Citation
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 1st helft 2011

Material Information

Title:
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 1st helft 2011
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Investeringsbelemmeringen Het aantal bedrijven dat aangeeft investeringsbelemmeringen te hebben ondervonden is in een halfjaar tijd toegenomen van 19 naar 28 procent in juni 2011. Het tekort aan financile middelen is de belangrijkste investeringsbelemmering. Bijna 16 procent van de bedrijven geeft dit punt als belemmering aan (was 9%). Opvallend is de sterke stijging bij de marktverwachting: van 4 naar 10 procent. Ook het overheidsbeleid als belemmering is vrij sterk toegenomen, en wel van 4 naar 7 procent. Investeringsbelemmeringen Curaao in %0 2 4 6 8 10 12 14 16Te k ort f in m i dd S lec ht e m ar ktver w R endementsv er w Renteniveau Verkrijgen werkverg. Over h .be l eid O v erig% bedrijven dec '09 juni 10 dec '10 juni 11 Vertrouwen economie verslechterd Minder ondernemers, 3 in vergelijking met 9 procent, hebben aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verbeterd ten opzichte van de vorige periode. Ruim 42 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd (was slechts 17% in de vorige periode). Het aantal ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven, is verminderd van 74 naar 55 procent. Vertrouwen toekomst afgenomen Het hoge percentage bedrijven dat vertrouwen heeft in de toekomst is het afgelopen halfjaar vrij sterk afgenomen van 67 naar 52 procent. Het percentage bedrijven dat gn vertrouwen heeft in de toekomst is toegenomen van 8 naar 20 procent. Iets meer bedrijven hebben aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag, dit is toegenomen van 25 naar 28 procent. Vertrouwen in de toekomst0 10 20 30 40 50 60 70junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09 junidec '10 juni '11% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat verslechterd De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is duidelijk minder positief geworden. Bijna 10 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het klimaat goed is, in december 2010 was dit 21 procent. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het slecht is, is toegenomen van 14 naar 27 procent. De meeste bedrijven oordelen zoals gebruikelijk het investeringsklimaat als matig: 63 procent (was 65% in de vorige periode). Perceptie investeringsklimaat0 10 20 30 40 50 60 70junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09 junidec '10 juni '11% bedrijven goed matig slecht Minder bedrijven verwachten positief bedrijfsresultaat over 2011 Gebleken is dat 66 procent van de bedrijven over 2011 een positief bedrijfsresultaat verwacht te behalen (winst voor belastingen). Een lager percentage dan december 2010 toen dit 73 procent was. Ruim 34 procent heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2011 te verwachten.

PAGE 2

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Bezoek ook onze website www.cbs.an Conjunctuur Enqute Curaao 1e helft 2011 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam Curaao Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an www.cbs.an