Citation
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 1st helft 2010

Material Information

Title:
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 1st helft 2010
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Investeringsbelemmeringen Het aantal bedrijven dat aangeeft investeringsbelemmeringen te hebben ondervonden is afgenomen van 16 procent in december 2009 naar nog geen 7 procent in juni 2010. Dit is de helft van het laagste percentage ooit gemeten. Het tekort aan financile middelen wordt, zoals meestal het geval, als belangrijkste investeringsbelemmering aangemerkt. Bijna 4 procent van de bedrijven geeft dit punt als investeringsbelemmering aan. Overige belemmeringen, zoals de werking van de markt en het overheidsbeleid hebben een nog bescheidener invloed; de percentages van deze belemmeringen zijn bijna 2 procent. Investeringsbelemmeringen Curaao in %0 2 4 6 8 10Te k ort fi n m idd Sle c hte m a r ktve rw Rendementsverw Ren te niveau Ve rkri j ge n wer kv e rg. O verh. be le i d O v e rig% bedrijven juni 09 dec '09 juni 10 Vertrouwen economie vrijwel ongewijzigd Iets minder ondernemers, 8 in vergelijking met 9 procent, hebben aangegeven dat het vertrouwen in de economie is toegenomen. Ook het aantal ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven is nauwelijks gewijzigd en met n procentpunt afgenomen naar 74 procent. Bijna 18 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd (was 16%). Vertrouwen toekomst iets afgenomen Het hoge percentage bedrijven dat vertrouwen heeft in de toekomst is het afgelopen halfjaar wat afgenomen en wel van 71 naar 67 procent. Het percentage bedrijven dat gn vertrouwen heeft in de toekomst is veranderd van 9 naar 10 procent. Meer bedrijven hebben aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag, dit is toegenomen van 20 naar 23 procent. Vertrouwen toekomst Curaao0 10 20 30 40 50 60 70dec 05 junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09 juni '10% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat ongewijzigd De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is nauwelijks veranderd. Bijna 26 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het klimaat goed is (in december was dit 27%). Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het slecht is, is met 11 procent gelijk gebleven. De meeste bedrijven oordelen zoals gebruikelijk het investeringsklimaat als matig: 64 procent, een toename van 2 procentpunten. Perceptie investeringsklimaat Curaao 0 10 20 30 40 50 60 70 dec 05 junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09 juni '10% bedrijven goed matig slecht Bedrijven met positief resultaat stabiel Gebleken is dat 71 procent van de bedrijven over 2010 een positief bedrijfsresultaat verwacht te behalen (winst voor afdracht van belastingen). Een hoog percentage, ook in vergelijking met Bonaire, en vrijwel gelijk aan de situatie van december 2009 (72%). Bijna 29 procent heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2010 te verwachten (was 28%).

PAGE 2

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Bezoek ook onze website www.cbs.an Conjunctuur Enqute Curaao halfjaar 2010 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam Curaao Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an