Citation
Consumenten Prijsindexcijfers November 2002

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers November 2002
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
CPI
inflashon
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Cura ao reeks totale bevolking November 2002

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Curaao reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,8% in de maand november 2002 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Curaao voor de reeks totale bevolking op basis februari 1996 = 100 is tussen oktober 2002 en november 2002 met 0,8% gestegen. Het indexcijfer was 115.9 in oktober 2002 en is 116.8 geworden in november 2002. Het totaal prijsindexcijfer voor november 2002 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 131.5. 2. Tussen oktober 2002 en november 2002 werden per sektor de volgende prijswijzigingen waargenomen: Voeding 0,3% Dranken en rookwaren 0,2% Kleding en schoeisel + 0,1% Wonen + 2,9% Rekreatie en Ontwikkeling 0,1% Overig + 0,3% In november 2002 werden binnen de sektor "Voeding" prijsdalingen waargenomen voor de subgroepen Graanprodukten, Vlees en vis, Zuivelprodukten, Aardappelen, groenten en fruit, Suiker en chocolade en Overige voedingsmiddelen; Verteringen buiten shuis bleef ongewijzigd. De overige subgroepen zijn gestegen. gelijk zijn gebleven; de rest is gestegen. 3. Tussen november 2001 en november 2002 liep het prijsindexcijfer op van 114.5 naar 116.8 wat een stijging betekent van 2,0 %. De gemidd elde stijging over de afgelopen twaalf maanden vergeleken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden bedraagt 0,3%. Vergelijking van twee aaneensluitende twaalfmaandsgemiddelden geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inf latie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Curaao; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGING 2002 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NO V. VOEDING 1466 122.5 122.5 123.0 123.4 123.6 123.2 graanprodukten 232 117.8 117.8 118.2 118.7 118.6 118.5 vlees en vis 369 108.2 108.4 108.3 108.6 109.0 108.4 spijsvetten 42 100.0 101.5 101.6 102.1 102.4 103.3 zuivelprodukten (behalve boter) 124 114 .0 114.3 116.5 117.9 118.8 118.6 aardappelen, groenten en fruit 232 170.0 169.3 170.9 171.2 171.3 170.6 suiker en chocolade 45 118.5 118.6 118.8 118.8 119.2 118.5 kant en klare gerechten 72 100.5 100.4 100.5 100.6 100.6 100.7 verteringen buitenshuis 260 12 1.4 121.4 121.5 121.5 121.5 121.5 overige voedingsmiddelen 90 115.0 115.3 115.5 115.9 115.9 115.8 DRANKEN EN ROOKWAREN 233 122.3 122.1 121.7 121.5 121.3 121.0 dranken 192 119.5 119.3 118.7 118.5 118.3 117.8 rookwaren 41 135.5 135.5 135.5 135.5 135.4 13 5.9 KLEDING EN SCHOEISEL 754 99.6 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 kleding 607 102.9 102.8 102.7 102.8 102.7 102.8 schoeisel 147 85.8 85.8 85.8 85.7 85.7 85.7 WONEN 2647 119.1 123.1 123.2 123.4 123.6 127.2 woonkosten 1740 115.1 115.3 115.5 115.7 115.9 116.1 energieverbruik 371 124.8 138.9 138.9 139.0 139.5 150.2 woningonderhoud 217 94.6 95.1 95.1 95.0 95.3 95.6 tuinonderhoud 68 106.6 107.4 107.4 107.2 107.4 107.9 water 251 163.3 182.7 182.7 182.7 182.7 202.6 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 879 103.2 103.3 10 3.5 103.4 103.0 103.0 meubilair en verlichting 162 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 stoffering en woningtextiel 87 101.7 101.7 101.5 101.5 101.5 101.5 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 158 76.1 76.1 77.4 77.4 75.4 75.4 huishoudelijke artik elen 82 112.4 112.1 112.2 112.0 111.5 109.6 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 118 127.0 127.5 127.3 126.8 126.7 127.2 huishoudelijke diensten 141 113.9 113.9 113.9 113.9 114.0 113.9 woninginrichting n.e.g. 131 100.8 101.2 101.2 101.1 101.4 101.7 GEZONDHEIDS ZORG 203 1122.2 121.2 121.1 121.1 121.3 121.3 gezondheidszorg 203 122.2 121.2 121.1 121.1 121.3 121.3 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1991 1114.2 115.5 115.1 113.6 114.4 114.4 vervoersmiddelen 571 111.2 111.2 111.2 109.2 109.2 109.2 onkosten t.b.v. vervoe rsmiddelen 755 125.5 128.7 128.7 127.0 129.1 129.1 vervoer 311 113.1 113.1 113.1 111.8 111.8 111.8 kommunikatie 354 96.2 96.2 93.9 93.9 93.9 93.9 REKREATIE EN ONTWIKKELING 818 104.4 104.5 104.6 104.5 104.8 104.7 rekreatie 451 100.9 101.0 100.9 100.9 101. 0 100.9 amusement en kultuur 64 112.4 113.3 113.3 113.2 113.4 113.9 boeken enz. 80 127.1 127.1 125.8 125.5 125.0 124.7 ontwikkeling 220 101.1 101.1 101.8 101.8 102.9 102.9 hobby artikelen 3 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 OVERIG 1009 116.9 117.2 117.2 117 .4 117.4 117.8 persoonlijke verzorging 264 119.2 119.1 119.1 119.2 119.2 119.3 verzekeringen 244 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 119.4 goederen en diensten n.e.g. 501 114.5 115.1 115.2 115.5 115.5 116.2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 114.5 115.8 115.8 115.6 115.9 116.8