Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking December 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3% in de maand oktober 2002 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 1 00 is tussen september 2002 en oktober 2002 met 0,3% gestegen. Het indexcijfer was 115.6 in september 2002 en is 115.9 geworden in oktober 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor oktober 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 130.5. 2. Tussen september 2002 en oktober 2002 werden per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding + 0,2% Dranken en rookwaren 0,2% Wonen + 0,2% Woninginrichting en huisraad 0,4% Gezondheidszorg + 0,2% Vervoer en Kom munikatie + 0,7% Rekreatie en Ontwikkeling + 0,3% In oktober 2002 werd binnen de sektor "Voeding" een prijsdaling waargenomen voor de subgroep Graanprodukten; Kant en klare gerechten, Verteringen buitenshuis en Overige voedingsmiddelen bleven ongewijzigd. De overige subgroepen zijn allen gestegen. 3. Tussen oktober 2001 en oktober 2002 liep het prijsindexcijfer op van 114. 7 naar 115.9 wat een stijging betekent van 1,0 %. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,2%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geef t een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGING 2002 OMSCHRI JVING COEFFI CIENT MEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. VOEDING 1466 122.4 122.5 122.5 123.0 123.4 123.6 graanprodukten 232 117.9 117.8 117.8 118.2 118.7 118.6 vlees en vis 369 108.6 108.2 108.4 108.3 108.6 109.0 spijsvetten 42 98.9 100.0 101.5 101.6 102.1 102.4 zuivelprodukten (behalve boter) 124 113.3 114.0 114.3 116.5 117.9 118.8 aardappelen, groenten en fruit 232 169.5 170.0 169.3 170.9 171.2 171.3 suiker en chocolade 45 118.1 118.5 118.6 118.8 118.8 119.2 kant en klare gerechten 72 100.3 10 0.5 100.4 100.5 100.6 100.6 verteringen buitenshuis 260 121.4 121.4 121.4 121.5 121.5 121.5 overige voedingsmiddelen 90 114.9 115.0 115.3 115.5 115.9 115.9 DRANKEN EN ROOKWAREN 233 122.4 122.3 122.1 121.7 121.5 121.3 dranken 192 119.6 119.5 119.3 118.7 118.5 118.3 rookwaren 41 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 135.4 KLEDING EN SCHOEISEL 754 99.7 99.6 99.4 99.4 99.4 99.4 kleding 607 103.0 102.9 102.8 102.7 102.8 102.7 schoeisel 147 85.8 85.8 85.8 85.8 85.7 85.7 WONEN 2647 119.0 119.1 123.1 123.2 123.4 123.6 woonkosten 1740 114.9 115.1 115.3 115.5 115.7 115.9 energieverbruik 371 124.8 124.8 138.9 138.9 139.0 139.5 woningonderhoud 217 94.8 94.6 95.1 95.1 95.0 95.3 tuinonderhoud 68 106.6 106.6 107.4 107.4 107.2 107.4 water 251 163.3 163.3 182.7 182.7 182.7 182.7 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 879 103.2 103.2 103.3 103.5 103.4 103.0 meubilair en verlichting 162 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 stoffering en woningtextiel 87 101.7 101.7 101.7 101.5 101.5 101.5 huishoudelijke apparaten en ge reedschapp en 158 76.1 76.1 76.1 77.4 77.4 75.4 huishoudelijke artikelen 82 112.6 112.4 112.1 112.2 112.0 111.5 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 118 126.9 127.0 127.5 127.3 126.8 126.7 huishoudelijke diensten 141 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 114.0 woninginrichting n. e.g. 131 101.1 100.8 101.2 101.2 101.1 101.4 GEZONDHEIDSZORG 203 122.1 122.2 121.2 121.1 121.1 121.3 gezondheidszorg 203 122.1 122.2 121.2 121.1 121.1 121.3 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1991 114.3 114.2 115.5 115.1 113.6 114.4 vervoersmiddelen 571 111 .3 111.2 111.2 111.2 109.2 109.2 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 755 125.5 125.5 128.7 128.7 127.0 129.1 vervoer 311 113.1 113.1 113.1 113.1 111.8 111.8 kommunikatie 354 96.2 96.2 96.2 93.9 93.9 93.9 REKREATIE EN ONTWIKKELING 818 104.5 104.4 104.5 104.6 104.5 104.8 rekreatie 451 100.9 100.9 101.0 100.9 100.9 101.0 amusement en kultuur 64 112.3 112.4 113.3 113.3 113.2 113.4 boeken enz. 80 126.7 127.1 127.1 125.8 125.5 125.0 ontwikkeling 220 101.4 101.1 101.1 101.8 101.8 102.9 hobby artikelen 3 96.9 96.9 9 6.9 96.9 96.9 96.9 OVERIG 1009 116.9 116.9 117.2 117.2 117.4 117.4 persoonlijke verzorging 264 119.1 119.2 119.1 119.1 119.2 119.2 verzekeringen 244 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 goederen en diensten n.e.g. 501 114.5 114.5 115.1 115.2 115.5 115.5 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 114.4 114.5 115.8 115.8 115.6 115.9