Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking Augustus 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is ongewijzigd gebleven in de maand augustus 2002. Het indexcijfer bleef 115.8 in augustus 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor augustus 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 blijft 130.4. 2. Tussen juli 2002 en augustus 2002 werden per sektor de volgende prijswijzigingen w aargenomen: Voeding +0,4% Dranken en rookwaren 0,3% Wonen + 0,1% Woninginrichting en huisraad + 0,2% Gezondheidszorg 0,1% Vervoer en Kommunikatie 0,3% Rekreatie en Ontwikkeling + 0,1% In augustus 2002 werden binn en de sektor "Voeding" prijsstijgingen waargenomen voor alle subgroepen behalve voor Vlees en vis. lijk bleven; de rest is gestegen. 3. Tussen augustus 2001 en augustus 2002 liep het prijsindexcijfer op van 114.7 naar 115.8 wat een stijging betekent van 1,0 %. De gemiddelde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan vooraf gaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,3%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfe rs Curaao; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGING 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT MRT. APR. MEI JUNI JULI AUG. VOEDING 1466 122.2 122.3 122.4 122.5 122.5 123.0 graanprodukten 232 118. 0 117.9 117.9 117.8 117.8 118.2 vlees en vis 369 109.7 109.6 108.6 108.2 108.4 108.3 spijsvetten 42 98.3 98.4 98.9 100.0 101.5 101.6 zuivelprodukten (behalve boter) 124 111.0 111.3 113.3 114.0 114.3 116.5 aardappelen, groenten en fruit 232 168.0 168.8 169. 5 170.0 169.3 170.9 suiker en chocolade 45 117.4 117.4 118.1 118.5 118.6 118.8 kant en klare gerechten 72 100.2 100.3 100.3 100.5 100.4 100.5 verteringen buitenshuis 260 121.7 121.7 121.4 121.4 121.4 121.5 overige voedingsmiddelen 90 113.9 113.6 114.9 115 .0 115.3 115.5 DRANKEN EN ROOKWAREN 233 122.1 121.9 122.4 122.3 122.1 121.7 dranken 192 119.3 119.0 119.6 119.5 119.3 118.7 rookwaren 41 135.4 135.5 135.5 135.5 135.5 135.5 KLEDING EN SCHOEISEL 754 99.8 99.7 99.7 99.6 99.4 99.4 kleding 607 103.1 103 .1 103.0 102.9 102.8 102.7 schoeisel 147 86.1 85.9 85.8 85.8 85.8 85.8 WONEN 2647 115.6 118.9 119.0 119.1 123.1 123.2 woonkosten 1740 114.5 114.7 114.9 115.1 115.3 115.5 energieverbruik 371 114.2 124.8 124.8 124.8 138.9 138.9 woningonderhoud 217 94.2 94. 8 94.8 94.6 95.1 95.1 tuinonderhoud 68 104.9 106.6 106.6 106.6 107.4 107.4 water 251 146.5 163.3 163.3 163.3 182.7 182.7 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 879 102.3 102.4 103.2 103.2 103.3 103.5 meubilair en verlichting 162 101.2 101.1 101.1 101.1 101.1 101. 1 stoffering en woningtextiel 87 93.5 93.5 101.7 101.7 101.7 101.5 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 158 76.7 76.4 76.1 76.1 76.1 77.4 huishoudelijke artikelen 82 112.0 112.2 112.6 112.4 112.1 112.2 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 118 126.2 1 26.8 126.9 127.0 127.5 127.3 huishoudelijke diensten 141 113.8 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 woninginrichting n.e.g. 131 100.5 101.0 101.1 100.8 101.2 101.2 GEZONDHEIDSZORG 203 121.7 122.0 122.1 122.2 121.2 121.1 gezondheidszorg 203 121.7 122.0 122.1 122.2 121.2 121.1 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1991 110.6 114.3 114.3 114.2 115.5 115.1 vervoersmiddelen 571 111.3 111.3 111.3 111.2 111.2 111.2 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 755 115.8 125.5 125.5 125.5 128.7 128.7 vervoer 311 113.1 113.1 113.1 113.1 11 3.1 113.1 kommunikatie 354 96.4 96.2 96.2 96.2 96.2 93.9 REKREATIE EN ONTWIKKELING 818 104.4 104.5 104.5 104.4 104.5 104.6 rekreatie 451 101.0 101.0 100.9 100.9 101.0 100.9 amusement en kultuur 64 111.3 112.3 112.3 112.4 113.3 113.3 boeken enz. 80 126.5 126.7 126.7 127.1 127.1 125.8 ontwikkeling 220 101.4 101.4 101.4 101.1 101.1 101.8 hobby artikelen 3 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 OVERIG 1009 116.4 116.8 116.9 116.9 117.2 117.2 persoonlijke verzorging 264 118.7 119.1 119.1 119.2 119.1 119.1 verzekerin gen 244 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 goederen en diensten n.e.g. 501 113.6 114.3 114.5 114.5 115.1 115.2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 112.6 114.3 114.4 114.5 115.8 115.8