Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juli 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juli 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Juli 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 1,1% in de maand juli 2002 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen juni 2002 en juli 2002 met 1,1% gestegen. Het indexcijfer was 114.5 in juni 2002 en is 115.8 geworden in juli 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor juli 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 130.4. 2. Tussen juni 20 02 en juli 2002 werden per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Dranken en rookwaren 0,2% Kleding en schoeisel 0,2% Wonen + 3,4% Woninginrichting en huisraad + 0,1% Gezondheidszorg 0,8% Vervoer en Kommunikatie + 1,1% R ekreatie en Ontwikkeling + 0,1% Overig + 0,3% In juli 2002 werden binnen de sektor "Voeding" prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Groenten en fruit en Kant en klare gerechten; Graanprodukten en Verteringen buitenshuis bleven ongewijzigd. De overige subgroepen binnen deze sektor zijn gestegen. 3. Tussen juli 2001 en juli 2002 liep het prijsindexcijfer op van 11 4.7 naar 115.8 wat een stijging betekent van 1,0 %. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,3%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden ge eft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGING 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT FEB. MRT. APR. MEI JUNI JULI VOEDING 1466 121.7 122.2 122.3 122.4 122.5 122.5 graanprodukten 232 115.3 118.0 117.9 117.9 117.8 117.8 vlees en vis 369 109.4 109.7 109.6 108.6 108.2 108.4 spijsvetten 42 99.1 98. 3 98.4 98.9 100.0 101.5 zuivelprodukten (behalve boter) 124 110.4 111.0 111.3 113.3 114.0 114.3 aardappelen, groenten en fruit 232 168.4 168.0 168.8 169.5 170.0 169.3 suiker en chocolade 45 117.6 117.4 117.4 118.1 118.5 118.6 kant en klare gerechten 72 100 .2 100.2 100.3 100.3 100.5 100.4 verteringen buitenshuis 260 121.6 121.7 121.7 121.4 121.4 121.4 overige voedingsmiddelen 90 113.4 113.9 113.6 114.9 115.0 115.3 DRANKEN EN ROOKWAREN 233 122.0 122.1 121.9 122.4 122.3 122.1 dranken 192 119.1 119.3 119.0 119.6 119.5 119.3 rookwaren 41 135.4 135.4 135.5 135.5 135.5 135.5 KLEDING EN SCHOEISEL 754 101.3 99.8 99.7 99.7 99.6 99.4 kleding 607 104.9 103.1 103.1 103.0 102.9 102.8 schoeisel 147 86.5 86.1 85.9 85.8 85.8 85.8 WONEN 2647 115.4 115.6 118.9 119.0 119.1 123.1 woonkosten 1740 114.3 114.5 114.7 114.9 115.1 115.3 energieverbruik 371 114.2 114.2 124.8 124.8 124.8 138.9 woningonderhoud 217 94.3 94.2 94.8 94.8 94.6 95.1 tuinonderhoud 68 105.5 104.9 106.6 106.6 106.6 107.4 water 251 146.5 146.5 163.3 163.3 163.3 182.7 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 879 103.2 102.3 102.4 103.2 103.2 103.3 meubilair en verlichting 162 101.3 101.2 101.1 101.1 101.1 101.1 stoffering en woningtextiel 87 93.5 93.5 93.5 101.7 101.7 101.7 huishoudelijke apparaten en ge reedsch appen 158 81.6 76.7 76.4 76.1 76.1 76.1 huishoudelijke artikelen 82 112.1 112.0 112.2 112.6 112.4 112.1 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 118 126.4 126.2 126.8 126.9 127.0 127.5 huishoudelijke diensten 141 113.8 113.8 113.9 113.9 113.9 113.9 woninginrichting n.e.g. 131 100.5 100.5 101.0 101.1 100.8 101.2 GEZONDHEIDSZORG 203 1121.6 121.7 122.0 122.1 122.2 121.2 gezondheidszorg 203 121.6 121.7 122.0 122.1 122.2 121.2 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1991 1109.8 110.6 114.3 114.3 114.2 115.5 vervoersmiddelen 57 1 113.7 111.3 111.3 111.3 111.2 111.2 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 755 112.0 115.8 125.5 125.5 125.5 128.7 vervoer 311 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 kommunikatie 354 95.8 96.4 96.2 96.2 96.2 96.2 REKREATIE EN ONTWIKKELING 818 104.4 104.4 104.5 104.5 104.4 104.5 rekreatie 451 101.0 101.0 101.0 100.9 100.9 101.0 amusement en kultuur 64 111.3 111.3 112.3 112.3 112.4 113.3 boeken enz. 80 126.5 126.5 126.7 126.7 127.1 127.1 ontwikkeling 220 101.4 101.4 101.4 101.4 101.1 101.1 hobby artikelen 3 96.9 9 6.9 96.9 96.9 96.9 96.9 OVERIG 1009 116.3 116.4 116.8 116.9 116.9 117.2 persoonlijke verzorging 264 118.8 118.7 119.1 119.1 119.2 119.1 verzekeringen 244 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 goederen en diensten n.e.g. 501 113.6 113.6 114.3 114.5 114.5 1 15.1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 112.6 112.6 114.3 114.4 114.5 115.8