper Road 33, St. Maarten Tel (599 5) 422355 Fax (599 5) 422355 E-mail info@cbs.an