Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Januari 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Januari 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Januari 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijsdalingen van 1,4% in de maand januari 2002. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen december 2001 en januari 2002 met 1,4% gedaald. Het indexcijfer was 114.5 in decemb er 2001 en is 112.9 geworden in januari 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor januari 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 127.1. 2. Tussen december 2001 en januari 2002 werden per sektor de volgende prijswijzigingen waarge nomen: Voeding +0,8% Dranken en rookwaren 0,4% Kleding en schoeisel 0,1% Wonen 2,5% Woninginrichting en huisraad 1,5% Vervoer en Kommunikatie 3,7% Overig + 0,5% In januari 2002 werden binnen de sektor "Voeding" prijsdali ngen waargenomen voor de subgroepen Vlees en vis, Spijsvetten en Kant en klare gerechten. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn gestegen. "Rekreatie en Ontwikk eling" gelijk bleven; de rest is gedaald. prijzen van electra, water en gas. sociaal tarief opgeheven, terwijl de kosten voor telefoongesprekken UTS naar CTI verhoogd zijn. 3. Tussen januari 2001 en januari 2002 daalde het prijsindexcijfer van 113.7 naar 112.9 wat een daling betekent van 0,7%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,4%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalf maandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 4

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGING 2001 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. VOEDING 1466 118.4 119.8 120.3 120.3 120.7 121.7 graanprodukten 232 114.3 114.8 115.0 114.9 115.0 115.1 vlees en vis 369 108.8 109.0 109.9 110.2 110.1 110.0 spijsvetten 42 106.1 107.1 103.0 102.0 100.8 100.6 zuivelprodukten (behalve boter) 124 107.7 109.0 109.3 109.7 110.1 110.5 aardappelen, groenten en fruit 232 155.8 157.9 160.0 159.4 162.0 167.7 suiker en chocolade 45 115.5 114 .8 116.3 116.5 115.8 115.9 kant en klare gerechten 72 100.4 100.5 100.5 100.4 100.6 100.3 verteringen buitenshuis 260 117.0 121.5 121.5 121.5 121.5 121.6 overige voedingsmiddelen 90 111.6 112.4 112.2 112.6 112.4 112.9 DRANKEN EN ROOKWAREN 233 122.3 122 .5 122.7 122.6 122.7 122.2 dranken 192 119.9 120.1 120.3 120.0 119.9 119.4 rookwaren 41 133.4 133.7 133.9 134.5 135.4 135.4 KLEDING EN SCHOEISEL 754 101.4 101.5 101.3 101.5 101.5 101.4 kleding 607 105.2 105.3 105.1 105.1 105.1 105.0 schoeisel 147 85.9 8 5.9 85.9 86.4 86.5 86.5 WONEN 2647 119.5 119.2 118.0 118.0 118.2 115.3 woonkosten 1740 113.1 113.3 113.5 113.7 113.9 114.1 energieverbruik 371 127.6 127.6 123.7 123.7 123.7 114.2 woningonderhoud 217 100.3 95.9 96.3 95.0 95.0 94.4 tuinonderhoud 68 109.4 1 07.0 106.9 106.8 106.8 105.9 water 251 170.9 170.9 163.0 163.0 163.0 146.5 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 879 105.5 105.2 105.7 103.6 103.3 101.8 meubilair en verlichting 162 101.4 101.2 101.2 101.3 101.2 101.3 stoffering en woningtextiel 87 101.3 101.6 1 01.6 101.6 101.6 93.5 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 158 89.2 89.2 91.7 79.2 77.2 73.8 huishoudelijke artikelen 82 111.1 110.7 111.0 111.7 112.2 112.1 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 118 125.5 125.7 125.9 126.2 126.2 126.3 huishoudelijke d iensten 141 113.5 113.6 113.7 113.7 113.7 113.8 woninginrichting n.e.g. 131 102.7 101.2 101.1 101.1 101.1 100.6 GEZONDHEIDSZORG 203 120.6 120.9 120.8 121.4 121.4 121.4 gezondheidszorg 203 120.6 120.9 120.8 121.4 121.4 121.4 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1991 117.0 117.0 117.0 117.0 116.7 112.4 vervoersmiddelen 571 114.8 114.8 114.8 114.8 113.7 113.7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 755 126.3 126.4 124.9 124.9 124.9 111.7 vervoer 311 127.1 127.1 130.5 130.5 130.5 130.5 kommunikatie 354 91.7 91.7 91.7 91 .7 91.7 95.8 REKREATIE EN ONTWIKKELING 818 104.4 104.4 104.4 104.4 104.1 104.1 rekreatie 451 100.6 100.6 100.7 100.7 100.2 100.2 amusement en kultuur 64 112.5 112.5 112.5 112.4 112.4 111.5 boeken enz. 80 126.2 126.2 126.3 126.3 126.5 126.5 ontwikkeling 2 20 101.8 101.8 101.7 101.7 101.7 101.7 hobby artikelen 3 104.0 104.0 96.9 96.9 96.9 96.9 OVERIG 1009 115.7 115.8 116.0 115.9 115.9 116.5 persoonlijke verzorging 264 118.8 118.9 119.0 118.9 119.1 119.0 verzekeringen 244 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 119. 4 goederen en diensten n.e.g. 501 114.1 114.3 114.6 114.5 114.4 113.7 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 114.7 114.8 114.7 114.5 114.5 112.9