Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
infllation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Februari 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijsdalingen van 0,3% in de maand februari 2002. 1. Het Consume nten Prijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen januari 2002 en februari 2002 met 0,3% gedaald. Het indexcijfer was 112,9 in januari 2002 en is 112 ,6 geworden in februari 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor februari 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 126,8. 2. Tussen januari 2002 en februari 2002 werden per sektor de volgende prijsw ijzigingen waargenomen: Dranken en Rookwaren 0,2% Kleding en Schoeisel 0,1% Wonen +0,1% Woninginrichting en Huisraad +1,4% Gezondheidszorg +0,2% Vervoer en Communicatie 2,3% Recreatie & Ontwikkeling +0,3% Overig 0,2% Vergeleke n met januari 2002 zijn de prijzen van"Voeding" in het algemeen ongewijzigd gebleven.Per subgroep zijn er wel prijsveranderingen geweest en wel voor vis en vlees en spijsvetten. an een afname van de prijzen van siropen en alcoholhoudende dranken vb. wegwerpluiers. ishoudelijke apparaten en geneesmiddelen. e grootste daling in prijzen,mede vanwege het feit dat er een prijsdaling is geweest van de locale en internationale vliegtickets. te wijten aan een verlaging van de prijzen in de groep persoonlijke verzorging. 3. Tussen februari 2001 en februari 2002 daalde het prijsindexcijfer van 113,7 naar 112,6 wat een daling betekent van 1%. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf ma anden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 1,2%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.