Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2002
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking December 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Curacao reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,1% in de maand december 2002. 1. Het Consumentenprijsindexcijfer voor Curacao voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen november 2002 en december 2002 met 0,1% gestegen. Het indexcijfer was 116.8 in november 2002 en is 1 16.9 geworden in december 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor december 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 131.6. 2. Tussen december 2001 en december 2002 werden per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding +0,1% Dranken en rookwaren +0,2% Wonen +0,1% Woninginrichting en huisraad 0,1% Gezondheidzorg +0,1% Vervoer en Kommunikatie +0,3% In december 2002 werden binnen de sektor "Voeding" prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Zuivelproduk ten en Aardappelen, groenten en fruit; Vlees en vis, Spijsvetten, Kant en klare gerechten en Verteringen buitenshuis bleven ongewijzigd. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn gestegen. Van de overige sektoren is "Woninginrichting en huisraad" Tussen december 2001 en december 2002 waren de prijswijzigingen per sektor als volgt: Voeding +2.2% Dranken en rookwaren 1,1% K leding en schoeisel 2,0% Wonen +7,7% Woninginrichting en huisraad 0,4% Gezondheidszorg -Vervoer en Kommunikatie 1,7% Rekreatie en Ontwikkeling +0,6% Overig +1,6% 3. Tussen december 2001 en december 2002 liep het prijsindexcijfer op van 114.5 naar 116.9 wat een stijging betekent van 2,1%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,4%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden g eeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGING 2002 OMSCHRIJVIN G COEFFI CIENT JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. VOEDING 1466 122.5 123.0 123.4 123.6 123.2 123.3 graanprodukten 232 117.8 118.2 118.7 118.6 118.5 119.6 vlees en vis 369 108.4 108.3 108.6 109.0 108.4 108.4 spijsvetten 42 101.5 101.6 102.1 1 02.4 103.3 103.3 zuivelprodukten (behalve boter) 124 114.3 116.5 117.9 118.8 118.6 118.2 aardappelen, groenten en fruit 232 169.3 170.9 171.2 171.3 170.6 169.6 suiker en chocolade 45 118.6 118.8 118.8 119.2 118.5 119.0 kant en klare gerechten 72 100.4 100. 5 100.6 100.6 100.7 100.7 verteringen buitenshuis 260 121.4 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 overige voedingsmiddelen 90 115.3 115.5 115.9 115.9 115.8 116.3 DRANKEN EN ROOKWAREN 233 122.1 121.7 121.5 121.3 121.0 121.3 dranken 192 119.3 118.7 118.5 118.3 1 17.8 118.2 rookwaren 41 135.5 135.5 135.5 135.4 135.9 135.9 KLEDING EN SCHOEISEL 754 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 99.5 kleding 607 102.8 102.7 102.8 102.7 102.8 102.8 schoeisel 147 85.8 85.8 85.7 85.7 85.7 85.7 WONEN 2647 123.1 123.2 123.4 123.6 127.2 12 7.3 woonkosten 1740 115.3 115.5 115.7 115.9 116.1 116.2 energieverbruik 371 138.9 138.9 139.0 139.5 150.2 150.2 woningonderhoud 217 95.1 95.1 95.0 95.3 95.6 95.6 tuinonderhoud 68 107.4 107.4 107.2 107.4 107.9 108.0 water 251 182.7 182.7 182.7 182.7 202.6 2 02.6 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 879 103.3 103.5 103.4 103.0 103.0 102.9 meubilair en verlichting 162 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 stoffering en woningtextiel 87 101.7 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 158 76.1 77.4 77.4 75.4 75.4 75.4 huishoudelijke artikelen 82 112.1 112.2 112.0 111.5 109.6 110.0 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 118 127.5 127.3 126.8 126.7 127.2 126.8 huishoudelijke diensten 141 113.9 113.9 113.9 114.0 113.9 113.9 woninginrichting n.e. g. 131 101.2 101.2 101.1 101.4 101.7 101.7 GEZONDHEIDSZORG 203 121.2 121.1 121.1 121.3 121.3 121.4 gezondheidszorg 203 121.2 121.1 121.1 121.3 121.3 121.4 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1991 115.5 115.1 113.6 114.4 114.4 114.7 vervoersmiddelen 571 111.2 111.2 109.2 109.2 109.2 110.3 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 755 128.7 128.7 127.0 129.1 129.1 129.1 vervoer 311 113.1 113.1 111.8 111.8 111.8 111.8 kommunikatie 354 96.2 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 REKREATIE EN ONTWIKKELING 818 104.5 104.6 104.5 104.8 1 04.7 104.7 rekreatie 451 101.0 100.9 100.9 101.0 100.9 100.9 amusement en kultuur 64 113.3 113.3 113.2 113.4 113.9 113.9 boeken enz. 80 127.1 125.8 125.5 125.0 124.7 125.3 ontwikkeling 220 101.1 101.8 101.8 102.9 102.9 102.5 hobby artikelen 3 96.9 96.9 96. 9 96.9 96.9 96.9 OVERIG 1009 117.2 117.2 117.4 117.4 117.8 117.8 persoonlijke verzorging 264 119.1 119.1 119.2 119.2 119.3 119.4 verzekeringen 244 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 goederen en diensten n.e.g. 501 115.1 115.2 115.5 115.5 116.2 116.1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 115.8 115.8 115.6 115.9 116.8 116.9