Citation
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao Jaar 2010

Material Information

Title:
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao Jaar 2010
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Investeringsbelemmeringen Het aantal bedrijven dat aangeeft investeringsbelemmeringen te hebben ondervonden is in een jaar tijd toegenomen van 16 procent in 2009 naar 19 procent in december 2010. Het tekort aan financile middelen wordt, zoals meestal het geval, als belangrijkste investeringsbelemmering aangemerkt. Bijna 9 procent van de bedrijven geeft dit punt als investeringsbelemmering aan. Overige belemmeringen, zoals de werking van de markt en het renteniveau hebben met 4 en 5 procent een meer bescheiden invloed. Investeringsbelemmeringen Curaao in %0 2 4 6 8 10Tekort fi n mi d d Slecht e ma rkt v er w R e nd e m e nts v e rw R en t e nive a u Ve rkrijge n w e rkverg. Overh.beleid Overig% bedrijven dec '09 juni 10 dec '10 Vertrouwen economie vrijwel ongewijzigd Iets meer ondernemers, 9 in vergelijking met 8 procent, hebben aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verbeterd ten opzichte van de vorige periode. Het aantal ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven, is met 74 procent ongewijzigd gebleven. Ruim 17 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd (was 18% in de vorige periode). Vertrouwen toekomst stabiel Het hoge percentage bedrijven dat vertrouwen heeft in de toekomst is het afgelopen halfjaar niet veranderd en blijft 67 procent. Het percentage bedrijven dat gn vertrouwen heeft in de toekomst is iets afgenomen van 10 naar nog geen 8 procent. Meer bedrijven hebben aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag, dit is iets toegenomen van 23 naar 25 procent. Vertrouwen toekomst Curaao0 10 20 30 40 50 60 70junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09 junidec '10% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat verslechterd De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is minder positief geworden. Ruim 21 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het klimaat goed is, in juni 2010 was dit 26 procent. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het slecht is, is toegenomen van 11 naar 14 procent. De meeste bedrijven oordelen zoals gebruikelijk het investeringsklimaat als matig: 65 procent (was 64% in de vorige periode). Perceptie investeringsklimaat Curaao 0 10 20 30 40 50 60 70junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09 junidec '10% bedrijven goed matig slecht Bedrijven met positief resultaat stabiel Gebleken is dat 73 procent van de bedrijven over 2010 een positief bedrijfsresultaat verwacht te behalen (winst voor afdracht van belastingen). Een hoog percentage en vrijwel gelijk aan de situatie van december 2009 (72%). Ruim 27 procent heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2010 te verwachten.

PAGE 2

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Bezoek ook onze website www.cbs.an Conjunctuur Enqute Curaao jaar 2010 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam Curaao Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an